Cikkek

MUNKASZÜNETI NAPOK ÉS MUNKAREND 2024 – MUNKASZÜNETI NAPI MUNKAVÉGZÉS

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) meghatározza, hogy az év mely napjai minősülnek munkaszüneti napnak. Eszerint munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. [Mt. 102. § (1) bek.]. Az Mt. szerint munkaszüneti napra rendes munkaidő csupán a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben; az idényjellegű, illetve megszakítás nélküli tevékenységet folytató munkáltatónál; a társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés során; valamint külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be ...

tovább

MUNKAVISZONY ÉS MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ELHATÁROLÁSA

A szerződött partnereink figyelmét időről időre felhívjuk a szabályos foglalkoztatás fontosságára, a szerződésünkben rögzített munkaügyi átvilágítás és szemle közös megtartására. Ezen anyagunk a színlelt szerződés tárgykörében a munkaszerződés és a megbízási szerződés összevetésébe nyújt betekintést

tovább

Márciustól emelkednek a munkavédelmi és munkaügyi bírságok

A kormány kiemelten kezeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabálytalanságok megelőzését is – hangsúlyozta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A munkavállalók minél erőteljesebb védelme érdekében a legfőbb cél a prevenció, tehát a munkahelyi balesetek megelőzése, amivel érdemben csökkenthetők a munkahelyi kockázatok. A munkavállalók egészségének és jogszerű foglalkoztatásának elősegítése miatt ezért érdemben emelkednek a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti szabálytalanságok bírságtételei 2024. március elsejétől – jelezte a tárca. A munkavédelmi bírságok alsó határa munkavállalóként a duplájára, azaz 100 ezer forintra emelkedik, a felső határ a jelenlegi tízszeresére, 100 millió forintra nő. Munkabaleset vagy egészségkárosodás esetén háromszorosára, ...

tovább

Foglalkoztatás Felügyeleti Ellenőrzések tapasztalatai 2023. I-III. negyedév

Megjelent a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések tapasztalatait bemutató tanulmány, ami a tavalyi év január 1-je és szeptember 30-a közötti időszakot mutatja be. Ez alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság több mint 11 ezer munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók többségénél 67 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést, melyek az ellenőrzött cégeknél dolgozó munkavállalók 61 százalékát érintették, vagyis több mint 40,4 ezer munkavállalót. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest az ellenőrzések számában növekedés, a szabálytalan munkáltatók arányában pedig csökkenés tapasztalható, utóbbiak aránya 72 százalékról 67 százalékra csökkent. Így a szabálykövető munkáltatók száma pedig 28 százalékról 33 százalékra emelkedett - derül ki a tanulmányból. Az összegzés ...

tovább

FELMONDÁS NYUGDÍJ ELŐTT

  Nyugdíj előtt álló munkavállalónak a felmondás oka háromféle csoportba sorolható: a munkáltató működésével, a munkavállaló magatartásával, továbbá a munkavállaló képességével összefüggő ok). A védett kor miatt azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. §-a az alábbi garanciális szabályokat tartalmazza: (4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. (5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból ...

tovább

FOGLALKOZTATÁSI IGAZOLÁS KIADÁSA, KITÖLTÉSE

2024. január 1-től egyszerűsödik a munkaviszony megszüntetéséhez vagy megszűnéséhez kapcsolódó adminisztráció.  A 2023. évi LXX. törvény alapján a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor a munkáltatónak már nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot, ún. foglalkoztatási igazolást kell kiállítania elektronikus formában vagy papír alapon. Az űrlap megjelenési formájáról külön rendelet szól majd. A foglalkoztatási igazolás tartalmazza a munkáltató adatait és a jogelőd munkáltató adatait (és a jogelődnél munkaviszonyban töltött idő időtartamát is); a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, tajszámát és adóazonosító jelét; a munkavállaló munkaviszonyának típusát; a munkakört; a munkaviszony kezdetét és ...

tovább

MUNKAÜGYI HÍREK AZ ÉV VÉGÉRE 1

1.KÖTELEZŐ ORVOSI VIZSGÁLAT ELTÖRLÉSE – TÖRVÉNYERŐRE EMELKEDETT   December 12-én este a képviselők többsége megszavazta a hazai versenyképesség erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosítását. Ennek keretében törvényerőre emelkedett a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálat eltörlése.   „A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” címmel körülbelül egy hónappal ezelőtt benyújtott salátatörvény a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentésére hivatkozik a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat megszüntetésekor. A törvény értelmében „(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy) d) az ...

tovább

KITÖLTHETŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERŐDÉS 2024-RE

SZAKTUDÁS, SZAKÉRTELEM, GYAKORLATI ISMERETEK, 7 DIPLOMA A MINIMÁLBÉR 25%-ÉRT EZ A KONTROPORT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. KITÖLTHETŐEN IS ELKÜLDJÜK, MIVEL TÖBB LEVELEZŐ PROGRAM NEM TOVÁBBÍTOTTA A LETÖLTHETŐ MELLÉKLETET.

tovább

2024 ÉVI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET MIKULÁSRA

TISZTELT SZERZŐDÖTT PARTNEREINK KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT 2024-RE, HOGY MEGFELELJEN CÉGÜK A FOGLALKOZTATÁSI-MUNKAÜGYI FELTÉTELEKNEK, VALAMINT A GAZDASÁGOS MUNKAERŐ FELHASZNÁLÁS ÉRDEK-RENDSZERÉNEK. KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖNÖK RÉSZÉRŐL ALÁÍRT PÉLDÁNYÁNAK VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ ÉVRE. A 2023. ÉVRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK CSAK JANUÁR 04.-IG ÉRVÉNYESEK, AZ ÚJ 2024 ÉVES SZERZŐDÉS 2024 JANUÁR 05.-TŐL, AZ ÚJ BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ, A SZÁMLA, VALAMINT EGY HITELESÍTETT PÉLDÁNY ELKÜLDÉSÉVEL LÉP ÉLETBE.  Fontos: azok a partnerek, akik 2023. december 31-ig visszaküldik az aláírt szerződést, kedvező áron tudják igénybe venni 2024. évben is szolgáltatásainkat.  AZ ALÁÍRT SZERZŐDÉST E-MAILBEN ...

tovább

MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2023. DECEMBER 01-TŐL

Megjelent a 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet a minimálbér és garantált bérminimum szabályairól. A bértételek 2023. december 01-től alkalmazandók!   A rendelet értelmében: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb bruttó összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1 534 forint.   A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bruttó bérminimum („szakmunkás minimálbér”) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. ...

tovább

A BÉRPÓTLÉKOKRÓL

A bérpótlékokkal kapcsolatos előírások alkalmazása több esetben okoz problémát a szakemberek számára is, ezért állítottuk össze a cikkünket. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 139 – 145 §-ig foglalkozik a bérpótlékok fogalmával, mértékével és számításával, miszerint bérpótlék a rendes munkaidőre járó munkabéren felül illeti meg a munkavállalót.  Bérpótlék számítása A havi alapbér és a bérpótlék számítási alapja eltér egymástól, ami főképp a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre járó bérpótlék kiszámításakor lehet zavaró, ezért alapvető szót ejteni róla. A havi alapbér számítási alapja: a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti ...

tovább

RÖVIDEN A MUNKÁLTATÓI SZABÁLYZATRÓL, A SZABADSÁGKIADÁSRÓL ÉS A KÖTETLEN MUNKAKÖRRŐL

A MUNKÁLTATÓI SZABÁLYZATRÓL. A gyakorlatban egyre több munkáltató rendelkezik a szervezetét, működését, bérezési politikáját rögzítő munkáltatói szabályzattal. A munkáltatói szabályzat egy sajátos dokumentum, amely egyre fontosabb „hézagkitöltő” szerepet tölt be a munkaviszonyok során. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) meghatározza, hogy mik a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, amely közé a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottság kötelező határozata tartozik. Külön nevesíti azonban az Mt. az ún. munkáltatói szabályzatot, amely bár nem tartozik szigorúan véve a munkajogi jogforrások közé, az adott munkáltató vonatkozásában mégis kiemelt jelentőséggel bír, ún. puha jognak tekintendő. Az Mt. 17. ...

tovább

GYED extra

A „GYED extra” csupán a köznyelvben elterjedt kifejezés, de a törvény sehol sem használja ezt a kifejezést. A GYED extra tulajdonképpen annyit jelent, hogy:  visszamehetnek dolgozni, a GYED továbbra is járni fog a munkabér mellettapa is igényelheti az ellátást. Na de akkor, hogy is van ez az apa-GYED? Ki jogosult GYED-re? A törvény szerint – többek között – a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Szülő pedig természetesen éppúgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van). Tehát amennyiben apánál fennállnak a jogosultság feltételei, ...

tovább

HÍRLEVÉL a 2023. IV. NEGYEDÉVRŐL

Tisztelt Partnerünk! 2023. utolsó negyedévének fő számai: 92 naptári napból 61 munkanapból, 27 pihenőnapból, valamint 4 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 488 óra, az időarányos negyedéves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 75 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 62,5 óra. Fontos az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. Foglalkoztatás Felügyeleti Célvizsgálat 2023.szeptember-október Tárgya: A mezőgazdasági, ...

tovább

Távolléti díj számítása -beszámít-e a jutalék a távolléti díjba?

  Kérdés: Egy cég az alapbér mellett – a forgalomtól függően – havonta plusz jutalékot fizet a dolgozóinak, ami igen nagy összeg is lehet. A forgalmi jutalékot a távolléti díj számításánál figyelembe kell-e venni, és ha igen, akkor hogyan? Az ügyvezető nem tartja jogosnak, hogy azokban a hónapokban, amelyekben szabadságon van a dolgozó, a korábbi forgalmi jutalékok alapján jóval többet fizessen úgy, hogy nincs mögötte teljesítmény.   A munka törvénykönyve (Mt.) 148. paragrafusának (1) bekezdése szerint a távolléti díjat a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §), b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett ba) teljesítménybér (150. §), bb) bérpótlék (151. §) figyelembe vételével kell megállapítani ...

tovább

MEGSZŰNIK AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), majd az Építő-, Fa- És Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) is felmondta a 2009-ben megkötött építőipari kollektív szerződést. A jogszabályi környezet változása és az építési ágazat szétaprózódása vezetett a kiterjesztett kollektív szerződés megszűnéséhez. 2009 decemberében terjesztették ki az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést, amit akkor még két munkaadói és két munkavállalói szervezet írt alá. A közzétételt követően hatályba lépett jogszabálymódosítások következtében az ÉÁKSZ tartalma időközben elavulttá, alkalmazhatósága kérdésessé vált. A kialakult – ex lex – állapot sem a munkáltatóknak, sem a munkavállalóknak nem kedvezett, nem volt világos, hogy az ÉÁKSZ rendelkezései a munka ...

tovább

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN 2023 július 1-től több társadalombiztosítást érintő változás is életbe lépett, nem csak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai körében, hanem az adatszolgáltatás tekintetében is. Az alábbi blogbejegyzésünkben sorra vesszük, a társaságokat érintő legfontosabb TB-változásokat. Új, elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a TB-kifizetőhelyek számára A TB- kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató 2023. július 1-jétől minden hónap 20. napjáig kizárólag elektronikus úton egy új formátumú adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  Az adatszolgáltatást a TB-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített- a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF)közzétett – nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg ...

tovább