Cikkek

Távolléti díj számítása -beszámít-e a jutalék a távolléti díjba?

  Kérdés: Egy cég az alapbér mellett – a forgalomtól függően – havonta plusz jutalékot fizet a dolgozóinak, ami igen nagy összeg is lehet. A forgalmi jutalékot a távolléti díj számításánál figyelembe kell-e venni, és ha igen, akkor hogyan? Az ügyvezető nem tartja jogosnak, hogy azokban a hónapokban, amelyekben szabadságon van a dolgozó, a korábbi forgalmi jutalékok alapján jóval többet fizessen úgy, hogy nincs mögötte teljesítmény.   A munka törvénykönyve (Mt.) 148. paragrafusának (1) bekezdése szerint a távolléti díjat a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §), b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett ba) teljesítménybér (150. §), bb) bérpótlék (151. §) figyelembe vételével kell megállapítani ...

tovább

MEGSZŰNIK AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), majd az Építő-, Fa- És Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) is felmondta a 2009-ben megkötött építőipari kollektív szerződést. A jogszabályi környezet változása és az építési ágazat szétaprózódása vezetett a kiterjesztett kollektív szerződés megszűnéséhez. 2009 decemberében terjesztették ki az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést, amit akkor még két munkaadói és két munkavállalói szervezet írt alá. A közzétételt követően hatályba lépett jogszabálymódosítások következtében az ÉÁKSZ tartalma időközben elavulttá, alkalmazhatósága kérdésessé vált. A kialakult – ex lex – állapot sem a munkáltatóknak, sem a munkavállalóknak nem kedvezett, nem volt világos, hogy az ÉÁKSZ rendelkezései a munka ...

tovább

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN 2023 július 1-től több társadalombiztosítást érintő változás is életbe lépett, nem csak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai körében, hanem az adatszolgáltatás tekintetében is. Az alábbi blogbejegyzésünkben sorra vesszük, a társaságokat érintő legfontosabb TB-változásokat. Új, elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a TB-kifizetőhelyek számára A TB- kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató 2023. július 1-jétől minden hónap 20. napjáig kizárólag elektronikus úton egy új formátumú adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  Az adatszolgáltatást a TB-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített- a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF)közzétett – nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg ...

tovább

ELLENŐRZÉS ELŐTTI MUNKAÜGYI SZEMLÉRŐL

Készüljünk fel a Foglalkoztatási-Felügyeleti ellenőrzésekre.  A bírságok, szankciók, jogviták elkerülésére ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK A MUNKAÜGYI SZEMLÉT (gyors átvilágítást) A szerződésünkben is rögzített szemlét precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a folyamatos munka mellett.

tovább

7 CIKK- CIKK7.

TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNERÜNK ÉS TISZTELT LÁTOGATÓK! A BADACSONYI BOR7 MINTÁJÁRA 7 ANYAGOT KÉSZÍTETTÜNK ÖNÖK SZÁMÁRA, HOGY LEGYEN SZAKMAI OLVASMÁNY A MUNKÁK SZÜNETÉBEN, VAGY A SZABADSÁG ALATT A DOKUMENTUMTÁRBAN. Várom az időpont-javaslatokat.

tovább

KÖZÉPVEZETŐI KONZULTÁCIÓ A FOGLALKOZTATÁSRÓL

TISZTELT CÉGVEZETŐ! A MELLÉKELT TEMATIKA ALAPJÁN KÉSZÜLT EL A KÖZÉPVEZETŐI PROJEKTOROS FELKÉSZÍTŐ ANYAG, MELYET EGY MUNKAÜGYI SZEMLÉT KÖVETŐEN JAVASLOK KÖZÖSEN MEGTARTANI ÖNÖKNÉL. IDŐPONT EGYEZTETÉS TELEFONON.

tovább

2023. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA JÚNIUS 30

Tisztelt Partnerünk! A 2023. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 51 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos az első félév zárásakor az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. Amennyiben a ...

tovább

A PRÓBAIDŐ SZÁBÁLYAIRÓL

A próbaidő szabályairól.  A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés hiányában nem beszélhetünk próbaidőről sem. Ezért nem ...

tovább

FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEK 2023. TERVE

Tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

tovább

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2023. május 4 -5 - 6

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2023. május 4 -5 - 6. A tavasz egyik legjelentősebb agrár eseménye, a magyar mezőgazdaság legnagyobb szakmai találkozója és vására az állattenyésztés ágazatait és tevékenységeit mutatja be Hódmezővásárhelyen. A rendezvényre kilátogatók betekintést nyerhetnek az állattenyésztés nyolc ágazatának, a halászat, vadászat, továbbá az állattenyésztés és növénytermelés ágazatainak életébe és munkásságába. A szakkiállítás programjai között tenyészállat-árverések, élőállat-bemutatók és mezőgazdasági gépbemutatók is szerepelnek. A hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok felvonultatja a hazai mezőgazdaság szinte összes területének képviselőit, az állattenyésztéstől és növénytermesztéstől a különböző technológiák bemutatásán át a gépforgalmazók termékkínálatáig. A seregszemlén ...

tovább

XXX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOKRA

2023. MÁJUS 4-5-6-ÁN VÁRJUK ÖNÖKET A XXX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁRRA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYRE. A KONTROPORT MUNKAÜGYI KFT. AZ IDÉN IS RÉSZT VESZ A KIÁLLÍTÁSON. III. CSARNOK III/311 STANDON. KERESSENEK FEL, EGYEZTETÉS TELEFONON.

tovább

NAPI ÉS HETI PIHENŐIDŐ SZABÁLYAI

Napi és heti pihenőidő szabályai  A 2023. január 1-jétől hatályos Mt. módosítás a napi és a heti pihenőidő beosztásának szabályain is változtatott. Eszerint nem jár napi pihenőidő, ha másnap nincs munkavégzés. A heti pihenőidő pedig az eddigiekhez képest rugalmasabban beosztható egyenlőtlen munkaidő-beosztásban. A napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés közötti időtartam, amelynek főszabály szerint legalább 11 órának kell lennie [Mt. 104. § (1) bekezdés]. A napi pihenőidő funkciója, hogy a dolgozó fel tudjon töltődni és fel tudjon készülni a következő napra. A napi pihenőidő beosztása kapcsán az Mt. korábbi szabálya rögzítette, hogy ha a készenlét ideje alatt a munkavállaló munkát nem végzett, akkor napi pihenőidőt nem kell beosztani. Ezen ...

tovább

A munkaügyi ellenőrzés 2022 évi tapasztalatairól

Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól.  A munkaügyi felügyelet, jelenlegi nevén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, minden évben ellenőrzési tervet készít, melyben meghatározza az adott év ellenőrzésének irányait. Ezt követően a felügyelet jelentésben mutatja be az ellenőrzések eredményeit. Az alábbiakban ezen eredményeket a tanulságok levonása érdekében mutatjuk be. Kiemelt ellenőrzési szempont volt annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek. Fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését. ...

tovább

AZ ELSŐ NEGYEDÉVRŐL, A MUNKAÜGY ÉS HR. KAPCSOLATÁRÓL

A felsorolt 55 feladatot a jelenlegi szakapparátusi munkaköri leírás összehasonlítása, módosítása, fejlesztése céljábók foglaltuk össze. A munkaügyi szaktanácsadásI tevékenységünk során felmérjük, véleményezzük, javaslatokat készítünk, konzultálunk a vezetői munka fejlesztése érdekében.

tovább

MUNKAÜGYI KURZUS 2023 ÁPRILIS

2 részes online tematikus anyag melyet a jelentkezők e-mail címére továbbítunk. 1 online teszt a melyet a kurzusvezető értékel. A résztvevők a tesztek sikeres megoldásáról és a kurzus teljesítéséről emléklap kerül kiállításra. Video-konferencia megszervezése a résztvevők számára 04.27.-én.

tovább