Cikkek

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL. 3 helyszínen tartottuk meg az előadásokat, a magas színvonalú konferenciák keretében.  Harkányban 32 fő főkönyvelő, Hajdúszoboszlón 75 fő vezető és Hévízen 45 fő vezető vett részt a konferencián és hallgatta meg a munkaügy, foglalkoztatás aktuális kérdéseit és a 2023 évre várható kihívásokat a vezetés és irányítás területén.  Békés és Somogy, Szolnok, Pest, Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs Bács Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna megye képviseltette magát a szervező megyék által magasz színvonalon megtartott rendezvényeken.  Az előadások fő témaköreinek összefoglalója: Felkészülés a 2023-as év munkaügyi – foglalkoztatási kihívásokra. A munkabér és a munkaidő optimalizálása 2023-ban ...

tovább

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) kimondja, hogy a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni [Mt. 53. § (1) bekezdés]. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz az Mt. nem támaszt kritériumokat vagy feltételeket, tehát a munkáltató gazdasági, üzletpolitikai vagy egyéb indokokra tekintet nélkül is dönthet az eltérő foglalkoztatásról. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit nem veszi figyelembe, vagy aránytalan sérelmet okoz döntésével a dolgozójának [Mt. 6. § (3) bek.].  A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás típusai Az eltérő munkakörben történő ...

tovább
Prémium

A HATÁROZOTT IDEJŰ FOGLALKOZTATÁS FONTOS FELTÉTELEI

   Tipikus esetben a felek között határozatlan időtartamra jön létre a munkaviszony, azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor bizonyos, például gazdasági okok miatt célszerű határozott időre szerződni. 1. Hogyan kell meghatározni a határozott időt? A feleknek a munkaszerződésben kell rendelkezniük arról, ha a munkaviszonyt határozott időre kívánják létrehozni. Ha erről a felek nem rendelkeznek, vagy a határozott idő kikötése érvénytelen, akkor a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A felek a munkaviszony tartamát egyrészt meghatározhatják naptárilag, például akként, hogy „a munkaviszony 2023. december 31-ig jön létre”. Másrészt, a Munka Törvénykönyve arra is lehetőséget ad, hogy a felek a munkaviszony határozott időtartamát ne naptárilag, hanem más alkalmas módon ...

tovább
Prémium

A 2023. ÉVI MINIMÁLBÉR EMELÉS HATÁSAI

A 2023. ÉVI MINIMÁLBÉR EMELÉS HATÁSAI SZOCHO fizetési felső határ emelkedése A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér huszonnégyszeresét, azaz a 2023-ban hatályos, 232 000 Ft x 24 = 5 568 000 Ft-ot (adófizetési felső határ). Fontos, hogy mindig SZOCHO alappal kalkuláljunk, mert adófizetési felső határ tekintetében számító jövedelem például a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint összevont adóalapba ...

tovább

VÁLTOZÁS A MUNKABÉR KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYÁBAN 2023. JANUÁR 01-TŐL

A Munka Törvényköve 158. § (1) bekezdése alapján a munkabért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni. A Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a felek írásbeli megállapodást kössenek arról, hogy a munkabért készpénzben fizeti meg a munkáltató a munkavállaló részére. Előfizetőink részére Megállapodás mintát helyeztünk el a web-lap Dokumentum tárába, amit készpénzes munkabér kifizetés esetén kell megkötni.  Szeged, 2023. január 18. Összeállította: Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó

tovább

ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÉSZENLÉTI JELLEGŰ MUNKAKÖRRŐL

Az utóbbi időben több kérdés érkezett a készenléti jellegű munkakörrel kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre figyelemmel állítottuk össze ezt a tájékoztatót. Ebben a munkakörben van csak lehetőség a 24/48 munkarend alkalmazására.

tovább

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége változásairól 2023.01.01-től

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 2023.01.01-től változások ismertetése. 2023. január 01. napjától kibővült a munkáltatók Mt. 46.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségi köre, és a munkaviszony kezdetétől számított 15 nap helyett, 7 napra rövidült a közlésére előírt határidő.  Az írásbeli tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel: a munkahely, a munkaviszony kezdete és tartama, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama, a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megillető hatóság. Az előbb írtaknak megfelelően az Mt. 46. § ...

tovább

FONTOS VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!

TÁJÉKOZTATÁS - VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!   2023. január 01. napjától változtak az Mt. 203.§ szakaszában foglalt azon Mt. szabályok, melyeket egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében nem alkalmazhatók. 2023.01.01. napjától nem alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás esetében az Mt. 91.§, valamint az Mt. 92.§ (2) bekezdés. Mt. 91. § Készenléti jellegű a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár. Mt. 92. §  (2) A teljes napi ...

tovább
Prémium

RÖVIDEN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE VÁLTOZÁSAIRÓL

RÖVIDEN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE VÁLTOZÁSAIRÓL. A Munka törvénykönyvét célzó törvényjavaslat elfogadásával megvalósul az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, a munka és magánélet egyensúlyáról szóló uniós rendelkezések átültetése. Ilyen elemek az többek között az apasági, szülői szabadság, a gondozói munkaidő-kedvezmény hossza  és díjazása, a munkavállalók munkaszerződés-módosítási jogosultsága az állásidő szabályai a munkáltató tájékoztatási kötelezettségére és a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó változások. Jognyilatkozatok közlése A módosítás különös szabályt állapít meg a határidő megtartására vonatkozó követelmények tárgyában. A jognyilatkozat főszabály szerint a címzettel való közléssel hatályosul. Továbbá a határidőt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ...

tovább
Prémium

2023. ÉVI MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM

 A 2022. december 23-án a Magyar Közlönyben megjelent a 573/2022 (XII.23.) Korm. rendelet a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum szabályairól. A bértételek 2023. január 01-től alkalmazandók! A rendelet értelmében: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől -havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, -hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, -napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, -órabér alkalmazása esetén 1 334 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum („szakmunkás minimálbér”) a teljes ...

tovább

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI MUNKAÜGYI ALAPKURZUSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI MUNKAÜGYI ALAPKURZUSRÓL  A Kontroport Kft. által 2022. november-decembert hónapban első alkalommal szervezett munkaügyi alapkurzuson 5 megyéből 10 cég 12 fővel jelentkezett. A zárótesztek értékelése megtörtént, a kurzus elvégzését tanúsító Okleveleket a résztvevők e-mail címeire továbbítottuk. A 2 modulból álló kurzuson elért eredmények: 8 fő kiválóan megfelelt, 4 fő megfelelt minősítést szerzett. A résztvevőknek köszönjük a részvételt és a munkájukat! Reméljük, hogy 2023-ban is hasonló keretek között tudjuk majd tudásunkat közösen fejleszteni. Szeged, 2022. december 21. Kurunczi László ügyvezető, Radicsné Baranyi Krisztina kurzusvezető. Forrás: saját    

tovább

2022 ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐK RÖVIDEN

2022 ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐK RÖVIDEN. 2022. évben kb. 1200 db e-mailt küldtünk partnereknek, minimum 2 - maximum 44 db/vállalkozás, általában 8-24 órán belül válaszoltunk a megkeresésekre, kérdésekre. A telefonhívások száma naponta 2-22 között volt, mindenkit visszahívtunk 24 órán belül, még pihenőnapokon is. Foglalkoztatás Felügyeleti ellenőrzések során 5 esetben véleményeztünk beküldésre kerülő anyagokat. A Kontroport Kft. által 2022. március hónaptól május hónapig tartó időszakban immár harmadik alkalommal szervezett munkaügyi kurzuson 13 megyéből, 22 cég, 26 fővel vett részt. A „Kezdjük az alapoknál” munkaügyi kurzus 2022.11.21-én indult 5 megyéből 10 cég 13 fővel vesz részt a kurzuson. A személyes konzultációk során több mint 250 cégnél jártunk, Szegedről több mint 22.000 km-t ...

tovább
Prémium

VÁLTOZIK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2023. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL

 Az Országgyűlés 2022.12.07-én elfogadta az “Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” című törvényjavaslatot. Apasági szabadság A vonatkozó, 2019/1158 uniós irányelv értelmében az apának gyermek születése esetén tíz munkanap apasági szabadságot kell biztosítani. Ennek átültetése érdekében a törvényjavaslat kimondja, hogy az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadság első öt munkanapig terjedő tartamára a munkavállalót távolléti díj, hattól tíz munkanapig terjedő tartamára azonban ...

tovább

INFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 2023 ÉVRE

KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁST ÖNÖK ALÁÍRJÁK, ÉS EZT A PÉLDÁNYT VISSZAKÜLDIK 2022.12. 31-IG EMAILBEN, EZZEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A 2023 ÉVRE. AZ ALÁÍRT SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁST VISSZAKÜLDŐK KEDVEZŐ ÁRON JUTHATNAK HOZZÁ

tovább