Cikkek

BRUTTÓ BÉR, NETTÓ BÉR 2022.01.01-TŐL

   A munkavállaló bruttó bérét 2022-benn is összesen 33,5 százalék közteher terheli az alábbi felbontásban: 15% SZJA (százalékos személyi jövedelemadó), 18,5% tb járulék.  A 18,5% egyéni járulék az alábbi összetevőkből áll: nyugdíjjárulék (10%) egészségbiztosítási járulék (7%) munkaerő-piaci járulék (1,5%). 1000 forint bruttó bér után kedvezmények nélkül 665 forint nettó bér jár.  A nettó és bruttó bér, valamint a munkáltató teljes költsége 2022-ben Adókedvezmények A munkavállaló csökkentheti az adóját az adókedvezményekkel. A legelterjedtebb adókedvezmény a családi adókedvezmény, amelyet a jövedelemadóból és a járulékból is igénybe lehet venni. Sőt, a házastársak meg is oszthatják egymás között a kedvezményt. Családi adókedvezmény A bruttó nettó közötti különbség családi ...

tovább

TISZTELT WEB-LAP LÁTOGATÓK, OLVASÓK, FELIRATKOZOTT PARTNEREK!

Önöknek írok most, akik 2021. évben velünk tartottak, megtiszteltek bizalmukkal és megismerhették munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységünket. Látogatóként, olvasóként hozzájutottak a legfrissebb, időszerű híranyagokhoz, cikkekhez. Lépjünk közösen egy magasabb színvonalra és kapják meg a teljes szolgáltatásunkat, a web-lapunk anyagait, szakértelmünket, szakmai tapasztalatainkat. 2022.-ben. mit tegyenek ennek érdekében? KÖSSÜNK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST 2022. ÉVRE. A mellékelt szerződés-tervezet visszaküldésével jelezhetik szerződéskötési szándékukat.  Amennyiben akadályoztatva vannak a csatolt tervezet kitöltésében, úgy kérjük, jelezzék felénk (e-mail, telefon, sms), és ebben is a segítségére leszünk.  Kérdések esetén továbbra is forduljanak bizalommal felénk. ...

tovább

A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG RENDKÍVÜLI CÉLVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG RENDKÍVÜLI CÉLVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI  A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2021. évi hatósági ellenőrzési tervén felül 2021. október 18. és november 5. között lefolytatta a munkaidőkeretre és a munkabér védelmére vonatkozó szabályok érvényesülésének rendkívüli célvizsgálatát. A rendkívüli célvizsgálat indoka az volt, hogy közérdekű bejelentés és sajtóban megjelent hírek alapján egyes munkáltatók a munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalókat a járványhelyzet miatt a munkaidőkeret adott időszakában kevesebb munkaórára osztották be. Ennek következtében a munkaidőkeret végén ún. „mínusz órák” keletkeztek, melyet a munkáltatók a munkavállalóktól munkabérelőleg jogcímen visszaköveteltek és a kifizetett munkabérből levontak vagy szándékukban ...

tovább

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítás

MINIMÁLBÉR 2022 Már hivatalos, hogy január 1-jétől 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a garantált bérminimum. A Magyar Közlöny 229. számában megjelent 703/2021. számú kormányrendelet más részletszabályokat is rögzít. A kormányrendelet: A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról  A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében ...

tovább

2022. ÉVI MINIMÁLBÉR EMELÉS ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI

2021.11.15-én aláírásra került a jövő évben érvénybe lépő minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás. (A kormányrendelet még nem jelent meg.) A minimálbér 19%-kal bruttó 200 ezer forintra emelkedik a garantált bérminimum pedig bruttó 260.000 Ft-ra, amely szintén közel 19%-os emelést jelent. A minimálbér és garantált bérminimum emelése milyen hatással lesz a  többi bérkategóriára és milyen további befolyásoló tényezők határozzák meg majd a bérek 2022. évi emelésének mértékét?  Már 2019-ben is erősen érzékelhető volt a bérek jelentős emelkedése. A munkáltatók több alkalommal is kénytelenek voltak a foglalkoztatottak bérét megemelni a munkaerőhiány, illetve az erős piaci verseny hatására.  A mai munkaerőpiac kínálati oldalán az üres álláshelyek száma növekvő ...

tovább
Prémium

MÓDOSULTAK AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYAI

A vészhelyzetre való tekintettel módosultak az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó szabályok. E szerint 2021. december 31. napjáig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény a) 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően, az azonos munkáltató és munkavállaló által alkalmi munkára és idénymunkára több ízben létesített munkaviszonyok együttes időtartama egy naptári éven belül a százötven napot nem haladhatja meg. Ez eddig 120 nap volt. b) 2. § 3. pont c) alpontjától eltérően, az azonos munkáltató és munkavállaló között az alkalmi munka időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg összesen a százhúsz naptári napot. Ez eddig 90 nap volt. A jogszabály módosítás december 1-től hatályos és a már megkötött alkalmi munkára és idénymunkára létesített munkaviszonyok ...

tovább
Prémium

A SZABADSÁGKIADÁS SZABÁLYAI

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) úgy rendelkezik, hogy a szabadságot főszabály szerint az esedékesség évében kell kiadni. Vannak azonban kivételes esetek, amikor megengedett a 2021-ben ki nem adott szabadság napjait 2022-re átvinni. Amennyiben a munkáltató a szabadságot még idén elkezdi kiadni, az esedékesség évében kiadottnak minősül, amennyiben annak a 2022-es évre átnyúló időtartama nem haladja meg az 5 munkanapot. Az általános munkarend szerint foglalkoztatott munkavállalók részére például 2021. december 31. (péntek) napjától 2022. január 7. (péntek) napjáig kiadott 6 munkanap szabadság még 2021-ben kiadottnak tekintendő.Az Mt. 123. § (2) bekezdése szerint, ha a munkaviszony 2021. október 1-jén vagy azt követően kezdődött, a munkáltató csak ...

tovább

2021. ÉVI 12. MENET A GAZDASÁGI ÉV HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN

  A 2021 évben hátralévő 48-52. heti időszak munkaügyi számairól: 35 naptári nap, 25 munkanap, 200 munkaóra, 6+4 pihenőnap. Az időarányos szabadság 30% még kezelhető átvitel nélkül. Átvihető a szabadságból az alapszabadság (20 nap) feletti kor szerinti része 1-10 nap. Áthúzódó szabadság kiadására is van lehetőség, amennyiben december 31.-én már szabadságon van 5 nap kiadható az első héten. A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások szabad időpontjai: december 7-9 (3 nap) december 14-16 (3 nap) és 20-21. (2 nap) TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNEREINKTŐL VÁROM AZ IDŐPONT-JAVASLATOKAT A HELYSZÍNI MUNKAÜGYI SZEMLÉKRE, ÁTVILÁGÍTÁSOKRA. KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A  LETÖLTHETŐ FÁJLOK KÖZÖTT MELLÉKELT 2022 ÉVI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS KITÖLTÉSÉVEL ÉS E-MAILBEN ...

tovább

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022-ES FOGLALKOZTATÁSI ÉVRE 2.

KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ÖNÖK RÉSZÉRŐL ALÁÍRT PÉLDÁNYÁNAK VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ ÉVRE.  A 2021. ÉVRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK CSAK JANUÁR 10.-IG ÉRVÉNYESEK, AZ ÚJ 2022 ÉVES SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 2022 JANUÁR 10.-TŐL, AZ ÚJ BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ, A SZÁMLA, VALAMINT EGY PÉLDÁNY ELKÜLDÉSÉVEL LÉP ÉLETBE.  Szolgáltatásainkról: Folyamatos telefonos tájékoztatás biztosítása az aktuális kérdések megválaszolása céljából. Elektronikus úton, e-mailben történő írásbeli szakmai információs szolgáltatás a megbízó részére, foglakoztatási, munkaügyi, munkaszervezési, bér, társadalombiztosítási (tb ellátások, járulékok, nyugdíj stb.), Foglalkoztatás-Felügyeleti ellenőrzés témákban, egy ...

tovább
Prémium

JÁRULÉKFIZETÉSI ALSÓ HATÁR

2020. július 1-jén lépett hatályba a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetérő szóló 2019. évi CXXII. törvény, vagyis az új tbj tv, amely aztán 2020. szeptember 1-jén bevezette a munkaviszonyban állókra vonatkozóan a járulékfizetési alsó határ fogalmát is.

tovább
Prémium

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022-ES FOGLALKOZTATÁSI ÉVRE

  2022-ben is a munkaerő-megtartás lesz a HR/MUNKAÜGY kulcsfeladata A COVID19 járvány miatti lezárások során felmerült munkaerőtöbblet csak átmeneti volt, a munkavállalók megtartása jövőre is a munkáltatók kiemelt feladata lesz, mivel az elkötelezett és jó minőségű munkaerő nem áll korlátlanul rendelkezésre. Napi szinten olvashatunk a különböző szektorokat érintő munkaerőhiányról, ami a munkaerő megtartást hangsúlyozottan indokolttá teszi, hiszen a munkaerő megtartása egyet jelenet a cégek működőképességével. Mivel a különböző korcsoportú munkavállalókat másképp kell kezelni a HR stratégia szempontjából ezért kérjük, hogy Partnereink a létszámadataikat az alábbi korcsoport bontásban küldjék meg az info@kontroport.hu e-mail címre. Minden korcsoportot másképpen kell kezelnie a HR-nek. ...

tovább

ÉVVÉGI HAJRÁ A MUNKAÜGYBEN

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: november 08-december 31. 54 naptári nap, 40 munkanap, 320 munkaóra, 12+2 pihenőnap. Fontos elemezni a munkaidő keret számait és a szükséges korrekciókat elvégezni a második félévi munkaidő zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából A kötelező oltás elrendeléséről szóló cikk elérhető a web-lapon. A munkáltatói utasítás minta a Dokumentumtárban található, melyhez előfizetőink férhetnek hozzá. Röviden a szabadság kiadásáról: Évente ugyan hét munkanap szabadságot a munkáltató – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, azonban, ha ezzel nem él a munkavállaló ...

tovább

KORONAVÍRUS OLTÁS ELRENDELÉSE A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA

A magyar kormány nemzetközi viszonylatban is komoly lépésre szánta el magát az október 28-án kihirdetett kormányrendeletekben: lehetővé tette a magánszférában a munkáltatók számára a Covid-oltások kötelezővé tételét a foglalkoztatottak számára.

tovább

MUNKAIDŐKERET: CÉLVIZSGÁLATOT INDÍT A KORMÁNY A VISSZAÉLÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Rendkívüli célvizsgálatot indít október 18-ától az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a munkaidőkerettel kapcsolatos visszaélések feltárására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében. Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte: a kormány a dolgozók oldalán áll, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a munkavállalók jogainak érvényesítése, a munkaidővel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében rendkívüli célvizsgálatot indít 2021. október 18-ától. A kormány 2020-ban a munkahelyek megőrzése érdekében tette lehetővé a korábbinál szélesebb körben a rugalmasabb foglalkoztatást a vállalkozások számára. Így a ...

tovább

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA A 2021. II. félévi munkaidő keret fő számai: 184 naptári napból 130 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 2 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1040 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos a második félév zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat ...

tovább

52-40 = 12 A MARADÉK 12 HÉTRŐL

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: 82 naptári nap, 59 munkanap, 472 munkaóra, 22+1 pihenőnap. Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is. A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások tapasztalatai és a munkaügyi témában megjelent hírek között ...

tovább