GYED extra

A „GYED extra” csupán a köznyelvben elterjedt kifejezés, de a törvény sehol sem használja ezt a kifejezést.

A GYED extra tulajdonképpen annyit jelent, hogy: 

visszamehetnek dolgozni, a GYED továbbra is járni fog a munkabér mellett
apa is igényelheti az ellátást.
 Na de akkor, hogy is van ez az apa-GYED?

Ki jogosult GYED-re?

A törvény szerint – többek között – a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Szülő pedig természetesen éppúgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van).

Tehát amennyiben apánál fennállnak a jogosultság feltételei, akkor igényelheti az ellátást, de csak legkorábban a CSED lejártát követően, vagy a gyermek születését követő 169. naptól.

Akár később is dönthet úgy a család, hogy az anya által elkezdett GYED-et mégis apa veszi igénybe. A GYED ugyanis 6 hónapra visszamenőleg igényelhető (legkorábban persze a CSED lejártától, vagy a szülést követő 169. naptól). Ilyen esetben az anya által jogosulatlanul felvett ellátást vissza kell fizetni, vagy kitölteni a jogosulatlan ellátás részt a GYED igénylőn és a lemondást követő nappal apa mehet GYED-re. Ez utóbbi esetben a GYED összegéből levonják a korábban jogosulatlanul felvett összeget és a különbözetet fizetik csak ki.

Mikor jó vagy jobb, ha apa igényli a GYED-et?

Anya nem jogosult az ellátásra, de apa igen.
Anya jövedelme nagyon alacsony, apa lényegesen nagyobb összegű GYED-et tud kapni.
A gyermeket bölcsödébe szeretnék adni, anya nem tud munkába állni, de apának van munkahelye – így nem vész el a GYED.
Milyen hátrányai vannak?

Amennyiben apa igényli az ellátást, anya pedig nem áll munkába, akkor nem lesz tovább biztosított, tehát maga után kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot (köznyelvben tévesen használt TB), ami 2023-ban havi 9.600, - forint. Ez csak orvosi, kórházi ellátásra jogosít.
További gyermek tervezése esetén megeshet, hogy anya nem lesz jogosult CSED-re és GYED-re sem, mert szünetel a biztosítása. Ezáltal könnyen előfordulhat, hogy nem lesz meg 2 éven belül a 365 nap biztosítási ideje.
Ha anyának nem lesz meg a szükséges biztosítási ideje, akkor táppénzt sem fog tudni igénybe venni. Ha visszatér dolgozni később, csak annyi időre lesz jogosult táppénzre, amennyit a visszatérés óta munkában/szabadságon töltött és alacsonyabb összegben jár majd.
Az az idő, amíg anya nem dolgozik, de nem is kap GYED-et, nem fog majd beleszámítani a nyugdíjba sem.
+1) Nem hátrány és nem előny, de nagyon fontos! Több gyermek esetén minden ellátásnak egy kézben kell lennie. Például, ha apa igényli a GYED-et, de közben megszületik a kistesó, akkor anya nem tud igényelni CSED-et, hiszen azt is apának kellene – de ő nem jogosult rá.

Igénylése

Az apa-GYED-et ugyanúgy kell igényelni, mint ha anya tenné: Írásban, az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

 Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét.

Előtte azonban az anyának le kell mondania az ellátásról, amit addig kapott. Ha ez GYES, akkor a kormányhivatalnál kell intézni. Ha CSED, és nem CSED+GYED együttes igénylőt adott le korábban, akkor nincs teendő, a CSED lejárta után a CSED határozattal kérheti apa a GYED-et. Ha együttes igénylőt adott le, akkor a munkáltatónál, kifizetőnél kell jelezni, hogy nem kéri a GYED-t. Korábbi GYED folyósítása esetén pedig a GYED-et megállapító szerv felé (munkáltató vagy kormányhivatal) kell eljuttatni a GYED lemondó nyilatkozatot.

Mindezekkel együtt érdemes tervezni és előre gondolkodni – ráadásul hosszú távon. Jelentős pénzösszegeket nyerhetünk, de akár veszíthetünk is, ha meggondolatlanul választunk.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Radicsné Baranyi Krisztina Munkaügyi és TB szaktanácsadó

Szeged, 2023. október 16.

Forrás: internet

 

 

Forrás: internet