Cikkek

2021. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA

  Tisztelt Partnerünk! A 2021. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 124 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 992 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a ...

tovább

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS A JELENLÉTI ÍV KÉRDÉSKÖRE

 A munkaidő-nyilvántartás a munkaidőt rögzíti, vagyis a munkaidő kezdetét és munkaidő végét. Jelenléti ív: a jelenléteket rögzíti, vagyis az érkezés és a távozás időpontját, vagyis többet, mint a munkaidő.  A jelenléti ív, nagyon fontos a munkaügyi dokumentumok között, mégis nagyon kevés az ...

tovább

AKTUALITÁSOKRÓL ÉS BÉRPÓTLÉKORÓL

 A helyszíni vezetői és szakapparátusi tájékoztatókra július hónapban az alábbi időpontokat ajánlom: július 8-9. (2) július 12-15 (4) Baranya megye július 19-22 (4) Tiszántúl Javasolt témakörök: Gyakorlati kérdések és válaszok az új foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzésről (2020. évi CXXXV. ...

tovább

MEZŐHÍR CIKK RÉSZLET

MUNKAÜGYI MEGOLDÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN IS. A GOSZ-szal is együttműködő szegedi Kontroport Munkaügyi Szolgáltató Kft. közvetlen ügyfélkörébe több mint 150 cég tartozik az ország 15 megyéjéből, több mint 9000 munkavállalóval, 400 fő körüli szakapparátussal, és a 150 cégre összesen számított 200 ...

tovább

DIÁKMUNKA 2021-BEN

Ha a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be. A ...

tovább

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2021

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnye, hogy jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb a munkáltatónak. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alka

tovább

FRISSÍTETT INFORMÁCIÓK A MUNKAIDŐKERET ALKALMAZÁSÁRÓL

  A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő megállapítása során ügyelni kell  – a munkaidőkeret tartamára, – a napi munkaidő mértékére és – az általános munkarendre, azzal, hogy az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.  A keret tartamának ...

tovább

A HELYSZÍNI SZEMÉLYES MUNKAÜGYI KONZULTÁCIÓKRÓL

Tisztelt Szerződéses Partnerünk! A pandémiás helyzet alakulása és a védettségi igazolvány birtokában jelzem, hogy folytatom a helyszíni személyes konzultációkat. A vezetői és szakapparátusi tájékoztatókra június hónapban az alábbi időpontokat ajánlom: június 2-4. (3) június 7-10 (4) június ...

tovább

Az alkoholos befolyásoltság munkáltató általi ellenőrzése

A Munka Törvénykönyve alapelvként fogalmazza meg a munkaviszony alanyainak kölcsönös együttműködési kötelezettségét, valamint a munkavállaló számára általános követelményként írja elő a munkára képes állapotban történő megjelenést, valamint a munkaideje alatti rendelkezésre állást.

tovább

NAV FEKETELISTA

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétette azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjuk munkaviszonyát. 2021 márciusától közli a NAV a rendezett munkaügyi ...

tovább

16 ÉVES A KONTROPORT MUNKAÜGYI KFT

RÉSZLETEK A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ CIKKBŐL, MEGJELENT AZ AGRÁRVILÁG MÁRCIUSI SZÁMÁBAN. A Kontroport Munkaügyi Szolgáltató Kft. közvetlen ügyfélkörébe több, mint 150 cég tartozik az ország 15 megyéjéből, több mint 9000 munkavállalóval, 400 fő körüli szakapparátussal, és 200 milliárd forintot ...

tovább

A munkáltatói fegyelmezés eszköztára a Munka Törvénykönyve alapján

Klasszikus „fegyelmi eljárásról” és „fegyelmi szankciókról” a versenyszféra munkajogáról rendelkező munka törvénykönyve nem szól, azonban a munka törvénykönyve és az ennek alapján kialakított bírói gyakorlat is a fegyelmezési lehetőségek széles skáláját bocsátja a versenyszférában tevékeny ...

tovább

Táppénz és betegszabadság 2021

A betegszabadság és a táppénz a keresőképtelenség idejére biztosított ellátás. A keresőképtelenség megállapítása orvos feladata és kiterjed többek között a veszélyeztetett terhességtől a közúti baleseten át a gyermekápolásig - vagyis az olyan élethelyzetekre, amikor a munkavállaló önhibáján ...

tovább

NYILVÁNTARTHATJA-E A MUNKÁLTATÓ A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETTSÉG TÉNYÉT?

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalos honlapján tette közzé, hogy a munkáltatók jogosultak-e kezelni a foglalkoztatottak koronavírus elleni védettségének tényét. A NAIH hivatalos honlapján válaszoltak arra a kérdésre, amelynek kapcsán elmondásuk szerint számos ...

tovább

MUNKASZÜNETI NAPI MUNKAVÉGZÉS ÉS BÉREZÉSE 2021. ÉVBEN

Melyek a munkaszüneti napok? A Munka Törvénykönyve (Mt. 2012. évi I. tv. 102. §) tizenegy munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. A beosztási szabályokat tekintve ...

tovább

RÖVIDEN A PRÓBAIDŐRŐL

A munkáltatók manapság legtöbbször próbaidőre veszik fel a munkavállalókat. Mi is az a próbaidő? Kötelező-e kikötni, illetve kötelező-e kitölteni? Mennyi ideig tarthat, és hogyan kell kiszámolni

tovább