Távolléti díj számítása -beszámít-e a jutalék a távolléti díjba?

 

Kérdés: Egy cég az alapbér mellett – a forgalomtól függően – havonta plusz jutalékot fizet a dolgozóinak, ami igen nagy összeg is lehet. A forgalmi jutalékot a távolléti díj számításánál figyelembe kell-e venni, és ha igen, akkor hogyan? Az ügyvezető nem tartja jogosnak, hogy azokban a hónapokban, amelyekben szabadságon van a dolgozó, a korábbi forgalmi jutalékok alapján jóval többet fizessen úgy, hogy nincs mögötte teljesítmény.

 

A munka törvénykönyve (Mt.) 148. paragrafusának (1) bekezdése szerint a távolléti díjat

a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §),

b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett

ba) teljesítménybér (150. §),

bb) bérpótlék (151. §)

figyelembe vételével kell megállapítani.

A (2) bekezdés a) pontja értelmében az esedékesség időpontja a távollét kezdő időpontja.

 

A teljesítménybér esetén abból kell kiindulni, hogy a munkabért főszabályként időbérben kell megállapítani, de az teljesítménybérként vagy idő- és teljesítménybér összekapcsolásával is megállapítható. Teljesítménybér alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a felek erről a munkaszerződésben írásban megállapodtak. Amennyiben a felek kizárólag teljesítménybérben állapodtak meg, az így díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bért is meg kell állapítani.

A teljesítménybér a távolléti díjba két esetben számítható be:

1.) ha a munkavállaló kizárólag ebben a díjazási formában részesül, például a felek megállapodása alapján, bedolgozói munkaviszonyban stb.), vagy

2.) ha a munkavállaló időbére nem éri el az alapbér összegét (Mt. 150. § (1) bekezdés), így ha például a munkaszerződés szerint az alapbér összege 200 000, forint, ebből az időbér 150 000 forint, abban az esetben, mivel az időbér nem éri el a 200 000 forint összegű alapbért, bele kell számolni a távolléti díjba.

Egyéb esetekben – mint a fentebb említett díjazások – a távolléti díj számításánál a teljesítménybér összegét nem kell figyelembe venni.

Mindezekből következik, hogy a forgalmi jutalék (továbbá bónusz, prémium, jutalom  stb.) csak akkor képezi a távolléti díj részét, ha azt részben vagy egészben az alapbére helyett kapja a munkavállaló, a munkaszerződése alapján. Ha e díjazás az alapbére felett illetheti meg, akkor az nem része a távolléti díjnak.

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2023.09.18.

 

Forrás: internet

Forrás: internet