Munkaügy

A PRÓBAIDŐ SZÁBÁLYAIRÓL

A próbaidő szabályairól.  A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés hiányában nem beszélhetünk próbaidőről sem. Ezért nem ...

tovább

FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEK 2023. TERVE

Tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

tovább

NAPI ÉS HETI PIHENŐIDŐ SZABÁLYAI

Napi és heti pihenőidő szabályai  A 2023. január 1-jétől hatályos Mt. módosítás a napi és a heti pihenőidő beosztásának szabályain is változtatott. Eszerint nem jár napi pihenőidő, ha másnap nincs munkavégzés. A heti pihenőidő pedig az eddigiekhez képest rugalmasabban beosztható egyenlőtlen munkaidő-beosztásban. A napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés közötti időtartam, amelynek főszabály szerint legalább 11 órának kell lennie [Mt. 104. § (1) bekezdés]. A napi pihenőidő funkciója, hogy a dolgozó fel tudjon töltődni és fel tudjon készülni a következő napra. A napi pihenőidő beosztása kapcsán az Mt. korábbi szabálya rögzítette, hogy ha a készenlét ideje alatt a munkavállaló munkát nem végzett, akkor napi pihenőidőt nem kell beosztani. Ezen ...

tovább

A munkaügyi ellenőrzés 2022 évi tapasztalatairól

Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól.  A munkaügyi felügyelet, jelenlegi nevén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, minden évben ellenőrzési tervet készít, melyben meghatározza az adott év ellenőrzésének irányait. Ezt követően a felügyelet jelentésben mutatja be az ellenőrzések eredményeit. Az alábbiakban ezen eredményeket a tanulságok levonása érdekében mutatjuk be. Kiemelt ellenőrzési szempont volt annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek. Fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését. ...

tovább

AZ ELSŐ NEGYEDÉVRŐL, A MUNKAÜGY ÉS HR. KAPCSOLATÁRÓL

A felsorolt 55 feladatot a jelenlegi szakapparátusi munkaköri leírás összehasonlítása, módosítása, fejlesztése céljábók foglaltuk össze. A munkaügyi szaktanácsadásI tevékenységünk során felmérjük, véleményezzük, javaslatokat készítünk, konzultálunk a vezetői munka fejlesztése érdekében.

tovább

MUNKAÜGYI KURZUS 2023 ÁPRILIS

2 részes online tematikus anyag melyet a jelentkezők e-mail címére továbbítunk. 1 online teszt a melyet a kurzusvezető értékel. A résztvevők a tesztek sikeres megoldásáról és a kurzus teljesítéséről emléklap kerül kiállításra. Video-konferencia megszervezése a résztvevők számára 04.27.-én.

tovább

MUNKAÜGYI KURZUS 2023 ÁPRILIS

MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK ÉS KÖZÉPVEZETŐK RÉSZÉRE. Tekintsük át közösen a Munka Törvénykönyve változásokat. A munkaidő keret alkalmazását a gyakorlatban témakörrel a középvezetői és szakapparátusi munkát szeretnénk segíteni.

tovább

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL. 3 helyszínen tartottuk meg az előadásokat, a magas színvonalú konferenciák keretében.  Harkányban 32 fő főkönyvelő, Hajdúszoboszlón 75 fő vezető és Hévízen 45 fő vezető vett részt a konferencián és hallgatta meg a munkaügy, foglalkoztatás aktuális kérdéseit és a 2023 évre várható kihívásokat a vezetés és irányítás területén.  Békés és Somogy, Szolnok, Pest, Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs Bács Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna megye képviseltette magát a szervező megyék által magasz színvonalon megtartott rendezvényeken.  Az előadások fő témaköreinek összefoglalója: Felkészülés a 2023-as év munkaügyi – foglalkoztatási kihívásokra. A munkabér és a munkaidő optimalizálása 2023-ban ...

tovább

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) kimondja, hogy a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni [Mt. 53. § (1) bekezdés]. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz az Mt. nem támaszt kritériumokat vagy feltételeket, tehát a munkáltató gazdasági, üzletpolitikai vagy egyéb indokokra tekintet nélkül is dönthet az eltérő foglalkoztatásról. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit nem veszi figyelembe, vagy aránytalan sérelmet okoz döntésével a dolgozójának [Mt. 6. § (3) bek.].  A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás típusai Az eltérő munkakörben történő ...

tovább
Prémium

A HATÁROZOTT IDEJŰ FOGLALKOZTATÁS FONTOS FELTÉTELEI

   Tipikus esetben a felek között határozatlan időtartamra jön létre a munkaviszony, azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor bizonyos, például gazdasági okok miatt célszerű határozott időre szerződni. 1. Hogyan kell meghatározni a határozott időt? A feleknek a munkaszerződésben kell rendelkezniük arról, ha a munkaviszonyt határozott időre kívánják létrehozni. Ha erről a felek nem rendelkeznek, vagy a határozott idő kikötése érvénytelen, akkor a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A felek a munkaviszony tartamát egyrészt meghatározhatják naptárilag, például akként, hogy „a munkaviszony 2023. december 31-ig jön létre”. Másrészt, a Munka Törvénykönyve arra is lehetőséget ad, hogy a felek a munkaviszony határozott időtartamát ne naptárilag, hanem más alkalmas módon ...

tovább

VÁLTOZÁS A MUNKABÉR KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYÁBAN 2023. JANUÁR 01-TŐL

A Munka Törvényköve 158. § (1) bekezdése alapján a munkabért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni. A Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a felek írásbeli megállapodást kössenek arról, hogy a munkabért készpénzben fizeti meg a munkáltató a munkavállaló részére. Előfizetőink részére Megállapodás mintát helyeztünk el a web-lap Dokumentum tárába, amit készpénzes munkabér kifizetés esetén kell megkötni.  Szeged, 2023. január 18. Összeállította: Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó

tovább

ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÉSZENLÉTI JELLEGŰ MUNKAKÖRRŐL

Az utóbbi időben több kérdés érkezett a készenléti jellegű munkakörrel kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre figyelemmel állítottuk össze ezt a tájékoztatót. Ebben a munkakörben van csak lehetőség a 24/48 munkarend alkalmazására.

tovább

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége változásairól 2023.01.01-től

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 2023.01.01-től változások ismertetése. 2023. január 01. napjától kibővült a munkáltatók Mt. 46.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségi köre, és a munkaviszony kezdetétől számított 15 nap helyett, 7 napra rövidült a közlésére előírt határidő.  Az írásbeli tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel: a munkahely, a munkaviszony kezdete és tartama, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama, a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megillető hatóság. Az előbb írtaknak megfelelően az Mt. 46. § ...

tovább

FONTOS VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!

TÁJÉKOZTATÁS - VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!   2023. január 01. napjától változtak az Mt. 203.§ szakaszában foglalt azon Mt. szabályok, melyeket egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében nem alkalmazhatók. 2023.01.01. napjától nem alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás esetében az Mt. 91.§, valamint az Mt. 92.§ (2) bekezdés. Mt. 91. § Készenléti jellegű a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár. Mt. 92. §  (2) A teljes napi ...

tovább