Munkaügy

MUNKAIDŐKERET: CÉLVIZSGÁLATOT INDÍT A KORMÁNY A VISSZAÉLÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Rendkívüli célvizsgálatot indít október 18-ától az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a munkaidőkerettel kapcsolatos visszaélések feltárására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében. Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte: a kormány a dolgozók oldalán áll, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a munkavállalók jogainak érvényesítése, a munkaidővel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében rendkívüli célvizsgálatot indít 2021. október 18-ától. A kormány 2020-ban a munkahelyek megőrzése érdekében tette lehetővé a korábbinál szélesebb körben a rugalmasabb foglalkoztatást a vállalkozások számára. Így a ...

tovább

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA A 2021. II. félévi munkaidő keret fő számai: 184 naptári napból 130 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 2 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1040 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos a második félév zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat ...

tovább

52-40 = 12 A MARADÉK 12 HÉTRŐL

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: 82 naptári nap, 59 munkanap, 472 munkaóra, 22+1 pihenőnap. Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is. A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások tapasztalatai és a munkaügyi témában megjelent hírek között ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS TÖBBMUNKÁLTATÓS MUNKASZERZŐDÉS

A hagyományos modell a foglalkoztatásban az egy munkáltató és egy munkavállaló kapcsolata. Azonban egyre gyakoribb, ha a munkáltatói oldalon többen vesznek részt. TÖBB MUNKÁLTATÓ ÁLTAL LÉTESÍTETT MUNKAVISZONY Ebben a foglalkoztatási formában a munkavállaló ugyanazt a tevékenységet több ...

tovább

TÁVMUNKAVÉGZÉS VAGY HOME OFFICE?

  A járványügyi helyzetben jelentős szerep jut az otthoni munkavégzésnek, amelynek megfelelő jogi szabályozása sajnos a 393/2021. (VII.2.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseivel együtt sem átfogó.  A távmunkavégzés jellemzője a rendszeresség A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. ...

tovább

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI Az Mt. 134.§ rendelkezik a munka és pihenőidő kötelezően előírt nyilvántartásáról mely szerint, (1) A munkáltató köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát. (2) A nyilvántartásból naprakészen ...

tovább

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK és a hozzá kapcsolódó munkarendek (Mt. 192.§-212.§.) Az atipikus foglalkoztatási forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és hosszától eltérnek a ...

tovább
Prémium

A MUNKAHELYI ÉS ÜZEMI BALESETRŐL

A munkahelyi baleset pontos meghatározását a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény mondja ki, mely szerint: Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) ...

tovább
Prémium

AZ EGYSZERŰSITETT FOGLALKOZTATÁSRÓL

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunka, emellett alkalmi munka teljesíthető. Az idénymunka olyan munkavégzés, amely a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. ...

tovább
Prémium

TÁVOLLÉTI DÍJRÓL BŐVEBBEN

Díjazás munkavégzés hiányában  A munkáltatónak a munkaviszony fennállása során foglalkoztatási kötelezettsége és munkabér fizetési kötelezettsége van. A munkabér fizetésének kötelezettsége fennáll olyan – a Munka Törvénykönyv által meghatározott – estekben is, amikor a munkavállaló mentesül ...

tovább

FONTOS KÖZLEMÉNY AZ ELSŐ SZÁMÚ VEZETŐK RÉSZÉRE

A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK a MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét.A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, a szemle gyorsan és célirányosan történik a FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELET ellenőrzési metódusa szerint.

tovább

A KÖZÖS MEGEGYEZÉS NEM FELMONDÁS

AUGUSZTUS HÓNAPBAN FOLYTATOM A HELYSZÍNI SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓKAT, ELSŐSORBAN A 3381, 3358, 3395, 3450, 3950, 4028, 4066, 4087 4900, 5000, 5100, 5122, 5137, 5200, 5241, 5300, 5310, 536, 5400, 5525, 5553, 5630. IRÁNYÍTÓSZÁMOS TELEPÜLÉSEKEN. TISZTELETTEL VÁROM AZ IDŐPONT-JAVASLATOKAT.

tovább

ÖNÁLLÓ MNKASZERVEZÉS, KÖTETLEN MUNKAIDŐ

A kötetlen munkarendben való foglalkoztatás egy munkaidő-beosztási módszer, maga a kötetlen munkarendben történő foglalkoztatás ténye a munkavállaló napi munkaidejét, rész- vagy teljes munkaidő szerinti foglalkoztatásának jellegét nem befolyásolja. Kötetlen munkarend esetén azonban a lényeg, ...

tovább

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK 2021. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

Főbb ellenőrzési adatok 2021. március 31-ig a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 3 952 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (15 162 fő) 55 %-át érintették.

tovább