Munkaügy

Márciustól emelkednek a munkavédelmi és munkaügyi bírságok

A kormány kiemelten kezeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabálytalanságok megelőzését is – hangsúlyozta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A munkavállalók minél erőteljesebb védelme érdekében a legfőbb cél a prevenció, tehát a munkahelyi balesetek megelőzése, amivel érdemben csökkenthetők a munkahelyi kockázatok. A munkavállalók egészségének és jogszerű foglalkoztatásának elősegítése miatt ezért érdemben emelkednek a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti szabálytalanságok bírságtételei 2024. március elsejétől – jelezte a tárca. A munkavédelmi bírságok alsó határa munkavállalóként a duplájára, azaz 100 ezer forintra emelkedik, a felső határ a jelenlegi tízszeresére, 100 millió forintra nő. Munkabaleset vagy egészségkárosodás esetén háromszorosára, ...

tovább

Foglalkoztatás Felügyeleti Ellenőrzések tapasztalatai 2023. I-III. negyedév

Megjelent a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések tapasztalatait bemutató tanulmány, ami a tavalyi év január 1-je és szeptember 30-a közötti időszakot mutatja be. Ez alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság több mint 11 ezer munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók többségénél 67 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést, melyek az ellenőrzött cégeknél dolgozó munkavállalók 61 százalékát érintették, vagyis több mint 40,4 ezer munkavállalót. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest az ellenőrzések számában növekedés, a szabálytalan munkáltatók arányában pedig csökkenés tapasztalható, utóbbiak aránya 72 százalékról 67 százalékra csökkent. Így a szabálykövető munkáltatók száma pedig 28 százalékról 33 százalékra emelkedett - derül ki a tanulmányból. Az összegzés ...

tovább

FELMONDÁS NYUGDÍJ ELŐTT

  Nyugdíj előtt álló munkavállalónak a felmondás oka háromféle csoportba sorolható: a munkáltató működésével, a munkavállaló magatartásával, továbbá a munkavállaló képességével összefüggő ok). A védett kor miatt azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. §-a az alábbi garanciális szabályokat tartalmazza: (4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. (5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból ...

tovább

MUNKAÜGYI HÍREK AZ ÉV VÉGÉRE 1

1.KÖTELEZŐ ORVOSI VIZSGÁLAT ELTÖRLÉSE – TÖRVÉNYERŐRE EMELKEDETT   December 12-én este a képviselők többsége megszavazta a hazai versenyképesség erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosítását. Ennek keretében törvényerőre emelkedett a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálat eltörlése.   „A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” címmel körülbelül egy hónappal ezelőtt benyújtott salátatörvény a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentésére hivatkozik a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat megszüntetésekor. A törvény értelmében „(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy) d) az ...

tovább

2024 ÉVI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET MIKULÁSRA

TISZTELT SZERZŐDÖTT PARTNEREINK KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT 2024-RE, HOGY MEGFELELJEN CÉGÜK A FOGLALKOZTATÁSI-MUNKAÜGYI FELTÉTELEKNEK, VALAMINT A GAZDASÁGOS MUNKAERŐ FELHASZNÁLÁS ÉRDEK-RENDSZERÉNEK. KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖNÖK RÉSZÉRŐL ALÁÍRT PÉLDÁNYÁNAK VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ ÉVRE. A 2023. ÉVRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK CSAK JANUÁR 04.-IG ÉRVÉNYESEK, AZ ÚJ 2024 ÉVES SZERZŐDÉS 2024 JANUÁR 05.-TŐL, AZ ÚJ BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ, A SZÁMLA, VALAMINT EGY HITELESÍTETT PÉLDÁNY ELKÜLDÉSÉVEL LÉP ÉLETBE.  Fontos: azok a partnerek, akik 2023. december 31-ig visszaküldik az aláírt szerződést, kedvező áron tudják igénybe venni 2024. évben is szolgáltatásainkat.  AZ ALÁÍRT SZERZŐDÉST E-MAILBEN ...

tovább

MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2023. DECEMBER 01-TŐL

Megjelent a 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet a minimálbér és garantált bérminimum szabályairól. A bértételek 2023. december 01-től alkalmazandók!   A rendelet értelmében: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb bruttó összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1 534 forint.   A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bruttó bérminimum („szakmunkás minimálbér”) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. ...

tovább

A BÉRPÓTLÉKOKRÓL

A bérpótlékokkal kapcsolatos előírások alkalmazása több esetben okoz problémát a szakemberek számára is, ezért állítottuk össze a cikkünket. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 139 – 145 §-ig foglalkozik a bérpótlékok fogalmával, mértékével és számításával, miszerint bérpótlék a rendes munkaidőre járó munkabéren felül illeti meg a munkavállalót.  Bérpótlék számítása A havi alapbér és a bérpótlék számítási alapja eltér egymástól, ami főképp a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre járó bérpótlék kiszámításakor lehet zavaró, ezért alapvető szót ejteni róla. A havi alapbér számítási alapja: a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti ...

tovább

RÖVIDEN A MUNKÁLTATÓI SZABÁLYZATRÓL, A SZABADSÁGKIADÁSRÓL ÉS A KÖTETLEN MUNKAKÖRRŐL

A MUNKÁLTATÓI SZABÁLYZATRÓL. A gyakorlatban egyre több munkáltató rendelkezik a szervezetét, működését, bérezési politikáját rögzítő munkáltatói szabályzattal. A munkáltatói szabályzat egy sajátos dokumentum, amely egyre fontosabb „hézagkitöltő” szerepet tölt be a munkaviszonyok során. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) meghatározza, hogy mik a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, amely közé a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottság kötelező határozata tartozik. Külön nevesíti azonban az Mt. az ún. munkáltatói szabályzatot, amely bár nem tartozik szigorúan véve a munkajogi jogforrások közé, az adott munkáltató vonatkozásában mégis kiemelt jelentőséggel bír, ún. puha jognak tekintendő. Az Mt. 17. ...

tovább

HÍRLEVÉL a 2023. IV. NEGYEDÉVRŐL

Tisztelt Partnerünk! 2023. utolsó negyedévének fő számai: 92 naptári napból 61 munkanapból, 27 pihenőnapból, valamint 4 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 488 óra, az időarányos negyedéves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 75 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 62,5 óra. Fontos az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. Foglalkoztatás Felügyeleti Célvizsgálat 2023.szeptember-október Tárgya: A mezőgazdasági, ...

tovább

Távolléti díj számítása -beszámít-e a jutalék a távolléti díjba?

  Kérdés: Egy cég az alapbér mellett – a forgalomtól függően – havonta plusz jutalékot fizet a dolgozóinak, ami igen nagy összeg is lehet. A forgalmi jutalékot a távolléti díj számításánál figyelembe kell-e venni, és ha igen, akkor hogyan? Az ügyvezető nem tartja jogosnak, hogy azokban a hónapokban, amelyekben szabadságon van a dolgozó, a korábbi forgalmi jutalékok alapján jóval többet fizessen úgy, hogy nincs mögötte teljesítmény.   A munka törvénykönyve (Mt.) 148. paragrafusának (1) bekezdése szerint a távolléti díjat a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §), b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett ba) teljesítménybér (150. §), bb) bérpótlék (151. §) figyelembe vételével kell megállapítani ...

tovább

MEGSZŰNIK AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), majd az Építő-, Fa- És Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) is felmondta a 2009-ben megkötött építőipari kollektív szerződést. A jogszabályi környezet változása és az építési ágazat szétaprózódása vezetett a kiterjesztett kollektív szerződés megszűnéséhez. 2009 decemberében terjesztették ki az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést, amit akkor még két munkaadói és két munkavállalói szervezet írt alá. A közzétételt követően hatályba lépett jogszabálymódosítások következtében az ÉÁKSZ tartalma időközben elavulttá, alkalmazhatósága kérdésessé vált. A kialakult – ex lex – állapot sem a munkáltatóknak, sem a munkavállalóknak nem kedvezett, nem volt világos, hogy az ÉÁKSZ rendelkezései a munka ...

tovább

ELLENŐRZÉS ELŐTTI MUNKAÜGYI SZEMLÉRŐL

Készüljünk fel a Foglalkoztatási-Felügyeleti ellenőrzésekre.  A bírságok, szankciók, jogviták elkerülésére ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK A MUNKAÜGYI SZEMLÉT (gyors átvilágítást) A szerződésünkben is rögzített szemlét precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a folyamatos munka mellett.

tovább

7 CIKK- CIKK7.

TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNERÜNK ÉS TISZTELT LÁTOGATÓK! A BADACSONYI BOR7 MINTÁJÁRA 7 ANYAGOT KÉSZÍTETTÜNK ÖNÖK SZÁMÁRA, HOGY LEGYEN SZAKMAI OLVASMÁNY A MUNKÁK SZÜNETÉBEN, VAGY A SZABADSÁG ALATT A DOKUMENTUMTÁRBAN. Várom az időpont-javaslatokat.

tovább

KÖZÉPVEZETŐI KONZULTÁCIÓ A FOGLALKOZTATÁSRÓL

TISZTELT CÉGVEZETŐ! A MELLÉKELT TEMATIKA ALAPJÁN KÉSZÜLT EL A KÖZÉPVEZETŐI PROJEKTOROS FELKÉSZÍTŐ ANYAG, MELYET EGY MUNKAÜGYI SZEMLÉT KÖVETŐEN JAVASLOK KÖZÖSEN MEGTARTANI ÖNÖKNÉL. IDŐPONT EGYEZTETÉS TELEFONON.

tovább

2023. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA JÚNIUS 30

Tisztelt Partnerünk! A 2023. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 51 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos az első félév zárásakor az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. Amennyiben a ...

tovább

A PRÓBAIDŐ SZÁBÁLYAIRÓL

A próbaidő szabályairól.  A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés hiányában nem beszélhetünk próbaidőről sem. Ezért nem ...

tovább

FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEK 2023. TERVE

Tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

tovább