Cikkek

A MUNKAÜGYI SZEMLE, ÁTVILÁGÍTÁS FONTOSSÁGA A VÁLLALKOZÁSOKNÁL

  Az elmúlt közel másfél évbe partnerein jelzései és területi munkánk során tapasztaltuk, hogy ismét megnőtt a munkaügyi átvilágítások, szemlék szerepe. Érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban is a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a problémák nagy része, a hatósági szankció, a bírság és elkerülhetők az utólagos jogviták.  Leggyakrabban felmerülő munkaügyi feladatok, amikre hatékony megoldást tudunk javasolni: ösztönző bérezési rendszer kialakítása munkaerő megtartás munkaerő elvándorlás/fluktuáció megoldási lehetőségei hatékony munkaidő és munkabér felhasználás a munkaidő keret optimalizálásával felkészülés a Foglalkoztatás Felügyeleti Ellenőrzésekre a munkáltatók által alkalmazható fegyelmezési lehetőségek foglalkoztatási ...

tovább

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK 2022. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

1.                  Főbb ellenőrzési adatok 2022. március 31-ig a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 4 546 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 64 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (14 784 fő) 56 %-át érintették. 2022. első negyedévben több ellenőrzés történt, mint az elmúlt két év első negyedéveiben, mely arra vezethető vissza, hogy az ellenőrzéseket a koronavírus járvány már nem befolyásolta.  2.                  Tipikus jogsértések 2.1. Feketefoglalkoztatás  Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 12,83 %-át tette ki (1 897 fő).  A feketefoglalkoztatás aránya az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve az ...

tovább

2022. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRÓL

  Tisztelt Partnerünk! Közelednek a 2022. első félévi munkaidő keret zárási feladatai! A 2022. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 4 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra nélkül) a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra, (250/2) míg a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Sz. hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra. (300/2) A rendkívüli munkavégzésről: A heti 40 óra alapmunkaidő és a 48 óra átlagban ledolgozható munkaórákból következik, hogy a havi munkaidőkeret 4 hete alatt 4x8=32 túlóra lehetséges, a féléves munkaidőkeret alatt 26x8=208 óra maximáli számú túlmunkaóra teljesíthető. Fontos az első ...

tovább

MEGKEZDŐDTEK A FOGLALKOZTATÁSOK JOGSZERŰSÉGÉT VIZSGÁLÓ NYÁRI ELLENŐRZÉSEK

Megkezdődött a jogszerű foglalkoztatás nyári ellenőrzése, a munkaügyi hatóság idén is fokozott erőfeszítéseket tesz a bejelentés nélküli foglalkoztatás kiszűrése érdekében, a vállalkozásoknak ezért érdemes mielőbb pótolniuk az esetleges hiányosságokat – jelentette be a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). A három héten át az ország minden részében zajló célvizsgálat elsősorban a jogviszonyok rendezettségének, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos előírások betartásának és a harmadik országbeli állampolgárok szabályos foglalkoztatásának ellenőrzésére irányul. Az akció alapvető célja nem a bírságolás, szankcionálás, hanem a hatóság jelenlétének tudatosítása, a munkáltatók jogkövető magatartásra ösztönzése. A munkavállalók anyagi biztonsága, megélhetése érdekében idén is kiemelt ...

tovább

DIÁKMUNKA 2022-BEN

DIÁKMUNKA 2022-BEN Ha a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be. A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító jele. Ha a diáknak még nincs adóazonosító jele, vagy az adókártyáját elvesztette, akkor a 21T34-es adatlapot kell kitöltenie és benyújtania a NAV-hoz. Az adatlap beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) a ”Nyomtatványkitöltő programok” menüpontból. Az igénylés ingyenes. Foglalkoztatási formák és azokhoz kapcsolódó szabályok A diákok nagy része ...

tovább

EMELKEDIK AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS (EFO) KÖZTERHE 2022. JÚLIUS 01-TŐL!

  A Magyar Közlöny 93. számában jelent meg 2022.06.04-én a 197/2022. (VI.4.) Kormányrendelet az extraprofit adókról. A Kormányrendelet 6. pontja alapján az alábbiak szerint emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés 2022. július 01. napjától. 6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályaitól való eltérés 9. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: EFO tv.) 4.  § (2) bekezdésétől eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap elsőnapján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni. (maximum. 24.000 Ft/nap) 10. § Az EFO tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített ...

tovább

MUNKAVÁLLALÓI JOGELLENES FELMONDÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A gyakorlatban ugyan ritkábbak azok a jogviták, amelyek a munkavállalók jogellenes felmondására tekintettel indulnak, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem csak a munkáltatónak lehet „rossz”, ha a felmondás szabályait nem tartja be. A munkavállalói felmondás esetei Ami minden esetben szükséges: a munkavállaló köteles a felmondást írásba foglalni és a munkáltatóval közölni (a munkáltatói jogkör gyakorlója számára átadni vagy bizonyítható módon részére eljuttatni). A munkavállaló ugyanakkor könnyebb helyzetben van, mint a munkáltató, ha a határozatlan idejű munkaviszonyát akarja felmondással megszüntetni: a felmondását köteles írásba foglalni és a munkáltatóval közölni, azonban indokolási kötelezettség nem terheli. A munkavállaló szintén nem köteles indokolni a felmondást, ha a ...

tovább

VISSZATÉRŐ HIBÁK AZ EGYSZERŰSÍTETT (EFO) FOGLALKOZTATÁSBAN

  Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai – T1042E benyújtása, kereseti és létszámkorlátok – az elmúlt 10 évben érdemben nem változtak, a jogintézményt a munkáltatók többsége rutin-szerűen alkalmazza, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési tapasztalatai szerint még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok – írja honlapján a NAV. A szabályos egyszerűsített foglalkoztatáshoz a munkáltatónak a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelentenie a foglalkoztatottat, hiszen az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a munkáltató bejelentésével keletkezik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (EFO-törvény) 3. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés]. Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás előfeltétele, hogy a munkáltató a munkavégzés ...

tovább
Prémium

ELLÁTÁSOK MELLETI MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI

1.       Táppénz és a munkavégzés Ahogy az Államkincstár oldalán is olvashatjuk: ha a keresőtevékenységet végző személy a saját vagy gyermeke betegségének időtartama alatt nem tudja ellátni a munkáját, az emiatt kieső jövedelem egy részét pénzbeli ellátással, táppénzzel pótolja az egészségbiztosítás (bizonyos feltételek teljesülése esetén.) Táppénz annak a biztosítottnak jár, aki társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett, valamint keresőképtelenné válik, és ezt igazolja az orvos. Mivel a táppénz célja az, hogy a kiesett jövedelem egy részét pótolja, így értelemszerűen táppénz alatt nem végzünk, nem végezhetünk munkát. Mégis gyakran felmerül a kérdés, hiszen olyan helyzet is rendszeresen előfordul, hogy adott személynek több munkaviszonya van, vagy akár munkaviszonya mellett ...

tovább

AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Ez utóbbi követelmény magában foglalja például az alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szerektől való befolyásoltság tilalmát. Felmerül azonban a kérdés, hogy a munkáltató milyen módon és milyen időközönként ellenőrizheti a fenti kötelezettségek betartását. A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. E körben a munkavédelemről szóló törvény akként rendelkezik, hogy a munkáltató köteles „rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a ...

tovább

05.11.TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI MUNKAÜGYI KURZUSRÓL

 A Kontroport Kft. által 2022. március hónaptól május hónapig tartó időszakban immár harmadik alkalommal szervezett munkaügyi kurzuson 13 megyéből, 22 cég, 26 fővel vett részt. A 26 főből 13 fő első alkalommal, 10 fő második alkalommal, valamint 3 fő harmadik alkalommal vett részt a Kurzuson. A zárótesztek értékelése megtörtént, a kurzus elvégzését tanúsító Okleveleket a résztvevők e-mail címeire továbbítjuk. A 3 modulból álló kurzuson elért eredmények: 13 fő kiválóan megfelelt, 13 fő jól megfelelt minősítést szerzett. A résztvevőknek köszönjük a részvételt és a munkájukat! Reméljük, hogy 2023-ban is hasonló keretek között tudjuk majd tudásunkat közösen fejleszteni. Szeged, 2022. május 11. Kurunczi László ügyvezető, Radicsné Baranyi Krisztina kurzusvezető. Forrás: saját  

tovább

29. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

A 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt 2022. május 5-7., csütörtök-péntek-szombati napokon rendezik meg Hódmezővásárhelyen, a Hód-Mezőgazda Zrt. Aranyág kert 71. szám alatti Kiállítási Centrumában.

tovább

MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI MÁJUS ELSEJÉN

A Munka Törvénykönyve (Mt. 2012. évi I. tv. 102. §) tizenegy munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

tovább
Prémium

EFO EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2022.04

EFO EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS Egyszerűsített foglalkoztatás létrejötte, bejelentés, elszámolás, pótlékok. Milyen esetben alkalmazható az egyszerűsített foglalkoztatás? Mezőgazdasági idénymunka esetén: erdőgazdálkodással, állattartással, növénytermesztéssel, halászattal történő foglalkoztatás Turisztikai idénymunka esetén: idegenforgalomhoz kapcsolódó foglalkoztatás Alkalmi munka esetén: nem rendszeres munkavégzés tekintetében történő munkavállaló alkalmazása Hogyan jön létre a jogviszony? Ilyen foglalkoztatási forma esetén nem kötelező a munkaszerződés írásba foglalása, a munkaviszony szóban is létesíthető. Ennek okán a jogviszony az adóhatósághoz történő bejelentéssel jön létre. Miként lehet megtenni az alkalmi munkavállaló bejelentését? -T1042E nyomtatványon (ügyfélkapun ...

tovább

MUNKAVÉGZÉS ROKKANTSÁGI ÉS REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS MELLETT

 A keresetkorlát megszűnése 2021. január 1-jétől megszűnt a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó ún. keresetkorlát. Akik eddig a megváltozott munkaképességűeknek járó, fent említett ellátás mellett folytattak kereső tevékenységet – ha nem akarták, hogy ellátásra való jogosultságuk megszűnjön –, csak úgy tehettek szert jövedelemre, hogy az három egymást követő hónapon keresztül ne haladja meg az adott évre érvényes minimálbér (ha pedig egyéni vagy társas vállalkozók voltak, a garantált bérminimum) 150 százalékát. Ez a korlátozás hátrányosan befolyásolta az érintettek foglalkoztatási lehetőségeit, esélyeit. A munkaerőpiacon egyébként is hátrányosabb helyzetben lévő megváltozott munkaképességű munkavállalóknak ugyanis – ha adódott is valamilyen jobban ...

tovább

MUNKASZÜNETI NAPI MUNKAVÉGZÉS ÉS BÉREZÉSE

MUNKASZÜNETI NAPI MUNKAVÉGZÉS ÉS BÉREZÉSE Melyek a munkaszüneti napok? A Munka Törvénykönyve (Mt. 2012. évi I. tv. 102. §) tizenegy munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. A beosztási szabályokat tekintve munkaszüneti nap a húsvétvasárnap és a pünkösdvasárnap is.  A munkaszüneti nap egybeesik-e a naptári nappal?  Fontos tisztázni, mettől meddig tart a munkaszüneti nap. Az Mt. szerint munkanap a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. E szabály megfelelően irányadó a munkaszüneti nap meghatározása ...

tovább

FOGLALKOZTATÁSI TIPPEK MUNKÁLTATÓKNAK

FOGLALKOZTATÁSI TIPPEK MUNKÁLTATÓKNAK Számos ágazatban egyre nagyobb problémát okoz a munkaerőhiány. Cikkünkben a megoldási lehetőségeket vizsgáljuk, kitérve egyebek mellett a munkaerő optimális kihasználására, illetve a lehetséges foglalkoztatási formákra, amint például a munkaerő-kölcsönzésre, az alkalmi munkavállaló foglalkoztatására. Nem egyszerű feladat, mert mindeközben lényeges a munkavállalók megtartása is, melyre jó megoldás lehet a belépési/ajánlási bónusz. A munkaidő beosztása Míg a napi munkaidő mértékéről a feleknek kötelező megállapodniuk a munkaszerződésben, addig a munkaidőbeosztást a munkáltató egyoldalúan határozhatja meg az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel. Önállóan döntheti el, hogy a munkavállalónak ...

tovább

SZAKAPPARÁTUSI, KÖZÉPVEZETŐI KÉPZÉS HARMADIK FELHÍVÁS IDŐPONT MÓDOSÍTÁSSAL

SZAKAPPARÁTUSI, KÖZÉPVEZETŐI KÉPZÉS HARMADIK FELHÍVÁS IDŐPONT MÓDOSÍTÁSSAL TISZTELT JELENTKEZŐK, ÉRDEKLŐDŐK! A VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN DÖNTÖTTÜNK A KURZUSOK KEZDÉSI -IDŐPONTJAI MÓDOSÍTÁSÁRÓL, HOGY NE ÜTKÖZZENEK A HAVI BÉRSZÁMFEJTÉSI MUNKACSÚCSOKKAL. A Jelentkezési határidő: 2022.03.21. Idén is szervezünk online tematikus munkaügyi kurzust a partnereinknél felmerülő foglalkoztatási problémák munkaügyi megoldására munkaügyi előadók, tb előadók, bérszámfejtők, könyvelők, munkahelyi vezetők részére. A kurzus időpontjai:  I.  rész 2022.03.25.        teszt: 2022.03.31. II.  rész 2022.04.08.        teszt: 2022.04.13. III.   rész 2022.04.21.      teszt: 2022.04.28.  A videó konferenciák időpontja 03.31. 04.13.,04.28. 14 órától (okostelefonról is lehet csatlakozni) A kurzus az ...

tovább