Cikkek

28. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

A mai napon megnyitják a 28. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK kiállítást a Hód-Mezőgazda Zrt. szervezésévben. A szeptember 23–25. között megrendezésre kerülő, kiállítás, az OMÉK, vagyis az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás társrendezvénye. A kiállítás a 47. sz. főút ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS TÖBBMUNKÁLTATÓS MUNKASZERZŐDÉS

A hagyományos modell a foglalkoztatásban az egy munkáltató és egy munkavállaló kapcsolata. Azonban egyre gyakoribb, ha a munkáltatói oldalon többen vesznek részt. TÖBB MUNKÁLTATÓ ÁLTAL LÉTESÍTETT MUNKAVISZONY Ebben a foglalkoztatási formában a munkavállaló ugyanazt a tevékenységet több ...

tovább

TÁVMUNKAVÉGZÉS VAGY HOME OFFICE?

  A járványügyi helyzetben jelentős szerep jut az otthoni munkavégzésnek, amelynek megfelelő jogi szabályozása sajnos a 393/2021. (VII.2.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseivel együtt sem átfogó.  A távmunkavégzés jellemzője a rendszeresség A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. ...

tovább

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI Az Mt. 134.§ rendelkezik a munka és pihenőidő kötelezően előírt nyilvántartásáról mely szerint, (1) A munkáltató köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát. (2) A nyilvántartásból naprakészen ...

tovább

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK és a hozzá kapcsolódó munkarendek (Mt. 192.§-212.§.) Az atipikus foglalkoztatási forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és hosszától eltérnek a ...

tovább
Prémium

A MUNKAHELYI ÉS ÜZEMI BALESETRŐL

A munkahelyi baleset pontos meghatározását a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény mondja ki, mely szerint: Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) ...

tovább
Prémium

AZ EGYSZERŰSITETT FOGLALKOZTATÁSRÓL

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunka, emellett alkalmi munka teljesíthető. Az idénymunka olyan munkavégzés, amely a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. ...

tovább
Prémium

TÁVOLLÉTI DÍJRÓL BŐVEBBEN

Díjazás munkavégzés hiányában  A munkáltatónak a munkaviszony fennállása során foglalkoztatási kötelezettsége és munkabér fizetési kötelezettsége van. A munkabér fizetésének kötelezettsége fennáll olyan – a Munka Törvénykönyv által meghatározott – estekben is, amikor a munkavállaló mentesül ...

tovább

FONTOS KÖZLEMÉNY AZ ELSŐ SZÁMÚ VEZETŐK RÉSZÉRE

A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK a MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét.A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, a szemle gyorsan és célirányosan történik a FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELET ellenőrzési metódusa szerint.

tovább

A KÖZÖS MEGEGYEZÉS NEM FELMONDÁS

AUGUSZTUS HÓNAPBAN FOLYTATOM A HELYSZÍNI SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓKAT, ELSŐSORBAN A 3381, 3358, 3395, 3450, 3950, 4028, 4066, 4087 4900, 5000, 5100, 5122, 5137, 5200, 5241, 5300, 5310, 536, 5400, 5525, 5553, 5630. IRÁNYÍTÓSZÁMOS TELEPÜLÉSEKEN. TISZTELETTEL VÁROM AZ IDŐPONT-JAVASLATOKAT.

tovább

ÖNÁLLÓ MNKASZERVEZÉS, KÖTETLEN MUNKAIDŐ

A kötetlen munkarendben való foglalkoztatás egy munkaidő-beosztási módszer, maga a kötetlen munkarendben történő foglalkoztatás ténye a munkavállaló napi munkaidejét, rész- vagy teljes munkaidő szerinti foglalkoztatásának jellegét nem befolyásolja. Kötetlen munkarend esetén azonban a lényeg, ...

tovább

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK 2021. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

Főbb ellenőrzési adatok 2021. március 31-ig a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 3 952 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (15 162 fő) 55 %-át érintették.

tovább

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A munkavállaló kártérítési felelősségének kérdései felmerülhetnek valamennyi dolgozó életében, hisz mindenki munkája során bekövetkezhetnek különböző véletlen, figyelmetlenségből vagy felelőtlenségből okozott károk.

tovább

SZABADSÁG ÉS SZABADSÁGRA JOGOSÍTÓ IDŐSZAKOK

Szabadságra jogosító időszakok jelentősen túlmutatnak a ténylegesen munkában töltött periódusokon. Számos olyan távolléti idő is szabadságra jogosítónak számít, amelyre a munkáltatónak még munkabért sem kell fizetnie.

tovább

2021. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA

  Tisztelt Partnerünk! A 2021. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 124 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 992 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a ...

tovább