MUNKAÜGYI HÍREK AZ ÉV VÉGÉRE 1

1.KÖTELEZŐ ORVOSI VIZSGÁLAT ELTÖRLÉSE – TÖRVÉNYERŐRE EMELKEDETT

 

December 12-én este a képviselők többsége megszavazta a hazai versenyképesség erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosítását. Ennek keretében törvényerőre emelkedett a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálat eltörlése.

 

„A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” címmel körülbelül egy hónappal ezelőtt benyújtott salátatörvény a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentésére hivatkozik a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat megszüntetésekor.

A törvény értelmében „(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
d) az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni,

e) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tekintetében az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

A jogszabály értelmében megszűnik tehát az általános munkaköri alkalmassági vizsgálat, de a jogszabály és a munkáltató meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkoztatásokat, amikor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat.

 

2.MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS HELYETT – FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS 2024.01.01-TŐL

 

A 2023. évi LXX. törvény alapján a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor a munkáltatónak már nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot, ún. foglalkoztatási igazolást kell kiállítania elektronikus formában vagy papír alapon. Az űrlap megjelenési formájáról külön rendelet szól majd.

A foglalkoztatási igazolás tartalmazza majd

a munkáltató adatait és a jogelőd munkáltató adatait (és a jogelődnél munkaviszonyban töltött idő időtartamát is);

a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, tajszámát és adóazonosító jelét;

a munkavállaló munkaviszonyának típusát;

a munkakört;

a munkaviszony kezdetét és végét, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napját, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegét, valamint azon hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja;

a munkavállalónak a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó munkabérét, egyéb járandóságát, távolléti díját;

a munkavállalót megillető végkielégítés összegét;

a munkabérből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást és ennek jogosultját, vagy azt, hogy a munkavállalónak nincsen tartozása;

a munkaviszony megszüntetésének vagy megszűnésének jogcímét;

a kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát, feltüntetve a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát is;

a tárgyévben fennállt biztosítási idő kezdetének és végének időpontját, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegét, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezmény összegét;

az adóévben kifizetett jövedelem és a levont adóelőlegek összegét;

a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkaadó esetén a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj időtartamát – írják.

A foglalkoztatási igazolást a munkáltatói felmondás esetén az utolsó munkában töltött napot, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül adja ki a munkavállaló részére

TISZTELETTEL KÉREM SZERZŐDÉSES PARTNEREINKET, HOGY A 2024 ÉVI SZOLGÁLTATÁSI SZERŐDÉSEK KIKÜLDÖTT PÉLDÁNYÁT IGÉNY ESETÉN ALÁÍRVA KÜLJÉK VISSZA EMAIBEN.

EGYÚTTAL MEGKÖSZÖNJÜK A VISSZAKÜLDÖTT SZERŐDÉSEKET!

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja és Kurunczi László ügyvezető

Szeged, 2023. december 19.

Forrás: internet

Forrás: internet