Munkaügyi megoldások

Célunk, hogy a partnereink részére hathatós segítséget nyújtsunk a foglalkoztatási kérdésekben, ezzel támogatva a napi munkáltatói döntések szakmai megalapozottságát a szabályos és gazdaságos foglalkoztatás megvalósítása, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok érdekében.

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN

TB-VÁLTOZÁSOK 2023 NYARÁN 2023 július 1-től több társadalombiztosítást érintő változás is életbe lépett, nem csak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai körében, hanem az adatszolgáltatás tekintetében is. Az alábbi blogbejegyzésünkben sorra vesszük, a társaságokat érintő legfontosabb TB-változásokat. Új, elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a TB-kifizetőhelyek számára A TB- kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató 2023. július 1-jétől minden hónap 20. napjáig kizárólag elektronikus úton egy új formátumú adatszolgáltatást köteles teljesíteni.  Az adatszolgáltatást a TB-kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített- a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF)közzétett – nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg ...

A munkaügyi ellenőrzés 2022 évi tapasztalatairól

Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól.  A munkaügyi felügyelet, jelenlegi nevén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, minden évben ellenőrzési tervet készít, melyben meghatározza az adott év ellenőrzésének irányait. Ezt követően a felügyelet jelentésben mutatja be az ellenőrzések eredményeit. Az alábbiakban ezen eredményeket a tanulságok levonása érdekében mutatjuk be. Kiemelt ellenőrzési szempont volt annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek. Fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését. ...

TÁJÉKOZTATÓ A „MUNKAÜGYI KURZUS 2023” TAPASZTALATAIRÓL

A LEVÉL MELLÉKLETÉBEN MEGTALÁLHATÓ A MUNKAÜGYI KURZUS TESZLAPJA. PARTNEREINK MUNKATÁRSAI ISMERET-FELMÉRÉS CÉLJÁBÓL INGYEN KITÖLTHETIK ÉS BEKÜLDÉST KÖVETŐEN MEGKÜLDJÜK A MEGOLDÓ-KULCSOT ÖNÉRTÉKELÉS CÉLJÁLBÓL.

További cikkeink