Munkaügy

7 CIKK- CIKK7.

TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNERÜNK ÉS TISZTELT LÁTOGATÓK! A BADACSONYI BOR7 MINTÁJÁRA 7 ANYAGOT KÉSZÍTETTÜNK ÖNÖK SZÁMÁRA, HOGY LEGYEN SZAKMAI OLVASMÁNY A MUNKÁK SZÜNETÉBEN, VAGY A SZABADSÁG ALATT A DOKUMENTUMTÁRBAN. Várom az időpont-javaslatokat.

tovább

KÖZÉPVEZETŐI KONZULTÁCIÓ A FOGLALKOZTATÁSRÓL

TISZTELT CÉGVEZETŐ! A MELLÉKELT TEMATIKA ALAPJÁN KÉSZÜLT EL A KÖZÉPVEZETŐI PROJEKTOROS FELKÉSZÍTŐ ANYAG, MELYET EGY MUNKAÜGYI SZEMLÉT KÖVETŐEN JAVASLOK KÖZÖSEN MEGTARTANI ÖNÖKNÉL. IDŐPONT EGYEZTETÉS TELEFONON.

tovább

2023. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA JÚNIUS 30

Tisztelt Partnerünk! A 2023. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 51 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos az első félév zárásakor az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. Amennyiben a ...

tovább

A PRÓBAIDŐ SZÁBÁLYAIRÓL

A próbaidő szabályairól.  A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés hiányában nem beszélhetünk próbaidőről sem. Ezért nem ...

tovább

FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEK 2023. TERVE

Tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

tovább

NAPI ÉS HETI PIHENŐIDŐ SZABÁLYAI

Napi és heti pihenőidő szabályai  A 2023. január 1-jétől hatályos Mt. módosítás a napi és a heti pihenőidő beosztásának szabályain is változtatott. Eszerint nem jár napi pihenőidő, ha másnap nincs munkavégzés. A heti pihenőidő pedig az eddigiekhez képest rugalmasabban beosztható egyenlőtlen munkaidő-beosztásban. A napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés közötti időtartam, amelynek főszabály szerint legalább 11 órának kell lennie [Mt. 104. § (1) bekezdés]. A napi pihenőidő funkciója, hogy a dolgozó fel tudjon töltődni és fel tudjon készülni a következő napra. A napi pihenőidő beosztása kapcsán az Mt. korábbi szabálya rögzítette, hogy ha a készenlét ideje alatt a munkavállaló munkát nem végzett, akkor napi pihenőidőt nem kell beosztani. Ezen ...

tovább

A munkaügyi ellenőrzés 2022 évi tapasztalatairól

Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól.  A munkaügyi felügyelet, jelenlegi nevén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, minden évben ellenőrzési tervet készít, melyben meghatározza az adott év ellenőrzésének irányait. Ezt követően a felügyelet jelentésben mutatja be az ellenőrzések eredményeit. Az alábbiakban ezen eredményeket a tanulságok levonása érdekében mutatjuk be. Kiemelt ellenőrzési szempont volt annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek. Fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését. ...

tovább

AZ ELSŐ NEGYEDÉVRŐL, A MUNKAÜGY ÉS HR. KAPCSOLATÁRÓL

A felsorolt 55 feladatot a jelenlegi szakapparátusi munkaköri leírás összehasonlítása, módosítása, fejlesztése céljábók foglaltuk össze. A munkaügyi szaktanácsadásI tevékenységünk során felmérjük, véleményezzük, javaslatokat készítünk, konzultálunk a vezetői munka fejlesztése érdekében.

tovább

MUNKAÜGYI KURZUS 2023 ÁPRILIS

2 részes online tematikus anyag melyet a jelentkezők e-mail címére továbbítunk. 1 online teszt a melyet a kurzusvezető értékel. A résztvevők a tesztek sikeres megoldásáról és a kurzus teljesítéséről emléklap kerül kiállításra. Video-konferencia megszervezése a résztvevők számára 04.27.-én.

tovább

MUNKAÜGYI KURZUS 2023 ÁPRILIS

MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK ÉS KÖZÉPVEZETŐK RÉSZÉRE. Tekintsük át közösen a Munka Törvénykönyve változásokat. A munkaidő keret alkalmazását a gyakorlatban témakörrel a középvezetői és szakapparátusi munkát szeretnénk segíteni.

tovább

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL

BESZÁMOLÓ A 2023 JANUÁR- FEBRUÁRI AGRÁRVEZETŐ KONFERENCIÁKRÓL. 3 helyszínen tartottuk meg az előadásokat, a magas színvonalú konferenciák keretében.  Harkányban 32 fő főkönyvelő, Hajdúszoboszlón 75 fő vezető és Hévízen 45 fő vezető vett részt a konferencián és hallgatta meg a munkaügy, foglalkoztatás aktuális kérdéseit és a 2023 évre várható kihívásokat a vezetés és irányítás területén.  Békés és Somogy, Szolnok, Pest, Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs Bács Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna megye képviseltette magát a szervező megyék által magasz színvonalon megtartott rendezvényeken.  Az előadások fő témaköreinek összefoglalója: Felkészülés a 2023-as év munkaügyi – foglalkoztatási kihívásokra. A munkabér és a munkaidő optimalizálása 2023-ban ...

tovább

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL

RÖVIDEN A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRÓL  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) kimondja, hogy a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni [Mt. 53. § (1) bekezdés]. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz az Mt. nem támaszt kritériumokat vagy feltételeket, tehát a munkáltató gazdasági, üzletpolitikai vagy egyéb indokokra tekintet nélkül is dönthet az eltérő foglalkoztatásról. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit nem veszi figyelembe, vagy aránytalan sérelmet okoz döntésével a dolgozójának [Mt. 6. § (3) bek.].  A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás típusai Az eltérő munkakörben történő ...

tovább
Prémium

A HATÁROZOTT IDEJŰ FOGLALKOZTATÁS FONTOS FELTÉTELEI

   Tipikus esetben a felek között határozatlan időtartamra jön létre a munkaviszony, azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor bizonyos, például gazdasági okok miatt célszerű határozott időre szerződni. 1. Hogyan kell meghatározni a határozott időt? A feleknek a munkaszerződésben kell rendelkezniük arról, ha a munkaviszonyt határozott időre kívánják létrehozni. Ha erről a felek nem rendelkeznek, vagy a határozott idő kikötése érvénytelen, akkor a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A felek a munkaviszony tartamát egyrészt meghatározhatják naptárilag, például akként, hogy „a munkaviszony 2023. december 31-ig jön létre”. Másrészt, a Munka Törvénykönyve arra is lehetőséget ad, hogy a felek a munkaviszony határozott időtartamát ne naptárilag, hanem más alkalmas módon ...

tovább

VÁLTOZÁS A MUNKABÉR KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYÁBAN 2023. JANUÁR 01-TŐL

A Munka Törvényköve 158. § (1) bekezdése alapján a munkabért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni. A Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a felek írásbeli megállapodást kössenek arról, hogy a munkabért készpénzben fizeti meg a munkáltató a munkavállaló részére. Előfizetőink részére Megállapodás mintát helyeztünk el a web-lap Dokumentum tárába, amit készpénzes munkabér kifizetés esetén kell megkötni.  Szeged, 2023. január 18. Összeállította: Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó

tovább

ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÉSZENLÉTI JELLEGŰ MUNKAKÖRRŐL

Az utóbbi időben több kérdés érkezett a készenléti jellegű munkakörrel kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre figyelemmel állítottuk össze ezt a tájékoztatót. Ebben a munkakörben van csak lehetőség a 24/48 munkarend alkalmazására.

tovább