Munkaügy

Prémium

TÁVOLLÉTI DÍJRÓL BŐVEBBEN

Díjazás munkavégzés hiányában  A munkáltatónak a munkaviszony fennállása során foglalkoztatási kötelezettsége és munkabér fizetési kötelezettsége van. A munkabér fizetésének kötelezettsége fennáll olyan – a Munka Törvénykönyv által meghatározott – estekben is, amikor a munkavállaló mentesül ...

tovább

FONTOS KÖZLEMÉNY AZ ELSŐ SZÁMÚ VEZETŐK RÉSZÉRE

A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK a MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét.A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, a szemle gyorsan és célirányosan történik a FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELET ellenőrzési metódusa szerint.

tovább

A KÖZÖS MEGEGYEZÉS NEM FELMONDÁS

AUGUSZTUS HÓNAPBAN FOLYTATOM A HELYSZÍNI SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓKAT, ELSŐSORBAN A 3381, 3358, 3395, 3450, 3950, 4028, 4066, 4087 4900, 5000, 5100, 5122, 5137, 5200, 5241, 5300, 5310, 536, 5400, 5525, 5553, 5630. IRÁNYÍTÓSZÁMOS TELEPÜLÉSEKEN. TISZTELETTEL VÁROM AZ IDŐPONT-JAVASLATOKAT.

tovább

ÖNÁLLÓ MNKASZERVEZÉS, KÖTETLEN MUNKAIDŐ

A kötetlen munkarendben való foglalkoztatás egy munkaidő-beosztási módszer, maga a kötetlen munkarendben történő foglalkoztatás ténye a munkavállaló napi munkaidejét, rész- vagy teljes munkaidő szerinti foglalkoztatásának jellegét nem befolyásolja. Kötetlen munkarend esetén azonban a lényeg, ...

tovább

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK 2021. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

Főbb ellenőrzési adatok 2021. március 31-ig a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 3 952 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (15 162 fő) 55 %-át érintették.

tovább

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A munkavállaló kártérítési felelősségének kérdései felmerülhetnek valamennyi dolgozó életében, hisz mindenki munkája során bekövetkezhetnek különböző véletlen, figyelmetlenségből vagy felelőtlenségből okozott károk.

tovább

SZABADSÁG ÉS SZABADSÁGRA JOGOSÍTÓ IDŐSZAKOK

Szabadságra jogosító időszakok jelentősen túlmutatnak a ténylegesen munkában töltött periódusokon. Számos olyan távolléti idő is szabadságra jogosítónak számít, amelyre a munkáltatónak még munkabért sem kell fizetnie.

tovább

2021. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA

  Tisztelt Partnerünk! A 2021. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 124 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesített munkaórák száma 992 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a ...

tovább

AKTUALITÁSOKRÓL ÉS BÉRPÓTLÉKORÓL

 A helyszíni vezetői és szakapparátusi tájékoztatókra július hónapban az alábbi időpontokat ajánlom: július 8-9. (2) július 12-15 (4) Baranya megye július 19-22 (4) Tiszántúl Javasolt témakörök: Gyakorlati kérdések és válaszok az új foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzésről (2020. évi CXXXV. ...

tovább

MEZŐHÍR CIKK RÉSZLET

MUNKAÜGYI MEGOLDÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN IS. A GOSZ-szal is együttműködő szegedi Kontroport Munkaügyi Szolgáltató Kft. közvetlen ügyfélkörébe több mint 150 cég tartozik az ország 15 megyéjéből, több mint 9000 munkavállalóval, 400 fő körüli szakapparátussal, és a 150 cégre összesen számított 200 ...

tovább

DIÁKMUNKA 2021-BEN

Ha a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be. A ...

tovább

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2021

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnye, hogy jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb a munkáltatónak. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alka

tovább

FRISSÍTETT INFORMÁCIÓK A MUNKAIDŐKERET ALKALMAZÁSÁRÓL

  A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő megállapítása során ügyelni kell  – a munkaidőkeret tartamára, – a napi munkaidő mértékére és – az általános munkarendre, azzal, hogy az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.  A keret tartamának ...

tovább

A HELYSZÍNI SZEMÉLYES MUNKAÜGYI KONZULTÁCIÓKRÓL

Tisztelt Szerződéses Partnerünk! A pandémiás helyzet alakulása és a védettségi igazolvány birtokában jelzem, hogy folytatom a helyszíni személyes konzultációkat. A vezetői és szakapparátusi tájékoztatókra június hónapban az alábbi időpontokat ajánlom: június 2-4. (3) június 7-10 (4) június ...

tovább

Az alkoholos befolyásoltság munkáltató általi ellenőrzése

A Munka Törvénykönyve alapelvként fogalmazza meg a munkaviszony alanyainak kölcsönös együttműködési kötelezettségét, valamint a munkavállaló számára általános követelményként írja elő a munkára képes állapotban történő megjelenést, valamint a munkaideje alatti rendelkezésre állást.

tovább

NAV FEKETELISTA

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétette azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjuk munkaviszonyát. 2021 márciusától közli a NAV a rendezett munkaügyi ...

tovább

16 ÉVES A KONTROPORT MUNKAÜGYI KFT

RÉSZLETEK A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ CIKKBŐL, MEGJELENT AZ AGRÁRVILÁG MÁRCIUSI SZÁMÁBAN. A Kontroport Munkaügyi Szolgáltató Kft. közvetlen ügyfélkörébe több, mint 150 cég tartozik az ország 15 megyéjéből, több mint 9000 munkavállalóval, 400 fő körüli szakapparátussal, és 200 milliárd forintot ...

tovább