Munkaügy

Prémium

JÁRULÉKFIZETÉSI ALSÓ HATÁR

2020. július 1-jén lépett hatályba a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetérő szóló 2019. évi CXXII. törvény, vagyis az új tbj tv, amely aztán 2020. szeptember 1-jén bevezette a munkaviszonyban állókra vonatkozóan a járulékfizetési alsó határ fogalmát is.

tovább
Prémium

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022-ES FOGLALKOZTATÁSI ÉVRE

  2022-ben is a munkaerő-megtartás lesz a HR/MUNKAÜGY kulcsfeladata A COVID19 járvány miatti lezárások során felmerült munkaerőtöbblet csak átmeneti volt, a munkavállalók megtartása jövőre is a munkáltatók kiemelt feladata lesz, mivel az elkötelezett és jó minőségű munkaerő nem áll korlátlanul rendelkezésre. Napi szinten olvashatunk a különböző szektorokat érintő munkaerőhiányról, ami a munkaerő megtartást hangsúlyozottan indokolttá teszi, hiszen a munkaerő megtartása egyet jelenet a cégek működőképességével. Mivel a különböző korcsoportú munkavállalókat másképp kell kezelni a HR stratégia szempontjából ezért kérjük, hogy Partnereink a létszámadataikat az alábbi korcsoport bontásban küldjék meg az info@kontroport.hu e-mail címre. Minden korcsoportot másképpen kell kezelnie a HR-nek. ...

tovább

ÉVVÉGI HAJRÁ A MUNKAÜGYBEN

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: november 08-december 31. 54 naptári nap, 40 munkanap, 320 munkaóra, 12+2 pihenőnap. Fontos elemezni a munkaidő keret számait és a szükséges korrekciókat elvégezni a második félévi munkaidő zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából A kötelező oltás elrendeléséről szóló cikk elérhető a web-lapon. A munkáltatói utasítás minta a Dokumentumtárban található, melyhez előfizetőink férhetnek hozzá. Röviden a szabadság kiadásáról: Évente ugyan hét munkanap szabadságot a munkáltató – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, azonban, ha ezzel nem él a munkavállaló ...

tovább

KORONAVÍRUS OLTÁS ELRENDELÉSE A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA

A magyar kormány nemzetközi viszonylatban is komoly lépésre szánta el magát az október 28-án kihirdetett kormányrendeletekben: lehetővé tette a magánszférában a munkáltatók számára a Covid-oltások kötelezővé tételét a foglalkoztatottak számára.

tovább

MUNKAIDŐKERET: CÉLVIZSGÁLATOT INDÍT A KORMÁNY A VISSZAÉLÉSEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Rendkívüli célvizsgálatot indít október 18-ától az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a munkaidőkerettel kapcsolatos visszaélések feltárására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogi értelmezési tájékoztatót tesz közzé a munkaidőkeret jogszerű alkalmazása, a munkabér elszámolások törvényessége érdekében. Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte: a kormány a dolgozók oldalán áll, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a munkavállalók jogainak érvényesítése, a munkaidővel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében rendkívüli célvizsgálatot indít 2021. október 18-ától. A kormány 2020-ban a munkahelyek megőrzése érdekében tette lehetővé a korábbinál szélesebb körben a rugalmasabb foglalkoztatást a vállalkozások számára. Így a ...

tovább

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA

FELKÉSZÜLÉS A 2021. II. FÉLÉVI, ILLETVE A VÉSZHELYZET MIATT MEGHOSSZABÍTOTT 24 HÓNAPOS MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRA A 2021. II. félévi munkaidő keret fő számai: 184 naptári napból 130 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 2 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1040 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet. Fontos a második félév zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat ...

tovább

52-40 = 12 A MARADÉK 12 HÉTRŐL

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: 82 naptári nap, 59 munkanap, 472 munkaóra, 22+1 pihenőnap. Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is. A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások tapasztalatai és a munkaügyi témában megjelent hírek között ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS TÖBBMUNKÁLTATÓS MUNKASZERZŐDÉS

A hagyományos modell a foglalkoztatásban az egy munkáltató és egy munkavállaló kapcsolata. Azonban egyre gyakoribb, ha a munkáltatói oldalon többen vesznek részt. TÖBB MUNKÁLTATÓ ÁLTAL LÉTESÍTETT MUNKAVISZONY Ebben a foglalkoztatási formában a munkavállaló ugyanazt a tevékenységet több ...

tovább

TÁVMUNKAVÉGZÉS VAGY HOME OFFICE?

  A járványügyi helyzetben jelentős szerep jut az otthoni munkavégzésnek, amelynek megfelelő jogi szabályozása sajnos a 393/2021. (VII.2.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezéseivel együtt sem átfogó.  A távmunkavégzés jellemzője a rendszeresség A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. ...

tovább

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS ALAPSZABÁLYAI Az Mt. 134.§ rendelkezik a munka és pihenőidő kötelezően előírt nyilvántartásáról mely szerint, (1) A munkáltató köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát. (2) A nyilvántartásból naprakészen ...

tovább

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI

RENDEZETLEN MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETKEZMÉNYEI Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre ...

tovább

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK és a hozzá kapcsolódó munkarendek (Mt. 192.§-212.§.) Az atipikus foglalkoztatási forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és hosszától eltérnek a ...

tovább
Prémium

A MUNKAHELYI ÉS ÜZEMI BALESETRŐL

A munkahelyi baleset pontos meghatározását a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény mondja ki, mely szerint: Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) ...

tovább
Prémium

AZ EGYSZERŰSITETT FOGLALKOZTATÁSRÓL

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunka, emellett alkalmi munka teljesíthető. Az idénymunka olyan munkavégzés, amely a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. ...

tovább