Munkaügy

Prémium

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS (EFO) 2022

Minimálisan kifizetendő órabérek az egyszerűsített foglalkoztatás esetén - minimálbér ( 1 150 Ft/óra) 85%-a, azaz 978 Ft/óra, vagy  - a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 495 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 301 Ft/óra. FIGYELEM AZ ÚJ EFO TÁBLA LETÖLTHETŐ A DOKUMENTUMTÁRBÓL

tovább

FIGYELEMFELHÍVÁS A 2022 ÉVRE SZERZŐDÖTT PARTNEREINK RÉSZÉRE!

Először is köszönjük megtisztelő bizalmukat, hogy 2022.-ben is együttműködünk a foglalkoztatás és munkaügy, TB. és egyéb humán területeken, a megkötött szolgáltatási szerződésünk keretében. Ebben az évkezdeti időszakban történik az új bejelentkezési jelszavak elküldése és a Billingo számlázási rendszeren keresztül a számlázás. Előfordulhat, hogy egy-két napig nem tudnak belépni a web-lap prémium adatbázisába, vagy a dokumentumtárba, ez azonban átmeneti probléma. Dokumentumtár 6 „fiókból” áll: Munkaügyi iratminták Munkaidő keret Szabályzat minták Képzési anyagok Joganyagok és értelmezések Egyéb A 2022 évkezdésre vonatkozó anyaghoz az új jelszavak ismeretében tudnak hozzáférni és letölteni. Például: 2022 évi munkaidő naptár, 2022 évi munkaidő keretfigyelők, 2022 évi EFO ...

tovább

AKTUÁLIS KÉRDÉS MINIMÁLBÉR VAGY GARANTÁLT BÉRMINIMUM?

A minimálbér és a garantált bérminimum összege közötti különbség nem elhanyagolható mértékű, 60.000.- Ft./hó. 2022. január 01-től a minimálbér bruttó 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft-ra emelkedik, mely emelt összeggel a 2022. január havi bér számfejtésekor, 2022. február elején kell számolnunk. Jogos hát a kérdés: ki jogosult a magasabb garantált bérminimumra? A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze. Mit jelent a minimálbér? A kötelező legkisebb munkabér – közismert nevén a minimálbér – az az összeg, amit egy teljes munkaidőben dolgozó munkavállalónak minimálisan meg kell kapnia. Ezt az összeget képzettségre, végzettségre, korra tekintet nélkül kell alkalmazni. Ki határozza meg a minimálbért és a garantált bérminimumot? A minimálbér és a ...

tovább
Prémium

2022. FELKÉSZÜLÉS A FOGLALKOZTATÁSI FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSRE

 A szabályos foglalkoztatásnak számtalan előnye van, amiről nem feledkezhetünk meg. Nyugodtan végezhetjük azt az üzleti tevékenységet, amelyben a mindennapi kihívásainkat, sikerünket és megélhetésünket leljük. Az ellenőrzés okozta plusz feladatokat minimális többletenergia ráfordítással tudjuk megoldani. Nem kell bírságtól tartanunk, mely az eredményünket csökkentheti, vagy esetleg újabb lehetőségektől foszthatna meg Részt vehetünk pályázati kiírások által finanszírozott üzleti eredményt pozitív irányba befolyásoló újabb projektekben … és még sorolhatnánk Mit tehetünk a szabályos foglalkoztatás érdekében? 1.       Kerüljük a színlelt szerződéseket (mint pl. színlelt megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, munkaerőkölcsönzés, bérmunkaszerződés) 2.       A Munka ...

tovább

A 25 ÉVEN ALULIAK ADÓKEDVEZMÉNYÉRŐL

  Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 25 év alatti fiatalok adókedvezményéről. 2022.  január 1-jétől új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok. Nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár. A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által ...

tovább

BRUTTÓ BÉR, NETTÓ BÉR 2022.01.01-TŐL

   A munkavállaló bruttó bérét 2022-benn is összesen 33,5 százalék közteher terheli az alábbi felbontásban: 15% SZJA (százalékos személyi jövedelemadó), 18,5% tb járulék.  A 18,5% egyéni járulék az alábbi összetevőkből áll: nyugdíjjárulék (10%) egészségbiztosítási járulék (7%) munkaerő-piaci járulék (1,5%). 1000 forint bruttó bér után kedvezmények nélkül 665 forint nettó bér jár.  A nettó és bruttó bér, valamint a munkáltató teljes költsége 2022-ben Adókedvezmények A munkavállaló csökkentheti az adóját az adókedvezményekkel. A legelterjedtebb adókedvezmény a családi adókedvezmény, amelyet a jövedelemadóból és a járulékból is igénybe lehet venni. Sőt, a házastársak meg is oszthatják egymás között a kedvezményt. Családi adókedvezmény A bruttó nettó közötti különbség családi ...

tovább

TISZTELT WEB-LAP LÁTOGATÓK, OLVASÓK, FELIRATKOZOTT PARTNEREK!

Önöknek írok most, akik 2021. évben velünk tartottak, megtiszteltek bizalmukkal és megismerhették munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységünket. Látogatóként, olvasóként hozzájutottak a legfrissebb, időszerű híranyagokhoz, cikkekhez. Lépjünk közösen egy magasabb színvonalra és kapják meg a teljes szolgáltatásunkat, a web-lapunk anyagait, szakértelmünket, szakmai tapasztalatainkat. 2022.-ben. mit tegyenek ennek érdekében? KÖSSÜNK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST 2022. ÉVRE. A mellékelt szerződés-tervezet visszaküldésével jelezhetik szerződéskötési szándékukat.  Amennyiben akadályoztatva vannak a csatolt tervezet kitöltésében, úgy kérjük, jelezzék felénk (e-mail, telefon, sms), és ebben is a segítségére leszünk.  Kérdések esetén továbbra is forduljanak bizalommal felénk. ...

tovább

A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG RENDKÍVÜLI CÉLVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG RENDKÍVÜLI CÉLVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI  A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2021. évi hatósági ellenőrzési tervén felül 2021. október 18. és november 5. között lefolytatta a munkaidőkeretre és a munkabér védelmére vonatkozó szabályok érvényesülésének rendkívüli célvizsgálatát. A rendkívüli célvizsgálat indoka az volt, hogy közérdekű bejelentés és sajtóban megjelent hírek alapján egyes munkáltatók a munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalókat a járványhelyzet miatt a munkaidőkeret adott időszakában kevesebb munkaórára osztották be. Ennek következtében a munkaidőkeret végén ún. „mínusz órák” keletkeztek, melyet a munkáltatók a munkavállalóktól munkabérelőleg jogcímen visszaköveteltek és a kifizetett munkabérből levontak vagy szándékukban ...

tovább

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítás

MINIMÁLBÉR 2022 Már hivatalos, hogy január 1-jétől 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a garantált bérminimum. A Magyar Közlöny 229. számában megjelent 703/2021. számú kormányrendelet más részletszabályokat is rögzít. A kormányrendelet: A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról  A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében ...

tovább

2022. ÉVI MINIMÁLBÉR EMELÉS ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI

2021.11.15-én aláírásra került a jövő évben érvénybe lépő minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás. (A kormányrendelet még nem jelent meg.) A minimálbér 19%-kal bruttó 200 ezer forintra emelkedik a garantált bérminimum pedig bruttó 260.000 Ft-ra, amely szintén közel 19%-os emelést jelent. A minimálbér és garantált bérminimum emelése milyen hatással lesz a  többi bérkategóriára és milyen további befolyásoló tényezők határozzák meg majd a bérek 2022. évi emelésének mértékét?  Már 2019-ben is erősen érzékelhető volt a bérek jelentős emelkedése. A munkáltatók több alkalommal is kénytelenek voltak a foglalkoztatottak bérét megemelni a munkaerőhiány, illetve az erős piaci verseny hatására.  A mai munkaerőpiac kínálati oldalán az üres álláshelyek száma növekvő ...

tovább
Prémium

MÓDOSULTAK AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYAI

A vészhelyzetre való tekintettel módosultak az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó szabályok. E szerint 2021. december 31. napjáig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény a) 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően, az azonos munkáltató és munkavállaló által alkalmi munkára és idénymunkára több ízben létesített munkaviszonyok együttes időtartama egy naptári éven belül a százötven napot nem haladhatja meg. Ez eddig 120 nap volt. b) 2. § 3. pont c) alpontjától eltérően, az azonos munkáltató és munkavállaló között az alkalmi munka időtartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg összesen a százhúsz naptári napot. Ez eddig 90 nap volt. A jogszabály módosítás december 1-től hatályos és a már megkötött alkalmi munkára és idénymunkára létesített munkaviszonyok ...

tovább
Prémium

A SZABADSÁGKIADÁS SZABÁLYAI

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) úgy rendelkezik, hogy a szabadságot főszabály szerint az esedékesség évében kell kiadni. Vannak azonban kivételes esetek, amikor megengedett a 2021-ben ki nem adott szabadság napjait 2022-re átvinni. Amennyiben a munkáltató a szabadságot még idén elkezdi kiadni, az esedékesség évében kiadottnak minősül, amennyiben annak a 2022-es évre átnyúló időtartama nem haladja meg az 5 munkanapot. Az általános munkarend szerint foglalkoztatott munkavállalók részére például 2021. december 31. (péntek) napjától 2022. január 7. (péntek) napjáig kiadott 6 munkanap szabadság még 2021-ben kiadottnak tekintendő.Az Mt. 123. § (2) bekezdése szerint, ha a munkaviszony 2021. október 1-jén vagy azt követően kezdődött, a munkáltató csak ...

tovább

2021. ÉVI 12. MENET A GAZDASÁGI ÉV HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN

  A 2021 évben hátralévő 48-52. heti időszak munkaügyi számairól: 35 naptári nap, 25 munkanap, 200 munkaóra, 6+4 pihenőnap. Az időarányos szabadság 30% még kezelhető átvitel nélkül. Átvihető a szabadságból az alapszabadság (20 nap) feletti kor szerinti része 1-10 nap. Áthúzódó szabadság kiadására is van lehetőség, amennyiben december 31.-én már szabadságon van 5 nap kiadható az első héten. A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások szabad időpontjai: december 7-9 (3 nap) december 14-16 (3 nap) és 20-21. (2 nap) TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNEREINKTŐL VÁROM AZ IDŐPONT-JAVASLATOKAT A HELYSZÍNI MUNKAÜGYI SZEMLÉKRE, ÁTVILÁGÍTÁSOKRA. KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A  LETÖLTHETŐ FÁJLOK KÖZÖTT MELLÉKELT 2022 ÉVI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS KITÖLTÉSÉVEL ÉS E-MAILBEN ...

tovább

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022-ES FOGLALKOZTATÁSI ÉVRE 2.

KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ÖNÖK RÉSZÉRŐL ALÁÍRT PÉLDÁNYÁNAK VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ ÉVRE.  A 2021. ÉVRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK CSAK JANUÁR 10.-IG ÉRVÉNYESEK, AZ ÚJ 2022 ÉVES SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 2022 JANUÁR 10.-TŐL, AZ ÚJ BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ, A SZÁMLA, VALAMINT EGY PÉLDÁNY ELKÜLDÉSÉVEL LÉP ÉLETBE.  Szolgáltatásainkról: Folyamatos telefonos tájékoztatás biztosítása az aktuális kérdések megválaszolása céljából. Elektronikus úton, e-mailben történő írásbeli szakmai információs szolgáltatás a megbízó részére, foglakoztatási, munkaügyi, munkaszervezési, bér, társadalombiztosítási (tb ellátások, járulékok, nyugdíj stb.), Foglalkoztatás-Felügyeleti ellenőrzés témákban, egy ...

tovább
Prémium

JÁRULÉKFIZETÉSI ALSÓ HATÁR

2020. július 1-jén lépett hatályba a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetérő szóló 2019. évi CXXII. törvény, vagyis az új tbj tv, amely aztán 2020. szeptember 1-jén bevezette a munkaviszonyban állókra vonatkozóan a járulékfizetési alsó határ fogalmát is.

tovább
Prémium

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022-ES FOGLALKOZTATÁSI ÉVRE

  2022-ben is a munkaerő-megtartás lesz a HR/MUNKAÜGY kulcsfeladata A COVID19 járvány miatti lezárások során felmerült munkaerőtöbblet csak átmeneti volt, a munkavállalók megtartása jövőre is a munkáltatók kiemelt feladata lesz, mivel az elkötelezett és jó minőségű munkaerő nem áll korlátlanul rendelkezésre. Napi szinten olvashatunk a különböző szektorokat érintő munkaerőhiányról, ami a munkaerő megtartást hangsúlyozottan indokolttá teszi, hiszen a munkaerő megtartása egyet jelenet a cégek működőképességével. Mivel a különböző korcsoportú munkavállalókat másképp kell kezelni a HR stratégia szempontjából ezért kérjük, hogy Partnereink a létszámadataikat az alábbi korcsoport bontásban küldjék meg az info@kontroport.hu e-mail címre. Minden korcsoportot másképpen kell kezelnie a HR-nek. ...

tovább

ÉVVÉGI HAJRÁ A MUNKAÜGYBEN

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: november 08-december 31. 54 naptári nap, 40 munkanap, 320 munkaóra, 12+2 pihenőnap. Fontos elemezni a munkaidő keret számait és a szükséges korrekciókat elvégezni a második félévi munkaidő zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából A kötelező oltás elrendeléséről szóló cikk elérhető a web-lapon. A munkáltatói utasítás minta a Dokumentumtárban található, melyhez előfizetőink férhetnek hozzá. Röviden a szabadság kiadásáról: Évente ugyan hét munkanap szabadságot a munkáltató – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, azonban, ha ezzel nem él a munkavállaló ...

tovább

KORONAVÍRUS OLTÁS ELRENDELÉSE A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA

A magyar kormány nemzetközi viszonylatban is komoly lépésre szánta el magát az október 28-án kihirdetett kormányrendeletekben: lehetővé tette a magánszférában a munkáltatók számára a Covid-oltások kötelezővé tételét a foglalkoztatottak számára.

tovább