ELLENŐRZÉS ELŐTTI MUNKAÜGYI SZEMLÉRŐL

FOGLALKOZTATÁSI FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK A MEZŐGAZDASÁGBAN 2023 MÁSODIK FÉLÉVBEN.

Foglalkoztatás-felügyelet hatósági ellenőrzés. A Technológiai és Ipari Minisztérium 2022 novemberében közzétette a munkavédelmi és Foglalkoztatás-Felügyeleti ellenőrzésekre vonatkozó 2023. évi országos hatósági ellenőrzési tervet. A vizsgálatok helyszíni ellenőrzéssel, iratvizsgálattal, valamint az elektronikus nyilvántartások lekérdezésével történnek. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata. Célja a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban nem történt hasonló jellegű vizsgálat.

Ütemezése: 2023. szeptember-október Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak. 2023 első negyedévben 743 esetben szabtak ki a Foglalkoztatás-felügyeleti hatóságok munkaügyi bírságot, összesen 182 648 900 Ft összegben. Több ízben figyelmeztetés határozat kötelezés intézkedéssel (491 db), valamint szabálytalanságot megállapító figyelmeztetés határozat (974 db) született. 2023. március 31-ig a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 3 812 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 67 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (14 424 fő) 59 %-át érintették.

Készüljünk együtt a Foglalkoztatási-Felügyeleti ellenőrzésekre.  A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK A MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét. A szerződésünkben is rögzített szemlét precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a telephelyek számától és távolságától függően 1,0-2,0. óra alatt. A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, a szemle gyorsan és célirányosan történik a FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELET ellenőrzési metódusa szerint.

Milyen előnyei vannak a szabályos foglalkoztatásnak? A szabályos foglalkoztatásnak számtalan előnye van, amiről nem feledkezhetünk meg. Nyugodtan végezhetjük azt az üzleti tevékenységet, amelyben a mindennapi kihívásainkat, sikerünket és megélhetésünket leljük. Az ellenőrzés okozta plusz feladatokat minimális többletenergia ráfordítással tudjuk megoldani. Nem kell bírságtól tartanunk, mely az eredményünket csökkentheti, vagy esetleg újabb lehetőségektől foszthatna meg. Részt vehetünk pályázati kiírások által finanszírozott üzleti eredményt pozitív irányba befolyásoló újabb projektekben.

Rendezetlen Munkaügyi Kapcsolatok következményei: Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre megfoszthat a támogatás lehetőségétől. Emellett az adatok nyilvánosak, azaz azonnal visszakereshető, hogy egy adott cég vagy szervezet eleget tett-e a követelményeknek.

TELEFONEGYEZTETÉS A CÉGVEZETŐKKEL JÚLIUS 26-31. VISSZAHÍVÁSSAL, IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja                              Kurunczi László ügyvezető +36-70-9388767

 Szeged, 2023. július 25.

Forrás: saját