Munkaügy

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 2022. NOVEMBER -DECEMBER HÓNAPRA

TISZTELT PARTNERÜNK! 12-10= 2 A MARADÉK 2 HÓNAPRÓL. A 2022 évben hátralévő időszak munkaügyi számai: 61 naptári nap, 42 munkanap, 336 munkaóra, 17+2 pihenőnap. Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is.

tovább

KEZDJÜK ISMÉT AZ ALAPOKNÁL

MUNKAÜGYI ALAPKURZUS A MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE  Idén új Munkaügyi Kurzussal jelentkezünk a munkaüggyel foglalkozó munkatársak részére. Célunk, hogy a kollégák értelmezzék, és alkalmazzák a foglalkoztatás szabályait, értsék meg a munkaügy adminisztrációs, elméleti és gyakorlati feladatainak összefüggéseit, segítsék a termelési irányítást a gazdaságos és szabályos munkaerő-felhasználás területén. Miért ajánljuk a Munkaügyi Kurzust? A naprakész tudás elengedhetetlen ezen a szakterületen! Különösen javasoljuk az alapkurzus elvégzését azoknál a partnercégeknél ahol megváltozott a munkaügyi szakapparátus összetétele, személycserék történtek. A kurzus tematikája: -munkaviszony létesítése -munkaszerződés készítése (mit, miért tartalmazzon a munkaszerződés) ...

tovább

RÖVIDEN A PRÓBAIDŐRŐL

A próbaidőre vonatkozó megállapodás A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, akkor gyakorlatilag indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés ...

tovább

10.06. MÁSODIK SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY ÉS KÉRÉS

A NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSHOZ, A TARTALMAS EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ, A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES A KÖLCSÖNÖS VISSZAJELZÉS ESETENKÉNTI TELJESÍTÉSE. EZT KÉRJÜL MOST PATNEREINKTŐL ÉS KÖSZÖNJÜK A MÁR TELJESÍTETT VISSZAJELZÉSEKET.

tovább

KEZDJÜK ISMÉT AZ ALAPOKNÁL

  MUNKAÜGYI ALAPKURZUS A MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE Idén új Munkaügyi Kurzussal jelentkezünk a munkaüggyel foglalkozó munkatársak részére. Célunk, hogy a kollégák értelmezzék, és alkalmazzák a foglalkoztatás szabályait, értsék meg a munkaügy adminisztrációs, elméleti és gyakorlati feladatainak összefüggéseit, segítsék a termelési irányítást a gazdaságos és szabályos munkaerő-felhasználás területén. A kurzus tematikája: munkaviszony létesítése munkaszerződés készítése (mit, miért tartalmazzon a munkaszerződés) munkaszerződés mellékletei (tájékoztató, munkaköri leírás) munkarend munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás munkavégzés dokumentálása (munkaidő beosztás, munkaidő nyilvántartás, munkalapok, egyéb nyilvántartások kapcsolata) Munkabér (alapbér, ...

tovább

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TISZTELT PARTNEREINK!  A weblapunk működésének tesztelése miatt kérjük Szerződött Partnereinket, hogy jelezzenek vissza, -megkapták-e ezt a hírlevelet, - be tudnak-e lépni a weblapra - a Dokumentumtárból le tudják-e tölteni a szakanyagokat.   A visszajelzéseket az info@kontroport.hu e-mail címre várjuk.   Köszönettel:  Kurunczi László ügyvezető munkaügyi szaktanácsadó    

tovább

FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI CÉLELLENŐRZÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN

2022. szeptember-október: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata szerepel a Foglalkoztatás Felügyeleti Hatóság éves tervében.

tovább

EFO EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2022.09

Sok probléma merült fel az egyszerűsített foglalkozatás és a mezőgazdasági idénymunka terén, ezért a cikk tanulmányozása mellett személyes munkaügyi konzultációt is javasolunk. Időpont-javaslatokat 09.18-tól várjuk, akár telefonon is.

tovább

2022.  ÉVI MUNKAÜGYI KONZULTÁCIÓ ÉS SZEMLE ÜTEMEZÉSE

A munkáltatóknál érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban a cégen belüli munkaügyi szemlére, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a problémák nagy része, a hatósági szankciók, a bírság és elkerülhetők az utólagos jogviták. Külön készülünk az első számú vezetők tájékoztatására.

tovább

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉRŐL.

A Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) 179. § szerint a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

tovább

A MUNKAÜGYI SZEMLE, ÁTVILÁGÍTÁS FONTOSSÁGA A VÁLLALKOZÁSOKNÁL

  Az elmúlt közel másfél évbe partnerein jelzései és területi munkánk során tapasztaltuk, hogy ismét megnőtt a munkaügyi átvilágítások, szemlék szerepe. Érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban is a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a problémák nagy része, a hatósági szankció, a bírság és elkerülhetők az utólagos jogviták.  Leggyakrabban felmerülő munkaügyi feladatok, amikre hatékony megoldást tudunk javasolni: ösztönző bérezési rendszer kialakítása munkaerő megtartás munkaerő elvándorlás/fluktuáció megoldási lehetőségei hatékony munkaidő és munkabér felhasználás a munkaidő keret optimalizálásával felkészülés a Foglalkoztatás Felügyeleti Ellenőrzésekre a munkáltatók által alkalmazható fegyelmezési lehetőségek foglalkoztatási ...

tovább

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK 2022. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

1.                  Főbb ellenőrzési adatok 2022. március 31-ig a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 4 546 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 64 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (14 784 fő) 56 %-át érintették. 2022. első negyedévben több ellenőrzés történt, mint az elmúlt két év első negyedéveiben, mely arra vezethető vissza, hogy az ellenőrzéseket a koronavírus járvány már nem befolyásolta.  2.                  Tipikus jogsértések 2.1. Feketefoglalkoztatás  Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 12,83 %-át tette ki (1 897 fő).  A feketefoglalkoztatás aránya az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve az ...

tovább

2022. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRÓL

  Tisztelt Partnerünk! Közelednek a 2022. első félévi munkaidő keret zárási feladatai! A 2022. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 4 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra nélkül) a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra, (250/2) míg a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Sz. hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra. (300/2) A rendkívüli munkavégzésről: A heti 40 óra alapmunkaidő és a 48 óra átlagban ledolgozható munkaórákból következik, hogy a havi munkaidőkeret 4 hete alatt 4x8=32 túlóra lehetséges, a féléves munkaidőkeret alatt 26x8=208 óra maximáli számú túlmunkaóra teljesíthető. Fontos az első ...

tovább

MEGKEZDŐDTEK A FOGLALKOZTATÁSOK JOGSZERŰSÉGÉT VIZSGÁLÓ NYÁRI ELLENŐRZÉSEK

Megkezdődött a jogszerű foglalkoztatás nyári ellenőrzése, a munkaügyi hatóság idén is fokozott erőfeszítéseket tesz a bejelentés nélküli foglalkoztatás kiszűrése érdekében, a vállalkozásoknak ezért érdemes mielőbb pótolniuk az esetleges hiányosságokat – jelentette be a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). A három héten át az ország minden részében zajló célvizsgálat elsősorban a jogviszonyok rendezettségének, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos előírások betartásának és a harmadik országbeli állampolgárok szabályos foglalkoztatásának ellenőrzésére irányul. Az akció alapvető célja nem a bírságolás, szankcionálás, hanem a hatóság jelenlétének tudatosítása, a munkáltatók jogkövető magatartásra ösztönzése. A munkavállalók anyagi biztonsága, megélhetése érdekében idén is kiemelt ...

tovább