Munkaügy

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége változásairól 2023.01.01-től

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 2023.01.01-től változások ismertetése. 2023. január 01. napjától kibővült a munkáltatók Mt. 46.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségi köre, és a munkaviszony kezdetétől számított 15 nap helyett, 7 napra rövidült a közlésére előírt határidő.  Az írásbeli tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel: a munkahely, a munkaviszony kezdete és tartama, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama, a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megillető hatóság. Az előbb írtaknak megfelelően az Mt. 46. § ...

tovább

FONTOS VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!

TÁJÉKOZTATÁS - VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!   2023. január 01. napjától változtak az Mt. 203.§ szakaszában foglalt azon Mt. szabályok, melyeket egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében nem alkalmazhatók. 2023.01.01. napjától nem alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás esetében az Mt. 91.§, valamint az Mt. 92.§ (2) bekezdés. Mt. 91. § Készenléti jellegű a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár. Mt. 92. §  (2) A teljes napi ...

tovább
Prémium

RÖVIDEN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE VÁLTOZÁSAIRÓL

RÖVIDEN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE VÁLTOZÁSAIRÓL. A Munka törvénykönyvét célzó törvényjavaslat elfogadásával megvalósul az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, a munka és magánélet egyensúlyáról szóló uniós rendelkezések átültetése. Ilyen elemek az többek között az apasági, szülői szabadság, a gondozói munkaidő-kedvezmény hossza  és díjazása, a munkavállalók munkaszerződés-módosítási jogosultsága az állásidő szabályai a munkáltató tájékoztatási kötelezettségére és a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó változások. Jognyilatkozatok közlése A módosítás különös szabályt állapít meg a határidő megtartására vonatkozó követelmények tárgyában. A jognyilatkozat főszabály szerint a címzettel való közléssel hatályosul. Továbbá a határidőt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ...

tovább
Prémium

2023. ÉVI MINIMÁLBÉR ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM

 A 2022. december 23-án a Magyar Közlönyben megjelent a 573/2022 (XII.23.) Korm. rendelet a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum szabályairól. A bértételek 2023. január 01-től alkalmazandók! A rendelet értelmében: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől -havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, -hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, -napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, -órabér alkalmazása esetén 1 334 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum („szakmunkás minimálbér”) a teljes ...

tovább

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI MUNKAÜGYI ALAPKURZUSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI MUNKAÜGYI ALAPKURZUSRÓL  A Kontroport Kft. által 2022. november-decembert hónapban első alkalommal szervezett munkaügyi alapkurzuson 5 megyéből 10 cég 12 fővel jelentkezett. A zárótesztek értékelése megtörtént, a kurzus elvégzését tanúsító Okleveleket a résztvevők e-mail címeire továbbítottuk. A 2 modulból álló kurzuson elért eredmények: 8 fő kiválóan megfelelt, 4 fő megfelelt minősítést szerzett. A résztvevőknek köszönjük a részvételt és a munkájukat! Reméljük, hogy 2023-ban is hasonló keretek között tudjuk majd tudásunkat közösen fejleszteni. Szeged, 2022. december 21. Kurunczi László ügyvezető, Radicsné Baranyi Krisztina kurzusvezető. Forrás: saját    

tovább

2022 ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐK RÖVIDEN

2022 ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐK RÖVIDEN. 2022. évben kb. 1200 db e-mailt küldtünk partnereknek, minimum 2 - maximum 44 db/vállalkozás, általában 8-24 órán belül válaszoltunk a megkeresésekre, kérdésekre. A telefonhívások száma naponta 2-22 között volt, mindenkit visszahívtunk 24 órán belül, még pihenőnapokon is. Foglalkoztatás Felügyeleti ellenőrzések során 5 esetben véleményeztünk beküldésre kerülő anyagokat. A Kontroport Kft. által 2022. március hónaptól május hónapig tartó időszakban immár harmadik alkalommal szervezett munkaügyi kurzuson 13 megyéből, 22 cég, 26 fővel vett részt. A „Kezdjük az alapoknál” munkaügyi kurzus 2022.11.21-én indult 5 megyéből 10 cég 13 fővel vesz részt a kurzuson. A személyes konzultációk során több mint 250 cégnél jártunk, Szegedről több mint 22.000 km-t ...

tovább
Prémium

VÁLTOZIK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2023. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL

 Az Országgyűlés 2022.12.07-én elfogadta az “Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” című törvényjavaslatot. Apasági szabadság A vonatkozó, 2019/1158 uniós irányelv értelmében az apának gyermek születése esetén tíz munkanap apasági szabadságot kell biztosítani. Ennek átültetése érdekében a törvényjavaslat kimondja, hogy az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadság első öt munkanapig terjedő tartamára a munkavállalót távolléti díj, hattól tíz munkanapig terjedő tartamára azonban ...

tovább

INFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 2023 ÉVRE

KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁST ÖNÖK ALÁÍRJÁK, ÉS EZT A PÉLDÁNYT VISSZAKÜLDIK 2022.12. 31-IG EMAILBEN, EZZEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A 2023 ÉVRE. AZ ALÁÍRT SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁST VISSZAKÜLDŐK KEDVEZŐ ÁRON JUTHATNAK HOZZÁ

tovább
Prémium

HOME OFFICE SZABÁLYZAT TERVEZET RUGALMAS MUNKAIDŐVEL KOMBINÁLVA

Jelen szabályzat célja a Home Office munkavégzés feltételeinek szabályozása, az érintett munkavállalók feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek meghatározása a munkáltató által kialakított rugalmas munkarend szerint. SZABÁLYZAT A DOKUMENTUMTÁRBÓL LETÖLTHETŐ. AZ ALAPKÉPZÉSRE MÉG LEHET JELENTKEZNI

tovább

JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG A MUNKAÜGYES ALAPKURZUSRA

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS A MUNKAÜGYI ALAPKURZUSRA NOVEMBER 20. MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE Idén új Munkaügyi Kurzussal jelentkezünk a munkaüggyel foglalkozó munkatársak részére. Célunk, hogy a kollégák értelmezzék, és alkalmazzák a foglalkoztatás szabályait, értsék meg a munkaügy adminisztrációs, elméleti és gyakorlati feladatainak összefüggéseit, segítsék a termelési irányítást a gazdaságos és szabályos munkaerő-felhasználás területén. Miért ajánljuk a Munkaügyi Kurzust? A naprakész tudás elengedhetetlen ezen a szakterületen! Különösen javasoljuk az alapkurzus elvégzését azoknál a partnercégeknél, ahol megváltozott a munkaügyi szakapparátus összetétele, személycserék történtek. Ütemezés: A kurzus anyaga 2 részletben kerül kiküldésre a résztvevők e-mail ...

tovább

MUNKAIDŐKERETRŐL, MIT JELENT ÉS MIÉRT HASZNOS?

A munkaidőkeret alkalmazása lehetőséget teremt a munkáltató részére, hogy eltérjen az általános munkarendtől és a munka mennyiségéhez igazítva egyenlőtlenül ossza be a munkaidőt. Munkaidőkeret alkalmazásával nemcsak a szabályos foglalkoztatás valósítható meg, hanem a bérköltségek is csökkenthetőek.

tovább

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 2022. NOVEMBER -DECEMBER HÓNAPRA

TISZTELT PARTNERÜNK! 12-10= 2 A MARADÉK 2 HÓNAPRÓL. A 2022 évben hátralévő időszak munkaügyi számai: 61 naptári nap, 42 munkanap, 336 munkaóra, 17+2 pihenőnap. Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is.

tovább

KEZDJÜK ISMÉT AZ ALAPOKNÁL

MUNKAÜGYI ALAPKURZUS A MUNKAÜGYI, BÉR, TB, HR. MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE  Idén új Munkaügyi Kurzussal jelentkezünk a munkaüggyel foglalkozó munkatársak részére. Célunk, hogy a kollégák értelmezzék, és alkalmazzák a foglalkoztatás szabályait, értsék meg a munkaügy adminisztrációs, elméleti és gyakorlati feladatainak összefüggéseit, segítsék a termelési irányítást a gazdaságos és szabályos munkaerő-felhasználás területén. Miért ajánljuk a Munkaügyi Kurzust? A naprakész tudás elengedhetetlen ezen a szakterületen! Különösen javasoljuk az alapkurzus elvégzését azoknál a partnercégeknél ahol megváltozott a munkaügyi szakapparátus összetétele, személycserék történtek. A kurzus tematikája: -munkaviszony létesítése -munkaszerződés készítése (mit, miért tartalmazzon a munkaszerződés) ...

tovább

RÖVIDEN A PRÓBAIDŐRŐL

A próbaidőre vonatkozó megállapodás A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, akkor gyakorlatilag indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést. Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés ...

tovább