Munkaügy

FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI CÉLELLENŐRZÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN

2022. szeptember-október: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata szerepel a Foglalkoztatás Felügyeleti Hatóság éves tervében.

tovább

EFO EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2022.09

Sok probléma merült fel az egyszerűsített foglalkozatás és a mezőgazdasági idénymunka terén, ezért a cikk tanulmányozása mellett személyes munkaügyi konzultációt is javasolunk. Időpont-javaslatokat 09.18-tól várjuk, akár telefonon is.

tovább

2022.  ÉVI MUNKAÜGYI KONZULTÁCIÓ ÉS SZEMLE ÜTEMEZÉSE

A munkáltatóknál érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban a cégen belüli munkaügyi szemlére, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a problémák nagy része, a hatósági szankciók, a bírság és elkerülhetők az utólagos jogviták. Külön készülünk az első számú vezetők tájékoztatására.

tovább

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉRŐL.

A Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) 179. § szerint a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

tovább

A MUNKAÜGYI SZEMLE, ÁTVILÁGÍTÁS FONTOSSÁGA A VÁLLALKOZÁSOKNÁL

  Az elmúlt közel másfél évbe partnerein jelzései és területi munkánk során tapasztaltuk, hogy ismét megnőtt a munkaügyi átvilágítások, szemlék szerepe. Érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban is a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a problémák nagy része, a hatósági szankció, a bírság és elkerülhetők az utólagos jogviták.  Leggyakrabban felmerülő munkaügyi feladatok, amikre hatékony megoldást tudunk javasolni: ösztönző bérezési rendszer kialakítása munkaerő megtartás munkaerő elvándorlás/fluktuáció megoldási lehetőségei hatékony munkaidő és munkabér felhasználás a munkaidő keret optimalizálásával felkészülés a Foglalkoztatás Felügyeleti Ellenőrzésekre a munkáltatók által alkalmazható fegyelmezési lehetőségek foglalkoztatási ...

tovább

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK 2022. I. NEGYEDÉVI TAPASZTALATAI

1.                  Főbb ellenőrzési adatok 2022. március 31-ig a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 4 546 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 64 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (14 784 fő) 56 %-át érintették. 2022. első negyedévben több ellenőrzés történt, mint az elmúlt két év első negyedéveiben, mely arra vezethető vissza, hogy az ellenőrzéseket a koronavírus járvány már nem befolyásolta.  2.                  Tipikus jogsértések 2.1. Feketefoglalkoztatás  Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 12,83 %-át tette ki (1 897 fő).  A feketefoglalkoztatás aránya az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve az ...

tovább

2022. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSÁRÓL

  Tisztelt Partnerünk! Közelednek a 2022. első félévi munkaidő keret zárási feladatai! A 2022. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 52 pihenőnapból, valamint 4 munkanapra eső munkaszüneti napból áll. A teljesítendő munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra nélkül) a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra, (250/2) míg a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Sz. hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra. (300/2) A rendkívüli munkavégzésről: A heti 40 óra alapmunkaidő és a 48 óra átlagban ledolgozható munkaórákból következik, hogy a havi munkaidőkeret 4 hete alatt 4x8=32 túlóra lehetséges, a féléves munkaidőkeret alatt 26x8=208 óra maximáli számú túlmunkaóra teljesíthető. Fontos az első ...

tovább

MEGKEZDŐDTEK A FOGLALKOZTATÁSOK JOGSZERŰSÉGÉT VIZSGÁLÓ NYÁRI ELLENŐRZÉSEK

Megkezdődött a jogszerű foglalkoztatás nyári ellenőrzése, a munkaügyi hatóság idén is fokozott erőfeszítéseket tesz a bejelentés nélküli foglalkoztatás kiszűrése érdekében, a vállalkozásoknak ezért érdemes mielőbb pótolniuk az esetleges hiányosságokat – jelentette be a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). A három héten át az ország minden részében zajló célvizsgálat elsősorban a jogviszonyok rendezettségének, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos előírások betartásának és a harmadik országbeli állampolgárok szabályos foglalkoztatásának ellenőrzésére irányul. Az akció alapvető célja nem a bírságolás, szankcionálás, hanem a hatóság jelenlétének tudatosítása, a munkáltatók jogkövető magatartásra ösztönzése. A munkavállalók anyagi biztonsága, megélhetése érdekében idén is kiemelt ...

tovább

DIÁKMUNKA 2022-BEN

DIÁKMUNKA 2022-BEN Ha a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be. A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító jele. Ha a diáknak még nincs adóazonosító jele, vagy az adókártyáját elvesztette, akkor a 21T34-es adatlapot kell kitöltenie és benyújtania a NAV-hoz. Az adatlap beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) a ”Nyomtatványkitöltő programok” menüpontból. Az igénylés ingyenes. Foglalkoztatási formák és azokhoz kapcsolódó szabályok A diákok nagy része ...

tovább

EMELKEDIK AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS (EFO) KÖZTERHE 2022. JÚLIUS 01-TŐL!

  A Magyar Közlöny 93. számában jelent meg 2022.06.04-én a 197/2022. (VI.4.) Kormányrendelet az extraprofit adókról. A Kormányrendelet 6. pontja alapján az alábbiak szerint emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés 2022. július 01. napjától. 6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályaitól való eltérés 9. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: EFO tv.) 4.  § (2) bekezdésétől eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap elsőnapján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni. (maximum. 24.000 Ft/nap) 10. § Az EFO tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített ...

tovább

MUNKAVÁLLALÓI JOGELLENES FELMONDÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A gyakorlatban ugyan ritkábbak azok a jogviták, amelyek a munkavállalók jogellenes felmondására tekintettel indulnak, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem csak a munkáltatónak lehet „rossz”, ha a felmondás szabályait nem tartja be. A munkavállalói felmondás esetei Ami minden esetben szükséges: a munkavállaló köteles a felmondást írásba foglalni és a munkáltatóval közölni (a munkáltatói jogkör gyakorlója számára átadni vagy bizonyítható módon részére eljuttatni). A munkavállaló ugyanakkor könnyebb helyzetben van, mint a munkáltató, ha a határozatlan idejű munkaviszonyát akarja felmondással megszüntetni: a felmondását köteles írásba foglalni és a munkáltatóval közölni, azonban indokolási kötelezettség nem terheli. A munkavállaló szintén nem köteles indokolni a felmondást, ha a ...

tovább

VISSZATÉRŐ HIBÁK AZ EGYSZERŰSÍTETT (EFO) FOGLALKOZTATÁSBAN

  Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai – T1042E benyújtása, kereseti és létszámkorlátok – az elmúlt 10 évben érdemben nem változtak, a jogintézményt a munkáltatók többsége rutin-szerűen alkalmazza, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési tapasztalatai szerint még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok – írja honlapján a NAV. A szabályos egyszerűsített foglalkoztatáshoz a munkáltatónak a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelentenie a foglalkoztatottat, hiszen az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a munkáltató bejelentésével keletkezik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (EFO-törvény) 3. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés]. Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás előfeltétele, hogy a munkáltató a munkavégzés ...

tovább

AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Ez utóbbi követelmény magában foglalja például az alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szerektől való befolyásoltság tilalmát. Felmerül azonban a kérdés, hogy a munkáltató milyen módon és milyen időközönként ellenőrizheti a fenti kötelezettségek betartását. A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. E körben a munkavédelemről szóló törvény akként rendelkezik, hogy a munkáltató köteles „rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a ...

tovább

29. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

A 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt 2022. május 5-7., csütörtök-péntek-szombati napokon rendezik meg Hódmezővásárhelyen, a Hód-Mezőgazda Zrt. Aranyág kert 71. szám alatti Kiállítási Centrumában.

tovább

MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI MÁJUS ELSEJÉN

A Munka Törvénykönyve (Mt. 2012. évi I. tv. 102. §) tizenegy munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

tovább