7 CIKK- CIKK7.

1, MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI A FOGLALKOZTATÁSFELÜGYELETI ELJÁSÁS SZERINT.

A munkaidő-nyilvántartás a munkaidőt rögzíti, vagyis a munkaidő kezdetét és munkaidő végét.

A bérszámfejtés alapdokumentuma. A munkáltatónak lehetősége van követni a teljesített órákat (esetleg túlórákat), valamint a távolléteket és a következő havi beosztás tervezésekor segítséget jelenthet neki, hogy felhasználja az addigi adatokat. Munkaidő keret alkalmazásánál kiemelten fontos, hiszen ilyen esetben több hónapot kell figyelemmel kísérni. Másrészt a munkavállaló is ellenőrizni tudja a beosztását és a teljesített óráit. A foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzések kiemelt területe, részükre is alapdokumentáció. (részletesen a dokumentumtárban)

2, A BÍRÓI GYAKORLAT ÉS A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI.

A munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó követelményeket és az 1/2022 JEH jogegységi határozat kerül bemutatásra. A munka törvénykönyve (Mt.) előírja, hogy a munkáltató kötelezettsége nyilvántartani a munkavállaló rendes és rendkívüli munkaidejének, készenléti idejének, szabadságának, valamint az önként vállalt túlmunkájának tartamát. (részletesen a dokumentumtárban)

 3, VÁLTOZÁSOK A MUNKA VILÁGÁBAN.

2023. január 1-től módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). A változás számos fontos területet is érintett, ezek többségét az alábbiakban tekintjük át. A mostani módosítócsomag két EU-s irányelv (2019/1152 és 2019/1158) átvételére vezethető vissza.

(részletesen a dokumentumtárban)

4, AZ ALKALMI MUNKÁRÓL ISMÉT.

A nyár nemcsak a pihenés, hanem az idénymunka és alkalmi munka, vagyis az egyszerűsített foglalkoztatás időszaka is. Az ilyen jellegű különleges munkaviszony alapján a munkavállaló nem lesz biztosított, még ha jogosult is baleseti egészségügyi szolgáltatásra, nyugellátásra, valamint álláskeresési ellátásra. (részletesen a dokumentumtárban)

5, Itt a NAV friss listája az alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatókról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –­, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottak munkaviszonyát. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli. (részletesen a dokumentumtárban)

 6, FELKÉSZÜLÉS A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSRE

Készüljünk együtt a Foglalkoztatási Felügyeleti ellenőrzésekre.  A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK a MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét. A szerződésünkben is rögzített szemlét precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a telephelyek számától és távolságától függően 1,0-2,0. óra alatt.

MILYEN JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZIK FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI NHATÓSÁG ELLENŐRE?

Az ellenőrök kizárólag hatósági igazolvánnyal rendelkezve végezhetnek munkaügyi ellenőrzést. Ennek felmutatásával jogosultak: (RÉSZLETESEN A DOKUMENTUMTÁRBAN)

a terület minden helyszínére belépni, a helyszínen kép- és hangfelvételeket készíteni

a biztonsági kamerák felvételeit és a beléptető rendszer adatait megnézni, lemásolni

a helyszínen tartózkodó munkavállalókat igazolni, szükség esetén tanúként meghallgatni.

 7, KÖZÉPVZETŐI KONZULTÁCIÓS TRÉNING A FOGLALKOZTATÁSRÓL, PROJEKTOROS ELŐADÁSSAL,

ONLINE, HOME OFFICE FELADATOK KIADÁSÁVAL ÉS TESZTEK KITÖLTÉSÉVEL, ÉRTÉKELÉSÉVEL

KÉPZÉS CÉLJA: (RÉSZTETESEN A DOKUMENTUMTÁRBAN)

A vezetés alapjai, vezetői eszközök, kommunikáció eszköztárának ismerete

Vezetői döntések meghozatala, a probléma megoldási eszközök használata

Tisztelettel Kurunczi László ügyvezető

Forrás: saját és internet