MELLÉKLET AZ INFO-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSHOZ 2023 ÉVRE

  

MELLÉKLET AZINFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSHOZ 2023 ÉVRE

 

INFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 2023 ÉVRE

2022.12.31.-ig történő megkötésig (munkaügyi szaktanácsadásra)

 A (cégnév, székhely, adószám, BÉLYEGZŐ HELYE), mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a KONTROPORT Munkaügyi Szervező és Szolgáltató Kft. (6723 Szeged Tarján széle 4/a) mint szolgáltató (adószáma: 13511768-2-06) (bankszámlaszáma: 57200031-10051540) a továbbiakban: szolgáltató rögzítik, hogy a közöttük határozott időtartamú Szolgáltatási Szerződés jött létre.

A Megbízó és a Szolgáltató közös megegyezéssel a Szolgáltatási Szerződést 2023. december 31. napjáig meghosszabbítják.

 Megbízó foglalkoztatási, munkaügyi, munkaszervezési szaktanácsadói HR. feladatok elvégzésére megbízást ad Szolgáltatónak, hogy a meghatározott díjazás ellenében éves folyamatos szolgáltatás alapján az alábbiakat végezi el.

 Elektronikus úton, e-mailben történő írásbeli szakmai információs szolgáltatás a megbízó részére, foglakoztatási, munkaügyi, munkaszervezési, emberi erőforrás, (HR.) bér, társadalombiztosítási (tb ellátások, járulékok, nyugdíj stb.), munkaügyi ellenőrzés témákban, melyre egy munkanapon belül választ ad a szolgáltató.

Folyamatos telefonos tájékoztatás biztosítása a megbízó kapcsolattartója számára, azonnali kérdések megválaszolása céljából.

A teljes hozzáférés biztosítása a KONTROPORT web-laphoz, az ott elhelyezett munkaügyi segédletek a megbízó és munkatársai részére történő felhasználásra a szolgáltató által 2023. évre megadott belépési jelszó alapján. Hozzáférés az e-nyilvántartáshoz (Excel munkaidő nyilvántartás) és a hozzá kapcsolódó szabályzathoz.

Online szolgáltatás: webkamerás online tanácsadás és csoportos konzultáció

 A Szolgáltatási Szerződés 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:

 A szolgáltatási díj

 Éves átalánydíj tartalma: A felek az (a, b, c, d) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 66.500. + ÁFA éves díjban állapodnak meg. A munkaügyi szakapparátus részére 2023. évben szervezett kurzus részvételi díjából 50%-os kedvezményt biztosítunk. A szolgáltatási díj számlázása a felek megállapodása alapján történik 2023.január hónapban.

 Az eseti személyes szolgáltatások tartalma: A megbízó igénye alapján helyszíni személyes munkaügyi tájékoztató, gyorsátvilágítás, munkaügyi szemle megtartása, munkáltatói szabályzatok, munkaköri leírások, szervezet-fejlesztési tervek, munkanap-vizsgálat, elemzések készítése külön elszámolásra kerülő 9 500 Ft/óra + ÁFA rezsióradíj, valamint 95 Ft/km +ÁFA utazási költség alkalmazásával.

A Szolgáltatási Szerződésnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Web lap: www.kontroport.hu                   Telefon: +36-70-93-88-767,         info@kontroport.hu

Kelt Szeged, 2022 december

 

ALÁÍRÁS                                                                                                             KONTROPORT MUNKAÜGYI KFT.

                                                                                                                                             Kurunczi László sk.

BÉLYEGZŐ HELYE                                                                                            Adószám: 13511768-2-06.

MEGBÍZÓ                                                                                                                           SZOLGÁLTATÓ

 

Forrás: saját