INFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 2023 ÉVRE

TISZTELT SZERZŐDÖTT PARTNERÜNK!

 KÉREM SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY A LEVELÜNK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁST ÖNÖK ALÁÍRJÁK, ÉS EZT A PÉLDÁNYT VISSZAKÜLDIK 2022.12. 31-IG EMAILBEN, EZZEL JELZIK KÖZÖS MUNKÁNK MEGERŐSÍTÉSÉT A 2023 ÉVRE.

 AZ ALÁÍRT SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁST VISSZAKÜLDŐK KEDVEZŐ ÁRON JUTHATNAK HOZZÁ A 2023 ÉVI SZOLGÁLTATÁSAINKHOZ. 2022.-BEN 5% 2023.-BAN INFLÁCIÓ KÖVETŐ 15% EMELÉS VÁRHATÓ.

 A 2022. ÉVRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK CSAK JANUÁR 08.-IG ÉRVÉNYESEK, AZ ÚJ 2023 ÉVES SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 2023 JANUÁR 09.-TŐL, AZ ÚJ BEJELENTKEZÉSI JELSZÓ, A SZÁMLA, VALAMINT EGY PÉLDÁNY ELKÜLDÉSÉVEL LÉP ÉLETBE, SZÁMLÁZÁS 2023 01.02.-TÓL.

SZOLGÁLTATÁSAINK MEGTALÁLHATÓAK A MELLÉKELET SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZETBEN IS.

Folyamatos telefonos tájékoztatás biztosítása az aktuális kérdések megválaszolása céljából.

Elektronikus úton, e-mailben történő írásbeli szakmai információs szolgáltatás a megbízó részére, foglakoztatási, munkaügyi, munkaszervezési, bér, társadalombiztosítási (tb ellátások, járulékok, nyugdíj stb.), Foglalkoztatás-Felügyeleti ellenőrzés témákban, egy munkanapon belül.

A teljes hozzáférés biztosítása a KONTROPORT web-laphoz, (EGY PARTNERŐL TÖBB HOZZÁFÉRÉS IS KÉRHETŐ) az ott elhelyezett munkaügyi segédletek a megbízó és munkatársai részére történő felhasználásra a szolgáltató által 2023. évre megadott belépési jelszó alapján. Hozzáférés az e-nyilvántartáshoz (Excel munkaidő nyilvántartás) és a hozzá kapcsolódó szabályzathoz. Éves munkaidőkeret bevezetésének vizsgálata, javaslat kidolgozása.

Online, webkamerás konzultáció, tanácsadás, igény esetén. A munkaügyi szakapparátus részére 2023. évben szervezett kurzus részvételi díjából 50%-os kedvezményt biztosítunk partnereink részére.

MÁR AZ ÉV ELEJÉN FONTOS FELADATAINK LESZNEK A MINIMÁL ÉS GARANTÁLT BÉR, A MUNKAIDŐKERETEK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE VÁLTOZÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MIATT.

 Néhány változásról az alábbiakban:

Jelentősen változik a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége. A munkavállaló tájékoztatására vonatkozó kötelezettségnek, a korábbi 15 nap helyett, 7 napon belül eleget kell tennie a munkáltatónak.

A megváltozó iratmintákat a munkaszerződést, a tájékoztatót elkészítjük önöknek 2023 januárjában.

Változások a szabadság területén: bonyolultabb lesz, szükséges a többlet információt biztosítjuk.

Apasági szabadság: Az apát gyermeke születése, örökbefogadása esetén 10 munkanap szabadság illeti majd meg. 5 munkanapjára távolléti díjra, a hatodik naptól a távolléti díj 40% -ára jogosult.

Szülői szabadság: A törvényjavaslat alapján a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. A munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10% -ára jogosult.

A munkaviszony megszüntetése terén: A felmondási tilalmak kiegészülnek az apasági szabadság, a szülői szabadság, a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló gondozás tartamával.

Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól. Az új rendelkezések értelmében a munkavállaló a keresőképtelenség mellett egyébként munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága esetén annak időtartamára is mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

Jognyilatkozat közlése. A törvényjavaslat értelmében a közlésnek nem kell majd megtörténnie, hanem akkor is szabályszerűen jár el a munkáltató, ha ezen határidő utolsó napján a jognyilatkozatot postára adja. Megjegyezzük, hogy a törvényjavaslat a munkaidő-beosztás kapcsán is tartalmaz módosításokat a kiszámíthatóbb munkafeltételek biztosítása érdekében.

TISZTELETTEL KÉRJÜK AZ ALÁÍRT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁST KÜLDJÉK VISSZA EMAILBEN A KÖZÖS MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN.

 Szeged 2022. 12. 06.

 Kurunczi László Kft. Ügyvezető                                                        Radicsné Baranyi Krisztina Kft. tag

munkaügyi szaktanácsadó                                                                munkaügyi és TB szaktanácsadó

info@kontroport.hu                                                                        

+36-70-9388-767                                                                               +36 30 558-32-86

Forrás: saját