FONTOS VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!

TÁJÉKOZTATÁS - VÁLTOZÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBAN!

 

2023. január 01. napjától változtak az Mt. 203.§ szakaszában foglalt azon Mt. szabályok, melyeket egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében nem alkalmazhatók.

2023.01.01. napjától nem alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás esetében az Mt. 91.§, valamint az Mt. 92.§ (2) bekezdés.

Mt. 91. § Készenléti jellegű a munkakör, ha

a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy

b) a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

Mt. 92. § 

(2) A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha a munkavállaló * 

a) készenléti jellegű munkakört lát el,

b) a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (hosszabb teljes napi munkaidő).

 Tehát egyszerűsített foglalkoztatás esetében nem lehet megállapodni készenléti jellegű munkakör alkalmazásáról.

 A munkaidő maximális időtartama nem változott 12 óra. 8 óra rendes +4 óra rendkívüli munkaidővel lefedhető a 12 órás munkavégzés.

A bérezés a minimál órabér 85%-a, illetve a rendkívüli munkavégzésre +50%-os pótlék jár.

PÉLDA a 12 órás EFO-s munkavégzés bérének kiszámítására, 4 óra túlmunkával, 30+30 perc munkaközi szünettel.

Az 1334 órás minimálbér esetében a 85% 1134 Ft/ó. 12 órás munkavégzés esetében 1 óra munkaközi szünettel számolna

8+4+2 óra-1 óra= 13 óra bére 1134 Ft/órával 14742 Ft/ 12 órás EFO bért jelent, 2300.-/1200. FT közteher megfizetésével.

 Szeged, 2023. január 12.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja és Kurunczi László ügyvezető

Forrás: internet és saját