A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI ÉS MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK IRÁNYELVEI 2022. ÉVRE

2021. első háromnegyed évben 2 503 esetben szabtak ki a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóságok munkaügyi bírságot, összesen 432 165 490 Ft összegben. Az érdemi döntések 60 %-a tehát anyagi szankció nélküli intézkedés volt. A munkaügyi bírságok túlnyomó többsége feketefoglalkoztatás miatt került kiszabásra.

Főbb szabálytalanságok:

-          feketefoglalkoztatás

-          munkaidővel, pihenőidővel, rendkívüli munkaidővel kapcsolatos jogsértések

-          szabálytalan munkaidő nyilvántartás, illetve a munkaidő nyilvántartás teljes hiánya

-          szabadság kiadásával, munkabérrel, pótlékok kifizetésével kapcsolatos jogsértések.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2022. ÉVI ELLENŐRZÉSEKRE, érdemes időt, energiát szánni a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a bírság, amely a pályázati támogatásokból való kizárással jár. A munkaügyi átvilágításra, munkaügyi szemlére időpontok foglalhatók!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a 2022. évi országos hatósági ellenőrzési tervet.

A munkavédelmi és foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzéseket ez évben is fővárosi és megyei kormányhivatalok folytatják le. AZ ELLENŐRZÉSEK FŐ CÉLJA ANNAK ELŐSEGÍTÉSE, HOGY A MUNKAHELYEKEN AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK VALÓSULJANAK MEG, TOVÁBBÁ, HOGY A MUNKAVÁLLALÓK ALAPVETŐ JOGAI ÉRVÉNYESÜLJENEK, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.

Munkavédelmi ellenőrzések

A 2022-es munkavédelmi ellenőrzések fő területei a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatokból kerülnek ki: építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, egészségügy.

-          kézi és gépi anyagmozgatás vizsgálata

-          hőségriadó esetén az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítása

-          munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálata

-          10 fő feletti munkavállalói létszámot foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzése

-          kiemelt védelemre szoruló munkavállalók (fiatalkorúak, idősödők, megváltozott munkaképességűek stb.) foglalkoztatási körülményeinek vizsgálata

Foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzések

Alapvető cél, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a tényleges munkaidejüknek megfelelő bejelentett, rendezett jogviszonnyal. Elsődleges feladatuk a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, ezáltal a feketegazdaság visszaszorítása, a munkavállalók, illetve a tisztességes vállalkozások alapvető érdekeinek védelme.

Kiemelt cél továbbá a munkához kapcsolódó garanciális jogok biztosításának vizsgálata, így különösen a munkabérhez, a pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, valamint mindezek alapját képező, valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzések legalább 20%-a az építőipari területre fókuszál.

A bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetében az érintett munkáltatók 80%-ánál utóellenőrzést végeznek, hogy a munkáltató a hatóság döntését végrehajtotta-e.

Évente legalább egy alkalommal akcióellenőrzést, célvizsgálatot tart a Hatóság a szakmai irányító által meghatározott szempontok alapján kiválasztott munkáltatóknál.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2022. január 27.

Forrás: internet

 

Forrás: internet