MUNKASZÜNETI NAPOK ÉS A MUNKASZÜNETI NAPOK KÖRÜLI MUNKAREND 2022-BEN. NAV KÖZZÉTÉTEL

 

1.A 2021-es évhez képest idén kevesebb hétköznapra eső munkaszüneti nappal számolhatnak a munkavállalók. Két négynapos hétvégéért cserébe két szombati nap pedig munkanap lesz, ahogy az a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendeletben olvasható.

 A munkaszüneti napokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (1) bekezdése határozza meg; ezek január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., valamint december 25-26. napjai.

A munkaszüneti nap egy adott közösség életében kiemelt nap, ennek megfelelően ilyen napokon a rendes munkaidő beosztására csak kivételesen kerülhet sor. Az Mt. 102. § (2) bekezdése értelmében munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre az a munkavállaló osztható be, aki (i) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben dolgozik, (ii) idényjellegű vagy (iii) megszakítás nélküli tevékenység keretében dolgozik, (iv) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkát végez vagy (v) külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalónak minősül. Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő is elrendelhető, de csak akkor, ha a munkavállaló e napon is foglalkoztatható vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében erre szükség van [Mt. 108. § (2) bekezdés].

Az Mt. 102. § (3) bekezdése alapján a munkáltató vagy a munkakör egyrészt akkor minősülhet a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján kerül sor (pl. vendéglátás, egyes gyógyszertárak, benzinkút). Másrészt, a munkáltató vagy a munkakör akkor is a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek minősül, ha a munkavégzésre baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor (pl. fesztiválon működő biztonsági szolgálat vagy elsősegélyt biztosító intézmény).

A miniszter minden évben rendeletben hirdeti ki az adott évre vonatkozó munkaszüneti napok körüli munkarendet. A munkaszüneti napok alakulásának függvényében a miniszter dönthet úgy, hogy egyes munkanapokat áthelyez (pl. idén március 14-e, hétfő pihenőnap, de március 26-án, szombaton dolgozni kell), fontos azonban, hogy vasárnap nem nyilvánítható munkanappá. Az adott évre irányadó rendelet szabályainak betartása az általános munkarendet alkalmazó munkáltatóknál kötelező. Tehát, azok a munkavállalók, akik nem hétköznapra vannak beosztva munkavégzésre, a rendelettől eltérő munkarendben is foglalkoztathatóak. Megjegyzendő, hogy ha a munkáltató működése miatt a munkanap megszakítás nélküli 24 óra, akkor ez irányadó a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (2) bekezdés].

Az alábbiak szerint alakul a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend:

január 1. szombat                            munkaszüneti nap

március 14. hétfő                            pihenőnap

március 15. kedd                             munkaszüneti nap

március 26. szombat                      áthelyezett munkanap

április 15. péntek                            munkaszüneti nap

április 18. hétfő                                munkaszüneti nap

május 1. vasárnap                           munkaszüneti nap

június 6. hétfő                                  munkaszüneti nap

augusztus 20. szombat                 munkaszüneti nap

október 15. szombat                     áthelyezett munkanap

október 23. vasárnap                    munkaszüneti nap

október 31. hétfő                            pihenőnap

november 1. kedd                          munkaszüneti nap

december 25. vasárnap                munkaszüneti nap

december 26. hétfő                       munkaszüneti nap

A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.

A 2022-es évben a munkavállalók és a munkáltatók 3 négynapos és 3 háromnapos hosszúhétvégével számolhatnak, emellett pedig két szombati nap lesz munkanap az idén.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –­, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottak munkaviszonyát, olvasható a NAV honlapján.

A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listája NAV honlapján érhető el.

 

2021. március 11-étől a NAV a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságról szóló kormányrendelet szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók adatait is közzéteszi. Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,
végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott [a foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) kormányrendelet 20.§ (1) bekezdés a) pontja].
 

A NAV továbbra is közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyek a 2021. március 10-ei jogszabályi rendelkezések alapján nyilvánosak és a kétéves közzétételi időtartam még nem telt el.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2022.02.10.

forrás: internet

 

 

Forrás: internet