AKTUÁLIS KÉRDÉS MINIMÁLBÉR VAGY GARANTÁLT BÉRMINIMUM?

A minimálbér és a garantált bérminimum összege közötti különbség nem elhanyagolható mértékű, 60.000.- Ft./hó.

2022. január 01-től a minimálbér bruttó 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft-ra emelkedik, mely emelt összeggel a 2022. január havi bér számfejtésekor, 2022. február elején kell számolnunk.

Jogos hát a kérdés: ki jogosult a magasabb garantált bérminimumra?

A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

Mit jelent a minimálbér?

A kötelező legkisebb munkabér – közismert nevén a minimálbér – az az összeg, amit egy teljes munkaidőben dolgozó munkavállalónak minimálisan meg kell kapnia. Ezt az összeget képzettségre, végzettségre, korra tekintet nélkül kell alkalmazni.

Ki határozza meg a minimálbért és a garantált bérminimumot?

A minimálbér és a garantált bérminimum összegét nem a Munka Törvénykönyve szabályozza. A törvény felhatalmazza a kormányt, hogy ezek összegét rendeletben állapítsa meg.

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét naptári évenként felül kell vizsgálni.

Ki jogosult a garantált bérminimumra?

A minimálbérnél magasabb összegű garantált bérminimumra az jogosult, aki az alábbi két feltételnek együttesen megfelel:

-a munkavállaló rendelkezzen középiskolai végzettséggel vagy középfokú szakképzettséggel, és

-az adott munkakör betöltése a középiskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség meglétéhez legyen kötve.

Bár a garantált bérminimumot gyakran nevezik „diplomás minimálbérnek” is, láthatjuk, hogy nem csak felsőfokú végzettséget igénylő munkakör esetén jár.

A garantált bérminimumra való jogosultsághoz mindkét feltételnek meg kell felelni. Hiába rendelkezik valaki középfokú vagy annál magasabb iskolai végzettséggel, ha olyan munkakört tölt be, amelyhez ez a végzettség nem elvárás. Ilyen esetben nem kötelező részére a magasabb összegű garantált bérminimumot fizetni.

Honnan tudhatjuk, hogy egy munkakörhöz szükséges-e középfokú végzettség?

Felmerül a kérdés, hogy ki írja elő, hogy egy adott munkakör középiskolai végzettséghez vagy középfokú szakképzettséghez van-e kötve?

Erre a kérdésre általános válasz nehezen adható. Sem a Munka Törvénykönyve, sem a kormány minimálbért és garantált bérminimumot szabályozó rendelete nem szabályozza e kérdést. Természetesen válasz ettől még létezik, ami a következő:

Egy adott munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget meghatározhatja valamilyen más jogszabály. Például az ipar, kereskedelem, szociális szolgáltatások vagy egészségügy területéhez tartozó számos tevékenység esetén jogszabály határozza meg a szükséges képesítést.

A jogszabályon kívül a munkakör betöltését középiskolai végzettséghez vagy középfokú szakképzettséghez kötheti valamely munkaviszonyra vonatkozó további szabály is, például kollektív szerződés.

Maga a munkáltató is jogosult arra, hogy egy adott munkakör betöltését végzettséghez vagy szakképzettséghez kösse. Ez megtörténhet például a munkaszerződésben, munkaköri leírásban, de kifejezett előírás hiányában az adott munkakör esetén a munkáltató által követett gyakorlatot is figyelembe kell venni.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2022.01.05.

 

Forrás: internet