MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI MÁJUS ELSEJÉN

 

A beosztási szabályokat tekintve munkaszüneti nap a húsvétvasárnap és a pünkösd vasárnap is.

Ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik (és ugyanígy, húsvét- és pünkösdvasárnap) a munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni! (Mt. 102.§ (4))

 További részletek előző cikkünkben: https://www.kontroport.hu/cikkek/munkaszuneti-napi-munkavegzes-es-berezese-369

Szeged, 2022.04.29.

Forrás: internet

 

Forrás: internet