Augusztus a Kisasszony hava

Tisztelt Partnerünk!

Máris eltelt a második félév első hónapja.

A fő munkaügyi számok augusztus 01.-től:153 naptári nap, 104 munkanap, 832 munkaóra, 44+5=49 pihenőnap, az időarányos szabadság 60%.T

A mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások az éves munkaidőkeret hiányában kétszer félévben oldják meg a munkavállalók foglalkoztatását, azzal együtt, hogy a növénytermesztési munkálatok nagy része a második félévre esik. (első félév 80% második félév 120%) A 80-120% munkaterhelés megoldása nem egyszerű feladat, de a pihenőnapok egyenlőtlen kiadása, a szabadság ütemezése és átvitele a következő félévre, a 4-12 órás napi munkaidő, az osztott munkaidő alkalmazása segíthet. A foglalkoztatási eszközök megismerését és gyakorlati alkalmazását segíti a mellékletben elküldött „nyolcoldalas” vezetői tájékoztató, amit a közvetlen munkairányítók részére készítettünk el.

A munkaidőkeretről:

A munkaidőkeret a rugalmas foglalkoztatás egyik eszköze. Azt jelenti, hogy alapul veszünk egy hosszabb időszakot (pl. 6 hónapot), kiszámoljuk, hogy erre az időszakra hétfőtől péntekig (azaz általános munkarendben) mennyi munkanap jut és ez lesz a keret alatt beosztható munkaóra mennyiség. Természetesen a munkaidő-beosztásnál figyelni kell a napi, heti munkaidő korlátjaira, a pihenőidőkre, szabadságra stb.

A munkaidőkeret számítása és időtartama a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. (Mt.) rendelkezései szerint a következőképpen alakul:

93. § (1) A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja.

(2) A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A munkaidő (2) bekezdés szerinti meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni. Munkaidő-beosztás hiányában a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.

(4) A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni. 

94. § (1) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.

(2) A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét

a) a megszakítás nélküli,

b) a több műszakos, valamint

c) az idényjellegű tevékenység keretében,

d) a készenléti jellegű, továbbá

e) a 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben

foglalkoztatott munkavállaló esetében.
(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják, kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.
(4) A kollektív szerződés felmondása vagy megszűnése a már elrendelt munkaidőkeret alapján történő foglalkoztatást nem érinti.
A munkaidőkeret lényege éppen az, hogy egyenlőtlenül kerül a munkaidő az adott időszakon belül szétszórásra, így nem jelent problémát az, hogy a keret elején nincsen beosztva munkaidő.
Az Mt. 101. § (3) (c) bekezdése alapján ráadásul idényjellegű munka esetén havonta mindösszesen egy pihenőnapot kell beosztani a munkavállalónak, így amikor szükség van a munkájára, akkor lehet munkát elrendelni. A hiányzó pihenőnapokat pedig megkapta korábban. A pihenőnapok összevont kiadása során figyelemmel kell lenni az egészséges és biztonságos munkavégzésre, ezért a folyamatosan munkában töltött napok száma véleményünk szerint munkacsúcs esetén 14 napnál több ne legyen.

Az Mt. 104. § (2) (d) bekezdés alapján a napi pihenőideje is csupán 8 óra lesz. A 104. § (4) alapján az idényjellegű munkavégzés esetében a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább huszonkét óra. (kompenzáló pihenőidő)

Amikor a keret lejárt, össze kell vetni a törvényes teljesítendő és ténylegesen teljesített munkaórákat, és akkor kell majd megállapítani, hogy történt-e túllépés, melyet kompenzálni kell. Amennyiben kevesebb munkaidő kerül beosztásra, azt állásidőként alapbérrel kell számfejteni a munkavállaló részére. Törekedjünk a munkaidő keret maximális kihasználására, kerüljük el az állásidőt.

Tisztelt Partnerünk!

Augusztus 05.-től folytatom a személyes területi munkaügyi konzultációkat.

Elsősorban azoktól a partnerektől várom az időpont-javaslatokat, akikkel ebben az évben még nem találkoztunk, illetve munkaügyi ellenőrzés történt az elmúlt időszakban és utóellenőrzés várható.

Üdvözlettel Kurunczi László

Forrás: saját és internet