A vezetés és a vezető fontosságáról

A vezető és a beosztottak közötti kapcsolatnak két alapfeltétele van.

Először is fontos, hogy a felek rendelkezzenek a szóban forgó szerepek betöltéséhez szükséges képességekkel, kompetenciákkal. Másrészt arra is szükség van, hogy a vezetett elfogadja a közte és vezetője között fennálló egyenlőtlenséget. A vezető feladatai szerte ágazók. Az egyes tevékenységek harmonikus egyensúlya határozhatja meg a vezető egyéniségét, munkájának elfogadottságát és hatékonyságát.

A kilenc legfontosabb vezetői feladat röviden.

Lelkesítés: az új eszmék és új gyakorlati alkalmazások sürgetése. 

Részvétel: intenzív érintkezés a vezetettekkel. 

Képviselet: a vezetettek érdekeinek képviselete és védelme. 

Integráció: a felmerülő konfliktusok megoldása. 

Szervezés: munkamegosztási rend kidolgozása. 

Uralom: ez ebben az esetben a döntéshozatalra vonatkozik. 

Kommunikáció: az információáramlás elősegítése, megkönnyítése és biztosítása. 

Büntetés és jutalmazás: helyeslés és helytelenítés általi viselkedésszabályozás. 

Produkció: a teljesítménymércék felállítása.

Amikor csapatok vezetéséről van szó a vezető feladata kettős. Egyrészt meg kell valósítania a kitűzött célokat, másrészt optimális módon fenn kell tartania, támogatnia és ösztönözni kell a csoport működését. E feladatok megvalósítására vonatkozó két törekvés bizonyos esetekben akár egymás ellen is dolgozhat, vagy – a vezető személyiségétől, igényeitől, hozzáállásától függően – az egyik törekvés a másik kárára érvényesül.

Melléklet a DOKUMENTUMTÁRBAN: A hiteles vezető fontosságáról. A munkaerő megtartás módszereiről.

A munkaügyi szemléket folytatom, időpontegyeztetések április 26.-tól 

Forrás internet (részlet)

Forrás: saját és internet