A MUNKAÜGYI KÉPZÉSRŐL

Rövid értékelés a képzés eredményeiről:

Az 59 fő résztvevő közül az I. teszten 38 fő kiválóan megfelelt, 16 fő  jól megfelelt eredményt ért el.

A II. teszten 24 fő kiválóan megfelelt, 27 jól megfelelt eredményt ért el.

A III. képzési anyagot sajátítják el jelenleg a résztvevők és a zárótesztre készülnek.

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót közlünk az I. és II. tesztnél előforduló hibákról.

I. teszt

1.       kérdés 14. életévét betöltött diák dolgozhat-e?

(7 hibás válasz) 2.) nem

5.   kérdés lejárt a határozott idejű szerződés, de tovább dolgozik a munkavállaló, mi a teendő? (14 hibás válasz) X.) új munkaszerződést kell kötni a munkavállalóval, mert a jogviszonya rendezetlen

8. kérdés munkaviszony megszüntetés dokumentum kiadás, bérkifizetés határideje

(10 hibás válasz) 2.) munkáltatói felmondás esetében az utolsó munkában töltött naptól, egyéb esetben a munkaviszony megszűnésétől számított 5 munkanapon belül

11. A munkavállaló nem munkakörével kapcsolatban orvosnál járt, igazolást hozott jár-e díjazás? (12 hibás válasz) 1.) igazolt nem fizetett távollétnek minősül, nem jár rá távolléti díj

12. Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása, bércsökkentés.

(16 hibás válasz) X.) maximum. egy havi alapbére összegéig

+1 Rendszeres késés megalapozza-e a munkáltató azonnali hatályú felmondását

(10 hibás válasz) X.) a rendszeres késés megalapozhatja a munkáltatói azonnali hatályú felmondást

II. teszt

1.       kérdés – készenléti jellegű munkakör maximális napi munkaideje

(19 hibás válasz) 2.) a 24 órát

2.       kérdés – munkaidő keret számítása

(23 hibás válasz) 1.) a számítási mód részben helyes, a számításkor a fizetett szabadsággal, pótszabadsággal egyéb távollétekkel csökkenteni kell a ledolgozandó munkaidő mértékét

4.kérdés – a munkaidő keret végén kevesebb órát teljesített a munkavállaló mi a teendő?

(5 hibás válasz) 2.) a keret végén állásidőként számfejteni kell a hiányzó órákat

5. kérdés Fő szabály szerint mennyi a pihenőidő (14 hibás válasz) X.) min. 11 óra pihenőidőt

8. kérdés (éjszakai pótlék) (30 hibás válasz) 1.) nem jár

12. munkaszüneti napi munkavégzés díjazása

(12 hibás válasz) 1.) munkabér, 100%-os munkaszüneti napi pótlék

16. munkaidő beosztás közlése

(6 hibás válasz) 1.) legalább 168 órával, és legalább 168 órára előre közölni kell írásban

 

Mellékletben csatolásra került az I., és II. teszt, valamint a megoldási kulcsok.

További eredményes felkészülést kívánunk a résztvevőknek!

 

Szeged 2020.07.28.                                               KONTROPORT KFT. MUNKACSOPORTJA

 

Forrás: saját