Partnereinknek a munkaügyi átvilágítás szolgáltatásról

Az elmúlt közel háromnegyed évben partnerein jelzései és területi munkánk során tapasztaltuk, hogy ismét megnőtt a munkaügyi átvilágítások, szemlék szerepe. Érdemes időt, energiát szánni ebben az időszakban is a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a hatósági szankció, a bírság és elkerülhető az utólagos jogviták nagy része. 

A munkaügyi hatóság 2019. I. negyedévében a cégek 60, a dolgozóknak pedig 51 százalékánál talált hiányosságokat. Március végéig a munkaügyi hatóság összesen 5 887 munkáltatót ellenőrzött, akiknél összesen 22 880 dolgozó munkakörülményeit is vizsgálták, 3 507 cégnél és 11 776 munkavállalónál találtak munkaügyi jogsértéseket. A mezőgazdaságban a dolgozók 16,83 százalékánál nem találtak megfelelő dokumentumokat a hatóságok. A szabálytalanságok miatt összesen 911 vállalkozással szemben szabtak ki összesen valamivel 157 millió forint feletti bírságot. Összességében 580 esetben került sor szabálytalanság megszüntetésére kötelező határozat kiadására, illetve 1269 szabálytalanságot megállapító határozat készült. 

A szerződésünkben is rögzített átvilágítást precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a telephelyek számától és távolságától függően 1,5-3 óra alatt. A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, gyorsan és célratörően végezzük el a szemlét. A tényfeltárás érdekében az érintett területeken ne ismerjék meg az egyeztetett időpontot. A helyszíneken a munkaidő nyilvántartásra figyelünk az alábbi okok miatt: 

A törvény szerint a munkáltatónak nyilván kell tartania - a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, valamint - a szabadság tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. A munkaidő-nyilvántartás vezetésének kötelezettsége az MT. alapján a munkáltatót terheli. 

A munkaidő-nyilvántartásnak meg kell felelnie a hitelesség, ellenőrizhetőség, összehasonlíthatóság és naprakészség elvének. A munkaidő-nyilvántartás körében a törvény nem ír elő alaki követelményt, így annak vezetése bármilyen formában történhet, ha kétséget kizáróan tartalmazza az Mt.-ben előírt elemeket. Azért ne felejtsük el a munkavállalóval is aláíratni, hiszen egy esetleges jogvita során leginkább ezt fogadják el bizonyítéknak. Aki elektronikus munkaidő-nyilvántartó rendszert használ, arra figyeljen, hogy mindig, akár éjszakai ellenőrzés során is hozzáférhető legyen a nyilvántartás, és az adatok naprakészek legyenek. A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak célszerű elmagyarázni annak tartalmát is. A hatóság felé tett panaszbejelentések nagy részét ismeretek hiányában a munkavállalók teszik meg. Az ilyen bejelentésekről ugyan legtöbb esetben kiderül, hogy nem helytállóak, de az ellenőrzés addigra már elindult a munkáltató irányába. Ezt az ismertető tájékoztatást az átvilágítások során minden érintett munkavállaló részére megtesszük a gyakorlatban is. 

Az átvilágítás részét képezi a dokumentáció átvizsgálása a hatósági ellenőrzések témakörei szerint:

Munkaszerződés lényeges tartalmi elemei, írásbeli tájékoztatási kötelezettség teljesítése, tájékoztató tartalma, életkori feltételek, nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos előírások, bejelentési kötelezettségek teljesítése, a munkaviszony megszűnésekor kiadott igazolások, illetve az elszámolásra vonatkozó rendelkezések, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezések,  munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezések, munkabér mértékére és annak védelméről szóló rendelkezések, teljesítménykövetelmény esetén az alkalmazás körülményeit,  harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására, munkaerő-kölcsönzésre, illetve e tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok,

A fő munkaügyi számok augusztus 01.-től:

153 naptári nap, 104 munkanap, 832 munkaóra, 44+5=49 pihenőnap, az időarányos szabadság 60%.

A mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások az éves munkaidőkeret hiányában kétszer félévben oldják meg a munkavállalók foglalkoztatását, azzal együtt, hogy a növénytermesztési munkálatok nagy része a második félévre esik. (első félév 80% második félév 120%) A 80-120% munkaterhelés megoldása nem egyszerű feladat, de a pihenőnapok egyenlőtlen kiadása, a szabadság ütemezése és átvitele a következő félévre, a 4-12 órás napi munkaidő, az osztott munkaidő alkalmazása segíthet.

 Tisztelt Partnerünk!

Sok idő telt el a legutóbbi személyes találkozó óta, ezért javaslom a munkaügyi átvilágítás, szemle megtartását. Mivel leköthető időpontok augusztus hónapban már elfogytak, ezért várom időpont-javaslataikat szeptember negyedikétől.

 Kurunczi László munkaügyi szaktanácsadó.

Forrás: saját és internet