MUNKAJOGI SZABÁLYOK KIEGÉSZÍTÉSE A GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV KERETÉBEN 2020.04.10

A 2020.04.10-én megjelent Magyar Közlönyökben az alábbi fontos munkajogi szabályok kerültek kihirdetésre.

 104/2020 (IV.10.) kormányrendeletben foglalt munkajogi szabályok:

 -Legfeljebb 24 havi munkaidő keretet rendelhet el a munkáltató.

A rendelet hatályba lépését megelőzően kihirdetett munkaidő keretet legfeljebb 24 hónapra meghosszabbíthatja a munkáltató. A veszélyhelyzet alatt elrendelt munkaidő keret a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben marad.

 -A Mt. 99. §. -ban foglaltaktól a veszélyhelyzet miatt sem lehet eltérni!

A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje napi minimum 4 óra a részmunkaidőt kivéve, a napi beosztás szerinti munkaidő a 12 órát nem haladhatja meg, illetve a heti beosztás szerinti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg. (munkaidő keret esetében a heti munkaidőt a munkaidő keret átlagában kell figyelembe venni)

- Az Mt. 104-106.§-ban foglaltaktól szintén nem lehet eltérni!

(napi pihenőidő, heti pihenőnap, heti pihenőidő szabályai)

 105/2020 (IV.10.) kormányrendelet – a csökkentett munkaidőben foglalkoztatottak állami bértámogatásának feltételei

Támogatásról röviden:

-támogatás igényelhető ha 3 havi átlagban a munkavállaló munkaideje legalább a felére csökken
-a támogatási kérelmet az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Szervéhez kell benyújtani
-a támogatás mértéke a vészhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó előleggel, járulékokkal csökkentett összegének, 30-40-50%-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a

Az igénylésre vonatkozó részletes szabályok a kormányrendeletben találhatók.

 
Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020.04.10

 

 

 

 

Forrás: internet