Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

A munkaviszony megszüntetése során, ha az hóközben, munkaidő keret lejárta előtt történik valószínű, hogy a munkavállaló a rendes munkaidőnél többet vagy épp kevesebbet dolgozott. Ez azt is jelenti, hogy a ledolgozott időre járónál kevesebb vagy több díjazásban részesült.

A munkabér elszámolásához az általános munkarendet, a napi munkaidőt és a teljesített munkaidőt kell alapul venni. A törvény különbséget tesz aszerint is, hogy kinek az érdekkörében szűnt meg a munkaviszony.

  Az elszámolás során figyelembe kell venni, hogy kinek az érdekkörében szűnt meg a munkaviszony:

 

1.       A rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt úgymond a munkáltatónál rejlő okból szűnik meg és a munkavállaló az általános munkarend, valamint a napi munkaidő alapulvételével meghatározott munkaidőnél többet dolgozott.

 

2.       Az állásidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt úgymond a munkáltatónál rejlő okból szűnik meg és a munkavállaló az általános munkarend, valamint a napi munkaidő alapulvételével meghatározott munkaidőnél kevesebbet dolgozott.

 

3.       Az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt úgymond a munkavállalónál fennálló okból szűnik meg és a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült.

 

Jogszabályi hivatkozások:

 1.       A rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt

a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
a határozott idő lejártával,
a munkáltató Mt. 79. § (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával (próbaidő alatt vagy a határozott idejű munkaviszony felmondásával),
a munkáltató működésével összefüggő okkal indokolt felmondásával,
a munkavállaló azonnali hatályú felmondásával (kivéve a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást) szűnik meg,é s a munkavállaló az általános munkarend, valamint a napi munkaidő alapulvételével meghatározott munkaidőnél többet dolgozott.


2.       Az állásidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt

a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
a határozott idő lejártával,
a munkáltató Mt. 79. § (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával
a munkáltató működésével összefüggő okkal indokolt felmondásával,
a munkavállaló azonnali hatályú felmondásával (kivéve a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást)
szűnik meg, és a munkavállaló az általános munkarend, valamint a napi munkaidő alapulvételével meghatározott munkaidőnél kevesebbet dolgozott.

 

3.       Az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt

a munkavállaló felmondásával,
a munkavállaló próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásával,
a munkáltató Mt. 78. § (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával (a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, mely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi),
a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával,
a nem egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondásával
szűnik meg és a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült.
E rendelkezésektől kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el.

  

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2021. szeptember 7.

Forrás: internet

Forrás: internet