ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK és a hozzá kapcsolódó munkarendek

(Mt. 192.§-212.§.)

Az atipikus foglalkoztatási forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és hosszától eltérnek a hagyományos munkarendtől.

 Ilyen foglalkoztatási forma:

határozott idejű munkaviszony
behívás alapján történő munkavégzés
munkakör megosztás
több munkáltató által létesített munkaviszony
távmunka végzés (home office)
bedolgozói munkaviszony
köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya
vezető állású munkavállalók
cselekvőképtelen munkavállalók munkaviszonya.
Ezen típusú munkarendekre a hagyományos munkaviszonyhoz képest más munkaidő beosztási szabályok vonatkoznak!

Határozott idejű munkaviszony

A Mt. 192. § (2) szerint a határozott munkaviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. Beleértve a meghosszabbított és a korábbi, határozott időre kötött munkaviszonyt, melynek megszűnése és az új határozott munkaviszony létesítése 6 hónapon belül történik.

 Behívás alapján történő munkavégzés

A behívás alapján történő munkavégzés a részmunkaidő egy típusa, melynek lényege, hogy legfeljebb átlagosan napi 6 óra foglalkoztatásban, a feladatok esedékessége alapján van a dolgozónak munkavégzési kötelezettsége. A legmagasabb napi munkaidő 12 óra, a heti munkaidő 48 óra lehet. A munkavégzésről a munkáltatónak 3 nappal korábban kell szólnia a munkavállalónak.

 Munkakör megosztás

Ebben az esetben egy munkakör feladatainak ellátására több munkavállaló szerződik a munkáltatóval, mivel a dolgozók száma nem korlátozott. A munkakör megosztásnál a kötetlen munkarend szabályait kell alkalmazni. Tehát a munkaidő beosztásról Mt. szerint a munkavállalók szabadon dönthetnek, a szerződésben meghatározott munkaidő szabályainak megfelelően. A szabadság és a pihenőidő szabályait a munkavállalókra egyenként kell megszabni, és nem az adott munkakörre vonatkozóan.

Távmunka (home office)

Mivel a távmunka végzése rendszerint a munkahelytől elkülönült helyen történik, ezért jellemzően a kötetlen munkarend szabályait kell alkalmazni, tehát a munkaidőt a munkavállaló szabadon oszthatja be. Természetesen lehetőség van rá, hogy a munkaidőt a munkáltató határozza meg, ekkor viszont köteles ellenőrizni a betartását és nyilvántartani. A távmunkában történő foglalkoztatást szerződésben kell rögzíteni a felek között.

A home office a távmunka egyik fajtája, amikor is a munkavégzés kizárólag otthon történik. Erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a távmunkára.

 Bedolgozói munkaviszony

Hasonló a távmunkához. A munkavállaló a munka végzését a székhelytől vagy telephelytől elkülönült helyen, általában saját eszközeivel végzi. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, a bedolgozói munkaviszony munkarendje kötetlen.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

A munkavállaló több (általában 2) munkáltatóval létesít munkaviszonyt ugyanarra a munkakörre vagy a felek megállapodása szerint eltérő, de egy időben kivitelezhető munkakörökre. A dolgozó munkaidő beosztását a munkáltatóknak a közös igényeikre való tekintettel egységesen kell kezelniük, mivel a munkavállaló egy időben végez munkát a munkáltatók számára.

Köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya

Az ilyen típusú munkáltató munkaviszonyában az általános teljes napi munkaidőnél (napi 8 óra) kevesebb munkaidő nem írható elő. Azonban esetükben nem tartozik a munkaidőhöz a munkaközi szünet (kivéve a készenléti jellegű munkakört), valamint a tartózkodási helyről a munkahelyre érkezés ideje és ugyanígy a visszautazás időtartama sem.

 Vezető állású munkavállalók

A vezető állású munkavállalók munkarendje kötetlen, nem kötelesek tételes munkaidő nyilvántartást vezetni.

Cselekvőképtelen munkavállalók munkaviszonya

A munka törvénykönyve 212. § (1) alapján megfogalmazott cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló munkaidő beosztására a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok érvényesek.

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2021. augusztus 24.

 

forrás: internet

 

 

Forrás: internet