VÁLTOZÁS A MUNKABÉR KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYÁBAN 2023. JANUÁR 01-TŐL

A Munka Törvényköve 158. § (1) bekezdése alapján a munkabért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni.

A Törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a felek írásbeli megállapodást kössenek arról, hogy a munkabért készpénzben fizeti meg a munkáltató a munkavállaló részére.

Előfizetőink részére Megállapodás mintát helyeztünk el a web-lap Dokumentum tárába, amit készpénzes munkabér kifizetés esetén kell megkötni.

 Szeged, 2023. január 18.

Összeállította: Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó

Forrás: saját