Táppénz és betegszabadság 2021

A betegszabadság és a táppénz a keresőképtelenség idejére biztosított ellátás. A keresőképtelenség megállapítása orvos feladata és kiterjed többek között a veszélyeztetett terhességtől a közúti baleseten át a gyermekápolásig - vagyis az olyan élethelyzetekre, amikor a munkavállaló önhibáján kívül nem tudja ellátni a munkáját.

Mikor számít valaki keresőképtelennek? Keresőképtelennek legtöbbször abban az esetben, de nem kizárólag akkor minősül valaki, ha saját vagy 12 éven aluli gyermekének a betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni. Az így kieső jövedelmet hivatott az egészségbiztosítás pénzbeli ellátással pótolni

Mi a különbség a táppénz és a betegszabadság között?

Bár a köznyelv sokszor nem tesz különbséget betegszabadság és táppénz között, a valóságban két eltérő dologról van szó.

A betegszabadság

A betegszabadságot a munkáltató fizeti, ez a távolléti díj 70 százaléka.

Maximális mértéke évente 15 nap, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, akkor ennek időarányos része. Igénybevételére azokban az esetekben van lehetőség, amikor az orvos keresőképtelennek nyilvánítja a munkavállalót a keresőképtelenség 3-as, 4-es vagy 8-as kódjával. 

A munka törvénykönyve alapján nem jogosult betegszabadságra az, aki társas vagy egyéni vállalkozó, a bedolgozók, illetve azok, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak (pl. megbízási jogviszony). 

A nyugdíj mellett foglalkoztatott munkavállalók betegszabadságra jogosultak.

A táppénz 

A táppénz a keresőképtelenség idejére biztosított pénzbeli ellátás, előfeltétele a biztosítottság, mértéke függ a biztosítottság idejétől és folyamatosságától. Táppénz az tb járulék fizetésére kötelezett munkavállalóknak jár. Nyugdíjas munkavállaló, mivel nem minősül biztosítottnak, sem táppénz, sem baleseti táppénz nem jár.

A táppénz feltételei

Három feltétel szükséges a táppénz jogosultsághoz:

-Kötelezettség tb járulék fizetésére

-Fennálló biztosítási jogviszony

-Orvosi igazolás a keresőképtelenségről

Előfordulhat azonban, hogy valaki akkor sem jogosult táppénzre, ha a fenti feltételeknek megfelel, például, ha nem áll fenn keresetveszteség. Aki megkapja a fizetésének egy részét, de nem a teljes összeget, az is csak az elmaradó keresete után kapja a táppénzt.   

Mennyi ideig jár a táppénz?

A táppénz naptári napokra jár, tehát munkaszüneti napra, szabadnapra és pihenőnapra (azaz hétvégére) is. A táppénz egy évig jár, de figyelemmel kell lenni a táppénz előzményre. Ha az új keresőképtelenséget megelőzte az elmúlt egy évben egy másik, akkor a táppénz maximális időtartama, az előző idejével csökken. Például, ha három hónapig voltunk táppénzen az elmúlt egy évben, most kilenc hónap a maximum.

Ha a munkavállaló nem rendelkezik csak egy évnél kevesebb folyamatos biztosítással a keresőképtelensége előtt, az csak a biztosításban töltött időnek naptári napokban mért időtartamára kaphat táppénzt.

A táppénz összege 2021-ben

A táppénz napi felső határa a minimálbér kétszeresének 30-ad része. Ez 2021-ben a 167 400 forintos minimálbért alapul véve napi bruttó 11 160 forint.  A táppénz összege a megállapított naptári napi jövedelem 50, illetve 60%-a.

Ha kórházi vagy egyéb fekvőbeteg-ellátás szükséges a táppénz ideje alatt, illetve a munkavállaló nem rendelkezik 2 év folyamatos biztosítási jogviszonnyal, akkor 50 %-os a táppénz összege. Egyéb esetben 60%.

Gyermekápolási táppénz

A gyermekápolási táppénz a következő keresőképtelenségi esetekben jár: 

ha az anya egy évesnél fiatalabb, kórház ápolásra szoruló gyerekét szoptatja,

ha a szülő 12 évesnél fiatalabb, vele egy háztartásban élő beteg gyerekét otthon ápolja,

ha a szülő 12 évesnél fiatalabb, vele egy háztartásban élő beteg gyereke mellett van, annak kórházi kezelésének időtartamára.

Ennek az 5-ös kódú táppénznek az összegét ugyanúgy kell kiszámolni, mint bármelyik másik táppénz esetén.

A gyermekápolási táppénz folyósításának az időtartama elsődlegesen a gyerek életkorától és attól függ, hogy egyedülállóként neveli-e a szülő.

1 éves korig: a gyerek egy éves koráig szoptatására vagy ápolására időkorlát nélkül jár a táppénz.

1 és 3 éves kor között: évente és gyerekenként 84 nap táppénz jár.

3 és 6 éves kor között: évente és gyerekenként 42 nap, egyedülállóknak ennek a duplája, azaz 84 nap táppénz jár.

6 és 12 éves kora között: évente és gyerekenként 14 nap, egyedülállóknak 28 nap gyermekápolási táppénz jár.
 A táppénz igénylése

A táppénzt kérelmezni kell, ha van foglalkoztató, akkor hozzá kell benyújtani az igényt. Ha nincs, például az egyéni vállalkozók vagy az őstermelők esetében, akkor az igényt a székhelyhez tartozó megyeszékhelyen lévő járási vagy Budapest esetén a kerületi hivatalhoz kell beadni.  

A táppénz igény elbírálásának határideje

Ha hiánytalanul adtuk be a táppénz iránti igényünket, akkor azt az eljáró kormányhivatalba vagy kifizetőhelyre érkezéstől számított 8 napon belül elbírálják. Ha az igény nem bírálható el, például azért, mert szükség van hiánypótlásra, akkor ez a határidő 60 nap. 

Táppénz a koronavírus-járvány alatt

Koronavírus fertőzöttség esetében a közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja. 7-es kód esetében betegszabadság nem jár, a munkavállaló táppénzre jogosult. A nyugdíjas munkavállaló ez esetben sem jogosult táppénzre.

 Gyakori kérdések

Mi a különbség a táppénz és a betegszabadság között?

A betegszabadságot a munkáltató fizeti, maximum 15 napig tarthat és nem minden keresőképtelenségi kód esetében jár.. A táppénz minden biztosítottnak jár és maximum egy évig jár. 

Jár táppénz szabadnapra és munkaszüneti napra?

Igen. A táppénz minden naptári napra jár az ideje alatt, ebbe beletartozik az ünnepnap és a hétvége, tehát szombat és vasárnap is. 

Mikor folyamatos a biztosításban töltött idő?

A biztosításban töltött időt naptári napokban számoljuk. Ha nincs 30 napnál hosszabb megszakítás, akkor folyamatos a biztosításban töltött idő. Nem számít megszakításnak, amennyiben a következők folyósításának valamelyike állt fenn: 

Táppénz

Csecsemőgondozási díj 

Örökbefogadói díj

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozási díj (KIVÉVE a diplomás GYED!)
Visszamenőleg lehet érvényesíteni a táppénz kérelmet?

Igen. Saját orvosa 5 napig, különleges esetekben és orvosi dokumentációval a kormányhivatal szakértő főorvosa 30, míg az orvosszakértői szerv által akár 180 napig is érvényesítheti a táppénz kérelmet. 

Hány nap betegszabadság jár egy évre?

Egy naptári évre maximum 15 nap betegszabadság jár időarányosan.

Mennyi a maximális napi táppénz 2021-ben?

2021-ben a táppénz napi maximális összege bruttó 11 160 forint.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2021. 04.12.

Forrás: internet