RÖVIDEN A PRÓBAIDŐRŐL

1. Kötelező a próbaidőt kikötni. NEM KÖTELEZŐ

A próbaidő a munkaszerződés úgynevezett eshetőleges eleme, tehát egyáltalán nem kötelező alkalmazni, ha a felek nem akarják. Próbaidő csak a munkaszerződésben köthető ki érvényesen. Amennyiben a munkáltató elfelejtette beleírni a munkaszerződésbe, akkor pár nappal később már nem gondolhatja meg magát. Szóban nem lehet megállapodni a próbaidőről!

 2. A próbaidő nem része a munkaviszonynak. NEM IGAZ.

A próbaidő teljes értékű része a munkaviszonynak, vagyis ez idő alatt a feleket már terhelik a munkaviszonyból származó kötelezettségek, ahogy megilletik az abból származó jogok is. Ez azt jelenti például, hogy a munkavállaló próbaidő alatt is jogosult keresőképtelensége esetén betegszabadságra, vagy a munkáltató köteles munkabért fizetni.

A próbaidő alatt a munkavállaló kipróbálhatja, hogy az adott munkakör megfelelő-e számára, míg a munkáltató „tesztelheti”, hogy az új munkaerő beváltja-e a hozzá fűzött reményeket. Kölcsönös elégedettség esetén pedig a munkaviszony a próbaidő leteltével folytatódik.

 3. Mindenképpen ki kell tölteni a próbaidőt? NEM.

A próbaidő alatti felmondás jellegzetessége, hogy ezt a munkáltató és a munkavállaló egyaránt bármikor megteheti.

 4. Próbaidő alatt indokolás nélkül megszüntethető a munkaviszony? IGEN.

A Munka törvénykönyve 79. § (1) bekezdése értelmében mindkét fél bármikor azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti a munkaviszonyt a próbaidő alatt.

 5. A próbaidő hosszát munkanapokban számítják? NEM.

A próbaidő számítása naptári napokban történik. Miután a próbaidő a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő időre köthető ki, az időtartam számításánál a naptár az irányadó. Vagyis például a március 1-jén kezdődő, három hónapos próbaidő nem június 1-jén, hanem már május 31-én lejár, függetlenül attól, hogy ez a nap munkanapra vagy munkaszüneti napra esik. A próbaidő automatikusan megszűnik a megállapodás szerinti időtartam leteltével.

 6. Próbaidő alatt nem lehet szabadságra menni. LEHET.

A Munka törvénykönyve nem tiltja, hogy a munkavállaló a próbaideje alatt szabadságra menjen. Igaz,

a törvény alapján a munkaviszony első 3 hónapjában a munkáltató nem köteles szabadságot kiadni a munkavállaló kérésére.

Azaz nem tilos kérni, de nem is köteles adni.

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2021.03.22.

Forrás: internet

 

Forrás: internet