NYILVÁNTARTHATJA-E A MUNKÁLTATÓ A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETTSÉG TÉNYÉT?

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalos honlapján tette közzé,

hogy a munkáltatók jogosultak-e kezelni a foglalkoztatottak koronavírus elleni védettségének tényét. A NAIH hivatalos honlapján válaszoltak arra a kérdésre, amelynek kapcsán elmondásuk szerint számos felkeresését kaptak: a munkáltatók megismerhetik és nyilvántarthatják-e azt, hogy a munkavállalójuk beoltotta-e magát.

A NAIH a közleményében úgy fogalmazott, hogy a védettség ténye alapvetően egészségügyi adatnak minősül, így a munkáltató csak bizonyos esetekben ismerheti ezt meg. A hatóság értelmezése szerint azonban ennek megismerése megfelel a szükségesség és arányosság feltételének.

„A hatályos szabályok alapján munkajogi, munkavédelmi, foglalkozásegészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, e körben kiemelve a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciók felmérésére vonatkozó – objektív szempontok alapján elvégzett – kockázatelemzés alapján” – fejtette ki a NAIH a vizsgálat szempontjait, melynek alapján megállapították:

Egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése”

Az elsőre bonyolult jogi szöveget leegyszerűsítve lényegében arról van szó, hogy amennyiben jogi, munkavédelmi vagy egészségügyi szempontok indokolják a tevékenység alapján, akkor a munkáltató kérheti a munkavállalótól, hogy mutassa be a védettségi igazolványát.

Fontos kiemelni, hogy ez csak a Munka Törvénykönyvének hatálya alatt tartozó munkaviszonyokra vonatkozik, tehát a Polgári Törvénykönyv (PTK) szerinti megbízási, vállalkozási típusú jogviszonyok; valamint a közszférában ágazati jogszabályok alapján történő foglalkoztatás esetében eltérő szabályozások vonatkoznak a különböző jogviszonyokra.

 A NAIH álláspontja szerint jelen helyzetben indokolt és szükséges lenne, hogy a jogalkotó a védettség tényének igazolásával kapcsolatos körülményekre vonatkozó szabályokat egységesen rendezze a különböző munkavégzésre irányuló jogviszonyok esetében.

 Összeállította: a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2021.04.06.

Forrás: internet

 

 

 

 

 

Forrás: internet