Munkaügyi, munkáltatói szabályzatról

A munkaügyi/munkáltatói szabályzat alapja

A munkavégzés tekintetében a munkáltatót széleskörű utasítási jog illeti meg, amely a munkavállaló számára végrehajtandó kötelezettségként jelenik meg, és amelyet a munkaköri feladatok ellátása során maradéktalanul figyelembe kell vennie.

A munkáltató utasításban határozhatja meg a konkrétan ellátandó feladatot, a munkavégzés módját, a munkavégzés helyét, a munkaidőt, a munkaidő beosztását, túlmunkavégzés elrendelését, az igénybe vehető technikai segítséget, munkaeszközöket, munkavédelmi biztonsági berendezéseket, a teljesítésre határidőt állapíthat meg stb.

A számos meglévő és már nem hatályos utasítás helyett komplex és áttekinthető megoldást kínál a munkaügyi/munkáltatói szabályzat!

Az Mt. 17. § (1) alapján A munkáltató az Mt. 15-16. §.-ban meghatározott jognyilatkozatait (egyoldalú jognyilatkozat, kötelezettségvállalás) általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói szabályzat) is megteheti.

(2) A munkáltatói szabályzatot közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik.

CÉGVEZETŐK FIGYELMÉBE

Készíttessék el velünk a munkaügyi/munkáltatói szabályzatukat, kérjenek tájékoztató kérdőívet és árajánlatot.

info@kontroport.hu