Munkaügyi ellenőrzés a mezőgazdasági ágazatban 2018. szept-okt

A területi munkaügyi hatóságok helyszíni ellenőrzések keretében vizsgálják a munka törvénykönyvéről szóló törvény gyakorlati érvényesülését, illetve a bejelentési kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés kiterjed például a mezőgazdasági idénymunkákra, az erdőgazdálkodás, vagy az élelmiszer- és italgyártás területeire is. Az október közepéig tartó országos vizsgálat oka egyrészt az, hogy egy ideje nem érintette ezt a szektort ellenőrzés, másrészt az elmúlt időszakban nőtt a munkaügyi jogsértések száma ezen a területen.

 A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya, mint szakmai irányító a 2018. szeptember 17. és 2018. október 12. közötti időszakra vonatkozóan elrendelte a munkaügyi hatóság számára a mezőgazdasági ágazatot érintő országos célvizsgálatát. A vizsgálatsorozat a tágabban értelmezett mezőgazdasági ágazaton belül érinti az erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet, továbbá a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási tevékenységekkel érintett munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálatát is. 

A helyszíni ellenőrzések, majd az azt követő hatósági eljárások elsősorban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) gyakorlati érvényesülésének vizsgálatára, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok (Mt. szerinti munkaviszony, egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyban végzett mezőgazdasági idénymunka, vagy alkalmi munka) létesítéséhez kapcsolódó állami adóhatóság felé történő bejelentési kötelezettség teljesítésére irányulnak.

Az elrendelt célvizsgálat okai között szerepel, hogy az érintett szektorban hosszabb időszak óta nem volt hasonló, központilag meghatározott vizsgálat, továbbá az ágazatban az elmúlt időszakban nőtt a munkaügyi jogsértések száma.

A célvizsgálat során a területi munkaügyi hatóságok az illetékességi területükre jellemző adottságok, valamint a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján határozzák meg az ellenőrzés alá vonandó munkáltatók körét. 

Forrás: internet (részlet)