MUNKÁLTATÓI BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK A NAV. FELÉ

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK A NAV FELÉ A MUNKASZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁVAL, BIZTOSÍTÁS SZÜNETELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
 Az alábbi változásokat kötelesek a munkáltatók a NAV felé a 20T1041-es nyomtatványon cégkapun keresztül bejelenteni:

A biztosítás szünetelésével kapcsolatos bejelentések
A biztosítás szünetelésének kezdetét és végét a biztosítási jogviszony szünetelésének kezdetét és végét követő 8 napon belül kell teljesíteni.

-A biztosítás szünetel a fizetés nélküli szabadság ideje alatt (kivéve, ha CSED, GYED, GYES, GYET kerül folyósításra, vagy ha 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe),

továbbá az igazolatlan távollét időtartama alatt, a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt (kivéve, ha idejére átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt)

 Nagyon fontos, hogy a biztosítás szünetelésének első napjától a munkavállaló nem jogosult orvosi ellátásra, ezért be kell jelentkeznie az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetés hatálya alá, ahhoz, hogy gyógykezelésre jogosult legyen. (NAV 20T1011-es nyomtatvány, az egészségügyi szolgáltatási járulék havonta 7710 Ft./hó, 257 Ft./nap)

 A munkakör és heti munkaidővel kapcsolatos változásbejelentések

A biztosított munkakörét jelölő foglalkozás FEOR-számának vagy heti munkaidejének a megváltozását a változást követő 15 napon belül kell bejelenteni.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja Szeged, 2020. március 31.

Forrás: internet

Forrás: saját és internet