Mellékletek a munkáltatói akcióterv mintához (koronavírus)

Mellékletek a munkáltatói akciótervhez (koronavírus)

 

Tájékoztató!

 

A Magyar Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban vészhelyzetet jelentette be.

A munkáltató abban érdekelt, hogy munkavállalói, tulajdonosai, partnerei egészségének megóvása és a betegséggel kapcsolatos vészhelyzet elkerülhető legyen.

Fontos számunkra a munkáltató működőképességének fenntartása a törvényi keretek lehetőségein belül.

-          Elvárjuk, hogy valamennyi érdekelt használja a kihelyezett fertőtlenítő és védő eszközöket

-          Felhívom a figyelmet a személyes higénia kiemelt betartására

-          Ajánlott a közvetlen kontaktus elkerülése (kézfogás, puszi)

-          Kifejezett elvárás munkatársaink és családtagjaink felé, hogy ne utazzanak külföldre, ha ez elkerülhetetlen köteles bejelenteni munkahelyi vezetőjének

-          Az a munkatárs, akinél vagy vele egy háztartásban élő személynél koronavírus fertőzést állapítanak meg köteles azonnal telefonon munkahelyi vezetőjének bejelenteni. Az érintett munkatárs a munkát nem veheti fel.

-          Minden munkatárs elérhetőségét köteles munkahelyi vezetőjének megadni. Elvárjuk az esetleges helyettesítésnél a rendelkezésre állást. Indokolatlan hiányzás nem elfogadható!

-          Figyeljék és tartsák be a hivatalos szervek tájékoztatóit és közleményeit.

-          Hozzánk eljutó információkat továbbítjuk munkatársaink felé

 

Bízom benne, hogy együtt minimalizálni tudjuk a járvány várható következményeit.

 

….......................... 2020.................

 

                                                                                               munkáltató

számú melléklet
Dolgozókód, Név, telefonszám, közeli hozzátartozó neve, telefonszáma

2. számú melléklet: Minimális működés leírása

 

 

1. Telephely

…..........fő fizikai + …........ fő vezető (1 munkanapra …............ fő)

- munkakörök felsorolása, illetve hány fő szükséges

 

3. számú melléklet: Helyettesítési terv

 

 

 

Vezető neve, munkaköre, helyettesítője telephelyenként

 

 

Forrás: saját és internet