KÖZTEHERMENTESSÉG, - KEDVEZMÉNY 2020. MÁRCIUS-JÚNIUSRA: BŐVÜLT A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

A 2020. április 10-ei Magyar Közlöny 71. számában megjelent 97/2020. kormányrendelet újabb tevékenységi körökre terjeszti ki a tb-közterhek fizetési mentességét, kedvezményét.

 -növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), ha a tevékenységet végző dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

- egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),

 -egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),

- dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), ha a tevékenységet végző kizárólag dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik,

- dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),

- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), ha a tevékenységet végzőt a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara hivatásos vadászként nyilvántartásba vette,

-desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), ha a gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital,

-szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),

- sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05), ha a gyártó kisüzemi sörfőzde, azaz évente legfeljebb 200 000 hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár,

 -szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020.04.11.

Forrás: internet

Forrás: internet