Koronavírus járvány – elrendelhető-e napi 12 órát meghaladó munkaidő?

A koronavírus miatt kialakult helyzetben lehet-e akár napi 12 órát meghaladó időtartamú a munkaidő, ha a dolgozó is beleegyezik?

 A 47/2020. kormányrendelet 6. paragrafus 4. bekezdésében az áll, hogy az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodással el lehet térni.

A hivatkozott kormányrendelet valóban lehetőséget teremt a feleknek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseitől való eltérésre. Egy esetleges jogvita esetén az uniós jogot kell alkalmazni.

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv meghatározza, hogy a tagállamok a munka- és pihenőidő vonatkozásában milyen minimálszabályokat kell hogy alkalmazzanak.

A 6. cikk (b) pontja azt fekteti le, hogy hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát. Ez pedig az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés szabályából ered. I
Azon munkakörökben, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a lakosság ellátásához, nem lehet ilyen munkaidő-beosztást alkalmazni.

 
Javaslat:

Készenléti jellegű munkakör bevezetése – megállapodás alapján – ebben az esetben a munkavállaló akár napi 24 órás egyenlőtlen beosztásban is teljesítheti a munkaidőt, illetve a heti maximális beosztható munkaideje 72 óra lesz.

 
Forrás: internet

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020. március 22.

 

 

 

Forrás: internet