Készenléti jellegű munkakör egyszerűsített foglalkoztatásban valamint a 2018 évről

A kérdés konkrétan így szólt: "Egy vagyonvédelmi cég egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz vagyonőröket 24 órás munkarendben (reggel 7 órától másnap 7 óráig), erre tekintettel 2 napra történő bejelentés alapján 2 ezer forintos közteher kerül kifizetésre és bevallásra is. A 24 órás műszak után 48 órás pihenőidőt biztosít a munkavállalók részére. A megállapított órábér: 1038 Ft/óra (műszakpótlék nem kerül kifizetésre), de néha hétvégén vagy munkaszüneti napon is dolgoznak ezek a munkavállalók. A munkaszerződésben nincs feltüntetve a készenléti jellegű munkaköri utalás (csupán egy egyszerű sablonszerződés van rendszeresítve).

 

Főszabály szerint a teljes napi munkaidő napi 8 óra, míg  munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb 12 óra. Jelen esetben ezt a keretet meghaladja a munkáltató. Ugyanakkor ennek sincs akadálya, ugyanis a teljes napi munkaidő legfeljebb napi 12 órára emelhető, a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb 24 óra, heti munkaideje legfeljebb 72 óra lehet. Azonban két feltétele van:
1. a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lásson el vagy a munkáltató, illetve a tulajdonos hozzátartozója legyen és
2. a felek ezekben kifejezetten megállapodjanak.
Ebből az következik, hogy mindenképpen meg kell állapodni írásban a munkavállalóval a hosszabb teljes munkaidőben és beosztás szerinti napi, illetve, ha szükséges, akkor a heti munkaidő mértéknek felemelésében. 
Azaz a munkaszerződést ezzel ki kell egészíteni. Erre figyelemmel az Efo. tv. melléklete szerinti minta-munkaszerződést nem alkalmazható, ezért külön munkaidő-nyilvántartást kell vezetni.
Arra kell még ügyelni, hogy ha teljesülnek a feltételek, az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a műszakpótlék. Azaz, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. Ennek során a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább 4 óra eltérés van. Ebből következően, ha valóban minden alkalommal 7 órakor kezdődik a beosztás szerinti munkaidő, nincs bérpótlékfizetési kötelezettsége a munkáltatónak.
Munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén minden esetben meg kell fizetni az alapbéren túlmenően a 100% mértékű bérpótlékot.

 

Munkanap áthelyezések 2018

Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak, ami soknak tűnik ahhoz képest, hogy az évből már csak négy hónap van hátra. Ez ugyanakkor cserébe négy, pihenéssel teli hosszú hétvégét is jelent. Milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek?

A 2018. év vonatkozásában a munkaszüneti napok körüli munkarendet a 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet határozza meg. Hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra. 
Az általános munkarend azt jelenti, hogy a munkáltató heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be a munkaidőt. Azaz arra a munkavállalóra, aki nem a hagyományos, 5+2-es munkarendben dolgozik, a rendelet szabályait nem kell alkalmazni, esetükben nem értelmezhető a munkanap-áthelyezés.
Munkaidő-beosztás – áthelyezett munkanap
A munkanap-áthelyezésnek az a lényege, hogy ha egy munkaszüneti nap keddre vagy csütörtökre esik, akkor a rendelet a hétvége és a munkaszüneti nap közé eső munkanapot pihenőnappá nyilvánítja. Ennek azonban ára van: az azonos hónapra eső egyik szombat cserébe munkanap lesz. A munka törvénykönyvében (Mt.) rendezett garanciális szabály ugyanis, hogy vasárnap nem nyilvánítható munkanappá és a változtatásnak azonos naptári hónapra kell esnie. Így lesz például 2018-ban október 22-e hétfő pihenőnap, október 13-a szombat pedig munkanap.

Forrás internet (részlet)

Forrás: internet (részlet)