Jövedelemigazolás és TB kiskönyv szabályai

Új munkaviszony létesítésekor a munkavállalónak át kell adnia a foglalkoztató részére a TB kiskönyv elnevezésű nyomtatványt! Július 15-től hatályos új rendelkezések hatására módosultak a jövedelemigazolás kiállításának szabályai is. Jövedelemigazolásra vonatkozó szabályok

Az egészségbiztosítást érintő július 15-től hatályos új rendelkezések hatására módosultak a jövedelemigazolás kiállításának szabályai. Korábban a jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató köteles volt jövedelemigazolást kiállítani. A legutóbbi módosítások értelmében a munkáltatónak ezentúl csak akkor kell kiállítania a jövedelemigazolást, ha a biztosított a jogviszony megszűnésekor ezt írásban kéri. Ez esetben a biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételéről a foglalkoztatónak kötelessége igazolást kiállítania

Azonban ha a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat igényel, az ellátás alapját képező jövedelmet jövedelemigazolással kell igazolnia. Ebből következően az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztatónak át kell adnia az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más foglalkoztató által kibocsátott jövedelemigazolást.

 

TB kiskönyvre vonatkozó szabályok

Új munkaviszony létesítésekor a munkavállalónak át kell adnia a foglalkoztató részére az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (TB kiskönyv) elnevezésű nyomtatványt!

Ha az új belépő nem adja át foglalkoztatójának a jogviszony kezdetekor a nyomtatványt, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni – és erről írásos feljegyzést is készíteni – hogy a TB igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben nem szerzi be, akkor erről a munkavállalónak nyilatkoznia kell a munkaadója felé. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató öt évig köteles megőrizni! Ez esetben a foglalkoztatónak új TB igazolványt kell kiállítania.

A munkaviszony megszűnésekor a TB igazolványban a munkáltató bejegyzi a jogviszony megszűnését, és bejegyzésre kerül, hogy a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kiadásra került – „kérésére kiadva” – vagy a jövedelemigazolás kiadását a munkavállaló „nem kérte”.

Fontos azonban tudni, hogy a pénzbeli ellátások – táppénz, tgys, gyed – iránti igény elbírálásakor a biztosítási időt az igazolvány adatai alapján veszik figyelembe a hatóságok! Ha a TB kiskönyv betelik, újat kell kiállítani és csatolni kell hozzá a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó igazolványokat.

 

Forrás: internet