Fontosabb adótörvény változások 2020. január 01-től a munkaügy és bérszámfejtés területén

1.       Személyi jövedelemadóról szóló törvény főbb változásai 2020. január 1-jétől

 Új adókedvezmény: A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye új adókedvezményként jelenik meg 2020. január 1-jétől. A kedvezmény az adóalapot csökkentő kedvezményként kerül meghatározásra.

A törvény rögzíti azt is, hogy a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a jogosult nyilatkozatot tesz, melyben feltünteti a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét, adóazonosító jelét, a jogosultsági időszakot és – ha a jogosultság nem áll fenn az egész adóévben – a kedvezményre jogosító jövedelem összegét.

 

2.       A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

 Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének változása

2020. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 7.710 forint, napi 257 forint. Ez az összeg 2019-ben havi 7.500 forint, napi 250 forint.

 3.       A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

 Új pénzbeli egészségbiztosítási ellátás: Örökbefogadói díj

2020. január 1-jétől igényelhet az örökbefogadó szülő örökbefogadói díjat, s a jelenlegi GYED összegével azonos ellátásban részesül a gyermek kötelező gondozásba helyezésétől számított 168 napig.

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

 4.       Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény változásai 2020. január 1-jétől

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adónem (eva) 2020. január 1-jétől.

 

 

Összeállította a KONTROPORT Munkaügyi Kft. munkacsoportja.

 

Szeged 2019. 11. 21.

 Forrás: internet

Forrás: internet