FONTOS KÖZLEMÉNY AZ ELSŐ SZÁMÚ VEZETŐK RÉSZÉRE

PARTNEREINK VEZETŐI RÉSZÉRE A MUNKAÜGYI SZEMLE SZOLGÁLTATÁSUNKRÓL.

2021. március 11. napjától a hatóság munkája új alapokra helyeződött. Az eddigi munkaügyi ellenőrzéseket felváltotta a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés, a korábbi munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi törvény helyébe pedig a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, valamint a Foglalkoztatás-Felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet lépett.

Szigorodtak a szankciók, már egy munkaügyi bírsággal kizárja magát a foglalkoztató a rendezett munkaügyi kapcsolatokból, 2 évig nem részesülhet pályázati támogatásban!

A bírságok, szankciók, jogviták elkerülése végett ajánljuk PARTNEREINK VEZETŐINEK a MUNKAÜGYI SZEMLE (gyors átvilágítás) igénybevételét.

A szerződésünkben is rögzített szemlét precízen, nagy gyakorlattal, profi módon végezzük el, a telephelyek számától és távolságától függően 1,0-2,0. óra alatt.

A munkavégzést, a munkák menetét nem zavarjuk meg, a szemle gyorsan és célirányosan történik a FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELET ellenőrzési metódusa szerint.

A tényfeltárás érdekében nagyon fontos, hogy az érintett területeken CSAK A VEZETŐK ismerjék a MUNKAÜGYI SZEMLE egyeztetett időpontját. KONKRÉT IDŐPONT EGYEZTETÉS TELEFONON.

A munkavégzés helyszínén elsősorban a munkaidő nyilvántartásra figyelünk az alábbi okok miatt: 

A törvény szerint a munkáltatónak nyilván kell tartania - a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, valamint - a szabadság tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. A munkaidő-nyilvántartás vezetésének kötelezettsége az MT. alapján a munkáltatót terheli. 

A munkaidő-nyilvántartásnak meg kell felelnie a hitelesség, ellenőrizhetőség, összehasonlíthatóság és naprakészség elvének. A munkaidő-nyilvántartás körében a törvény nem ír elő alaki követelményt, így annak vezetése bármilyen formában történhet, ha kétséget kizáróan tartalmazza az Mt.-ben előírt elemeket. Nagyon fontos, hogy munkavállalóval is alá kell íratni, hiszen egy esetleges jogvita során leginkább ezt fogadják el bizonyítéknak. Aki elektronikus munkaidő-nyilvántartó rendszert használ, arra figyeljen, hogy mindig, akár éjszakai ellenőrzés során is hozzáférhető legyen a nyilvántartás, és az adatok naprakészek legyenek. A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak el kell magyarázni annak tartalmát is. A hatóság felé tett panaszbejelentések nagy részét ismeretek hiányában a munkavállalók teszik meg. Az ilyen bejelentésekről ugyan legtöbb esetben kiderül, hogy nem helytállóak, de az ellenőrzés addigra már elindult a munkáltató irányába. Ezt az ismertető tájékoztatást az átvilágítások során minden érintett munkavállaló részére megtesszük a gyakorlatban is. 

A szemle részét képezi a dokumentáció átvizsgálása a hatósági ellenőrzések témakörei szerint:

Munkaszerződés lényeges tartalmi elemei, írásbeli tájékoztatási kötelezettség teljesítése, tájékoztató tartalma, életkori feltételek, nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos előírások, bejelentési kötelezettségek teljesítése, a munkaviszony megszűnésekor kiadott igazolások, illetve az elszámolásra vonatkozó rendelkezések, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezések,  munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezések, munkabér mértékére és annak védelméről szóló rendelkezések, teljesítménykövetelmény esetén az alkalmazás körülményeit,  harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására, munkaerő-kölcsönzésre, illetve e tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok.

PÉLDA EGY KONKRÉT ELLENŐRZÉSRŐL:

Egyik partnerünknél a szabályosan elbocsátott dolgozó bejelentést tett a foglalkoztatás felügyeleti hatóságnál. A hatósági eljárás 5 hónap alatt zárult le, a hatóság kérése alapján közel 1500 oldalas dokumentáció került benyújtásra. 2021. február 6-án munkavédelmi és munkaügyi helyszíni ellenőrzést folytattak le a munkáltató egyik telephelyén 10 fő munkavállalót tanúként hallgattak meg.

-          Iratbekérés két telephely 60 fő vonatkozásában:

o   munkaszerződések, tájékoztatók, munkaköri leírások

o   munkaidő beosztások 2020.07.01-12.31-ig, munkaidő nyilvántartások

o   bérfizetési lapok

o   bér kifizetését igazoló banki átutalás bizonylatai

o   szabadság nyilvántartás 2019. és 2020. év

o   egyszerűsített foglalkoztatottak nyilvántartása 2020. augusztus 01-től 2020. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan

o   munkaidő keret kimutatás

-          2021. április 20-án a munkáltató másik telephelyén is helyszíni ellenőrzést tartott 19 fő munkavállalót hallgatott meg tanúként

-          A munkáltató idényjellegű munkavégzés (kertészet) miatt 6 havi munkaidő keretet alkalmazott, a hatóság nem fogadta el az idényjellegű munkavégzést, így a munkáltató csatlakozott a MOSZ Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződéshez, hogy a továbbiakban is alkalmazhassa a 6 havi munkaidő keretet

-          a munkavállalókat írásban kellett tájékoztatni a csatlakozásról, valamint a 6 havi keretről

-          A differenciált bérezési rendszert nem fogadta el a hatóság, teljesítménybérnek minősítette

-          A munkáltatónak az összes munkafolyamat vonatkozásában objektív méréseken alapuló teljesítményméréseket kellett végrehajtania, az eredményeket a munkavállalókkal ismertetni kellett.

Az 5 hónapos ellenőrzés zárásakor a hatóság a foglalkoztatónál jogsértést nem állapított meg Határozatában.

TISZTELT VEZETŐ PARTNERÜNK!

A pandémia miatt sok idő telt el a legutóbbi személyes találkozó óta, ezért javaslom a munkaügyi szemle megtartását. Várom időpont javaslataikat az elérhetőségeinken.

Kurunczi László munkaügyi szaktanácsadó.

Szeged, 2021. augusztus 11.

Forrás: saját