FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETI CÉLELLENŐRZÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN

2022. szeptember-október: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata szerepel a Foglalkoztatás Felügyeleti Hatóság éves tervében.

A ellenőrzés célja: ezen ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a munka torvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak

A Hatóság alapvető célja, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a tényleges munkaidejüknek megfelelő bejelentett, rendezett jogviszonnyal. Elsődleges feladata a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, ezáltal a feketegazdaság visszaszorítása, a munkavállalók, illetve a tisztességes vállalkozások alapvető érdekeinek védelme.

Kiemelt céljuk továbbá a munkához kapcsolódó garanciális jogok biztosításának vizsgálata, így különösen a munkabérhez, a pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének, valamint mindezek alapját képező, valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

 A hatósági ellenőrzés típusa

Célvizsgálat: legkevesebb három hétig tartó ellenőrzési sorozat, amely konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem terjed ki a hatóság valamennyi jogszabályban felsorolt ellenőrzési tárgykörére. (Pl. a foglalkoztatás jogszerűsége egy nemzetgazdasági ágazatban.)

 A hatósági ellenőrzés eszközei:

-helyszíni ellenőrzés,

-adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2022.09.19.

Forrás: internet

 

 

 

Forrás: internet