ÉVVÉGI HAJRÁ A MUNKAÜGYBEN

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól: november 08-december 31.

54 naptári nap, 40 munkanap, 320 munkaóra, 12+2 pihenőnap.

Fontos elemezni a munkaidő keret számait és a szükséges korrekciókat elvégezni a második félévi munkaidő zárása előtt az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából

A kötelező oltás elrendeléséről szóló cikk elérhető a web-lapon. A munkáltatói utasítás minta a Dokumentumtárban található, melyhez előfizetőink férhetnek hozzá.

Röviden a szabadság kiadásáról:

Évente ugyan hét munkanap szabadságot a munkáltató – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, azonban, ha ezzel nem él a munkavállaló, a munkáltatót terheli ezen szabadság kiadásának kötelezettsége is. Az Munka törvénykönyve (Mt.) bizonyos esetekben azonban kivételszabályokkal teszi lehetővé, hogy az esedékes szabadság egy részét a munkáltató a tárgyévet követően adhassa ki. Elsőként a munkaviszony kezdetének időpontját kell megvizsgálni. Amennyiben az október elsején vagy azt követően kezdődött, úgy a munkáltató a szabadságot jogosult a következő év március 31-ig kiadni. Egyéb esetekben, ha a szabadság igénybevétele a tárgyévben megkezdődik és annak következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot, az a tárgyévben kiadottnak minősül.

Kivételek a szabadság kiadásában

A szabadság áthúzódó (5 nap) és átvihető részeiről: megállapodás alapján átvihető az életkor alapján járó pótszabadságot a munkáltató az esedékesség évét követő év végéig adja ki a munkavállalójának.

A munkavállaló oldaláról felmerült ok miatt nem tudta a kiadni a szabadságot a munkáltató (pl. a munkavállaló betegsége): a fennmaradó szabadságot az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül adja ki a munkáltató, ami egyben kötelezettsége is.

Ha a munkáltató oldalán kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok merül fel, amennyiben a munkáltatónál hatályban lévő kollektív szerződés ezt lehetővé teszi, a munkáltató jogosult a szabadság egynegyedét a következő év március 31-ig átvinni, és köteles ezen időpontig kiadni.

Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk. A személyes helyszíni egyeztetésekre konzultációkra az alábbi szabad időpontokat ajánlom:

Novemberben: 15-19 (5) 24-26 (3) 29-30 (2) 10 munkanapra,

Decemberben: 01-02 (2), 07-10 (4) 13-17 (5) 11 munkanapra várom az időpont javaslatokat.

Amennyiben kérdésük van az évvégi zárással kapcsolatban tisztelettel várom megkeresésüket e-mailben (info@kontroport.hu) vagy a +36-70-93-88-767 telefonon.

Üdvözlettel Kurunczi László ügyvezető

Forrás: saját

Forrás: saját