DIÁKMUNKA 2024

Idén június 21-én lesz az utolsó tanítási nap, ezt követően diákok tízezrei jelennek meg a munkaerőpiacon. A munka világával való ismerkedést részben anyagi megfontolás, részben a szakmai gyakorlatszerzés iránti érdeklődés határozza meg. A diákok többsége nem fizet szja-t a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően. Ugyanakkor nem árt figyelni, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő formákhoz különféle adózási kötelezettségek társulnak, melyek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására.

Az szja-kedvezmény a foglalkoztatótól származó önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelemre érvényesíthető. A kedvezménynek köszönhetően idén havi 576 601 forintnyi jövedelem tulajdonképpen mentesül az adó alól, ami akár 86 490 forint adómegtakarítást is jelenthet a jogosultsági hónapokban a diákok számára.  Fontos megemlíteni, hogy a kedvezményt a kifizető már év közben figyelembe veszi, így alacsonyabb jövedelemnél a diák adót nem fizet, míg magasabb jövedelemnél a felettes részből a kifizető levonja a személyi jövedelemadót.
Iskolaszövetkezetben történő foglalkoztatás esetében a diák 25. életévének betöltéséig a tanuló, hallgató nem fizet sem személyi jövedelemadót, sem járulékot. Sőt a foglalkoztatót – aki ezesetben a diákszövetkezet – sem terheli szociális hozzájárulásiadó-kötelezettség. Ezen felül a diák részére juttatás, például SZÉP-kártya is adható, ebben az esetben az iskolaszövetkezeti szolgáltatást fogadó vállalat minősül munkáltatónak.A társaságnál munkaviszonyban foglalkoztatott tanuló a kedvezmény feltételeinek teljesülésekor szja-t nem fizet, de jövedelme járulékalapot képez, melyből a munkáltató 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot von le.


Ha a diák megbízási szerződés alapján dolgozik, a járulékot az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben költséget lehet elszámolni, mely lehetséges tételesen, számlák alapján, vagy 10 százalék mértékben bizonylat nélkül. Járulékot csak akkor kell fizetni, ha a diák részére fizetett díj eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (266 800 forint) összegének 30 százalékát, vagy naptári napokra annak 30-ad részét, azaz a napi 2668 forintot.

Mind munkaviszonyban, mind megbízási jogviszonyban ugyanakkor a munkáltatónak is keletkezik 13 százalék szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége.A hagyományos jogviszonyok helyett vagy mellett a diák egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban is vállalhat munkát mezőgazdasági, és/vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára is – idetartozik a filmipari statiszta is. Az alkalmi munkavégzés időben korlátozott, összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, 1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető határozott időre munkaviszony. Mezőgazdasági idénymunka esetében egy munkáltatónál legfeljebb 120 napig létesíthető egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszony.Fontos, hogy egyszerűsített foglalkoztatásnál a diák jövedelme nettó, mivel sem szja-t sem járulékot nem fizet, ugyanis a munkáltató fizeti a közterhet. A közteher 2024-ben a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként fizetendő, mely:

·  mezőgazdasági idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1300 forint;

·  turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes miniálbér 0,5 százaléka, azaz 1300 forint;

·  alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, azaz 2700 forint;

·  filmipari statiszta esetén a minimálbér 3 százaléka, azaz 8000 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár.A filmipari statiszta napi nettó jövedelme 2024-ben nem haladhatja meg a 32 000 forintot. Eddig az összegig nem kell jövedelmet megállapítania, ezért erről bevallást sem kell benyújtania.

A 18. életévét betöltött diák egyéni vállalkozóként is végezhet tevékenységet. Az átalányadózás alkalmazása kedvező lehet számára, mivel az éves minimálbér felét el nem érő jövedelme (266 800 × 12 ÷ 2 = 1 600 800 forint) mentes az adó alól, mely 40 százalékos költséghányadnál 2,668 millió forint bevételt jelent adó- és járulékmentesen a diák számára.A diákok a nyári szünetben is vállalhatnak ház körüli munkákat, ilyen például a lakástakarítás, vagy fűnyírás. Fontos, hogy háztartási munkavégzésnél a foglalkoztató kizárólag a természetes személy és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozó részére történik a szolgáltatás nyújtása. A szabályszerű háztartási munka után a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége ugyan keletkezik, de nem kell adót és járulékot fizetnie sem a foglalkoztatónak, sem a háztartási alkalmazottnak.

 

 

Szülői, gondviselői hozzájárulás (MINTA)

 

Alulírott,

(szülő neve):     ……………………………………..………………………………………………….

 (cím):                   ………………………………………………….………………………………………

(szigsz.):                              ……………………..

 

engedélyezem, hogy gyermekem

 

(diák neve):        ……………………………………..………………………………………………….

 (cím):                   ………………………………………………….………………………………………

 (szigsz.):              ……………………..

 

az ……………………………………………… munkáltatónál  munkát vállaljon munkaviszony/egyszerűsített foglalkoztatás/megbízási jogviszony keretében.

 

2024.   ……… hó ………nap

…………………..…………………….

szülő, gondviselő aláírása

 

 

 

Összeállította  a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2024. június 10.

Forrás: internet

Forrás: INTERNET