AZ ELSŐ NEGYEDÉVRŐL, A MUNKAÜGY ÉS HR. KAPCSOLATÁRÓL

AZ ELSŐ NEGYEDÉVRŐL SZÁMOKBAN

A 2023 ÉV KIHÍVÁSAI A SZEMÉLYZETI MUNKA, A MUNKAÜGY ÉS HUMÁN-ERŐFORRÁS TERÜLETÉN.

ALTUÁLIS MUNKAÜGYI INFORMÁCIÓK AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK NEGYEDÉVRŐL

A 2023 év első negyedévéről.

90 naptári nap, 64 munkanap 512 munkaóra, 25+1 pihenőnap.

A 2023 év második negyedévéről:

91 naptári nap, 61 munkanap, 488 munkaóra, 26+4 pihenőnap.

Az áprilisi hónap külön figyelmet és munkaszervezést igényel:

30 naptári nap, 18 munkanap, 144 munkaóra, 9+3 pihenőnap.

A MUNKAÜGY ÉS HR. ÖSSZEFONÓDÁSÁRÓL ÉS KAPCSOLATÁRÓL

A vállalkozások egyik legértékesebb erőforrása az ember. A munkatársak felvételének, megtartásának, fejlesztésének, sikereinek alapját a megfelelő HR és munkaügyi tevékenység együttesen adja. A munkaügyet és HR-t érintő kihívások megoldásában a hatékonyság és a precizitás kiemelt szerepet kap. Ezek elengedhetetlenek a hosszútávon fenntartható és fejlődést ösztönző cég működéshez. A munkaügy a munkaerő hatékony és humánus foglalkoztatásának feltételeit biztosító tevékenységek rendszere. A munkaügy részét képezi a munkaerő-szerkezet befolyásolása, a munkaerőforrások és a szükséglet összehangolása, ennek megfelelő képzése, a bér és jövedelem alakítása. Ma az integrált személyügyi tevékenység a követelmény, amely magában foglalja a munkaügyi és a személyzeti tevékenységet.

Az emberi erőforrás a munkavállalók, a munkavállalók összessége, amely egy szervezet, egy bizonyos szektor, valamint a gazdaság egészének tulajdonában van. Bármely természetes személy, aki kapcsolatban áll egy szervezettel, ágazattal vagy gazdasággal, emberi erőforrásnak minősül, az emberi erőforrások mindazokra az emberekre vonatkoznak, akik valamilyen módon fenntartják a kapcsolatot bármely gazdasági ágenssel vagy magával a gazdasággal.

 

Az emberi erőforrások funkciói

A személyzet adminisztratív irányítása.

Toborzás és a személyzet kiválasztása.

Képzés és szakmai fejlődés.

Munkaügyi kapcsolatok.

Foglalkozási kockázatmegelőzés.

Teljesítményértékelés.

Szociális juttatások.

A munkaerő megtervezése.

Munkaelemzés.

A munkakör leírása és javadalmazása.

A munkaügyes és a Hr. munkatárs feladatainak összesítés és fontos szempontjai, ami a cégek jelenlegi szakapparátusának összevetését szolgálja:

1. az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása;
2. programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra;
3. tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére;
4. részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben;
5. munka- és egészségvédelmi programok felügyelete;
6. a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása;
7. szervezeti egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
8. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
9. képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerő-közvetítő irodákkal, munkaerő-kölcsönző irodákkal, képző és átképző intézményekkel);
10. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása;
11.  vezetői információs rendszerek fejlesztésének és megvalósításának felügyelete;
12.  a munkavállalók jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása.
13. Bemutatás

14.   Személyzeti információkra (pl. munkaviszony létesítésére, -fenntartására, -megszüntetésére, teljesítményértékelésre, képesítésre) vonatkozóan adminisztratív feladatokat lát el.

15.   A vezetővel egyeztetve meghirdeti a betöltetlen álláshelyeket.

16.   A jelentkezőket tájékoztatja a feltételekről.

17.   Felveszi a telefonokat, a bejelentkezőket kapcsolja, vagy információt nyújt, időpontot egyeztet.

18.   Fogadja a látogatókat.

19.   Elkészíti, majd folyamatosan felülvizsgálja, módosítja a munkaszerződéseket.

20.   Megállapítja, a dolgozók évi szabadságát, szabadságolási ütemtervet készít.

21.   A személyügyi iratokat és pályázati anyagokat megőrzi és nyilvántartja.

22.   Bérbesorolással kapcsolatos feladatokat végez.

23.   Statisztikákat, nyilvántartásokat készít.

24.   Tájékoztatja a dolgozókat tanfolyamokról, szakmai továbbképzési lehetőségekről, és jelentkezés esetén elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat.

25.   Munkája során együttműködik a dolgozókkal, a szervezet vezetőivel és különböző szakterületekkel.

26.   Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftvereket, kezeli a faxot, internet használ, másol.

27.   Nyilvántartásokat vezet, adatok gyűjtése és foglal rendszerbe.

28.   Kapcsolatot tart a társaság dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.

29.   Iktat, rendszerez és iratokat kezel.

30.   Értekezleteken jegyzőkönyvet készít.

31.   Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat.

32.   Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.

33.   Szükség esetén felettese utasítására köteles ellátni bármely más osztályon/részlegen teljeskörű helyettesítési feladatokat.

34.   Továbbképzésen vesz részt.

35.   A HR szakemberek feltérképezik és monitorozzák a munkatársak teljesítményét. Azonban ahelyett, hogy csak a számokra hagyatkoznának, részletesen kiértékelik a munkavállalók teljesítményét. Így konkrét tanácsokat adhatnak a fejlesztendő területekkel kapcsolatban, hogy a jövőben újabb karrierutak nyíljanak meg a dolgozók előtt.

36.   Mivel segítik az alkalmazottak karrierfejlesztését, így felkészítik a vállalatokat a jövőbeli szerepek ellátására és a piaci igények kielégítésére.

37.   Olyan jelentkezőket próbálnak elérni és szűrni az állásinterjúkon, akik a szakmai tudásuk mellett a vállalkozáshoz megfelelő szemlélettel rendelkeznek.

38.   A HR-esek tehát azon is dolgoznak, hogy a munkahely valóban vonzó és megbízható legyen az érdeklődők szemében. Pozitív vállalati kultúrát alakítanak ki, hogy a munkavállalók korrekt feltételek mentén dolgozhassanak a cégnél.

39.   Motiválja a jelenlegi dolgozókat

40.   Mivel lehetne motiválni a munkaerőt a még jobb teljesítmény érdekében? Fizetésemeléssel, nyaralással vagy éppen szülinapi meglepetés rendezvényekkel? Nem meglepő, hogy a HR feladatai között az alkalmazottak motiválása is fontos szerepet játszik. Olyan célokat tűznek ki a dolgozók számára, amelyek elérésével valóban profitálnak az alkalmazottak. Ehhez nyílt és korrekt kommunikáció szükséges, amely a dolgozókat egyénenként, nem pedig tömegként kezeli.

41.   Tervezési és fejlesztési feladatokat lát el

42.   A humán erőforrás menedzserekre stratégiai partnerként tekintenek, hiszen részt vesznek a célok azonosításában és a tervezésben, illetve a megvalósításban is.

43.   Piackutatást végeznek, hogy felmérjék a vállalkozások lehetőségeit. Az átlátható tervezésnek köszönhetően pedig a cég felső vezetése sokkal egyszerűbben dönthet a jövőről, pontos számok és tények alapján.

44.   Azonban ahogy változik a világ, a vállalkozói környezet, a digitális fejlődés és kiütköznek a vállalaton belüli generációs feszültségek, a cégnek is alkalmazkodnia kell a kihívásokhoz. Ezen változások menedzselésében, a szervezet és folyamatok fejlesztésében, valamint az új területek fejlesztésében.

45.    toborzás (például álláshirdetések megszövegezése),

46.   kiválasztás folyamata (interjúztatás),

47.   jövedelmi és kompenzációs feladatok,

48.   a kollégák megtartása (motivációs folyamatok, cafeteria csomagok kialakítása),

49.   a kollégák fejlesztése (tréningek és belső képzések szervezésével),

50.   vállalati kultúra alakítása (csapatépítő programok, belső kommunikáció),

51.   munkakörnyezet fejlesztése,

52.   dolgozói elégedettség növelése,

53.   teljesítményértékelési és motivációs rendszer kialakítása,

54.   a vállalaton belüli és kívüli képviselet (például konferencián vagy külföldön),

55.   munkáltatói márka tudatos építése.

 

A felsorolt 55 feladatot a jelenlegi szakapparátusi munkaköri leírás összehasonlítása, módosítása, fejlesztése céljából foglaltuk össze.

A munkaügyi szaktanácsadói tevékenységünk során felmérjük, véleményezzük, javaslatokat készítünk, konzultálunk a vezetői munka fejlesztése érdekében.

NEM A MUNKAÜGYI-HR. SZAKAPPARÁTUS A MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS FELELŐSE, HANEM A MUNKAIRÁNYÍTÁST VÉGZŐ KÖZÉPVEZETÉS ÉS A KÉPZÉSÜK EZEN A TERÜLETEN NAGYON FONTOS.

A vezetők képzését az irányítás, a konfliktuskezelés, a motiválás, a stresszkezelés területén folytatjuk, külön a partnerein igénye alapján, online, home-office rendszerben.

minden szerződéses partnerünk részére felajánljuk több mint 30 éves és több száz vállalkozásnál szerzett gyakorlati tapasztalatainkat.

EZÉRT IS AJÁNLJUK FIGYELMÜKBE AZ ÁPRILIS 11.-ÉN INDUÓ KURZUS 2023. SZAKAPPARÁTUSI KÉPZÉST.

Szeged 2023.04.02.                                                       Kurunczi lászló ügyvezető

Forrás: SAJÁT