AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAI 2020 05.15

 

 A 122/2020 (IV.16) Kormány rendeleti intézkedése folytán 2020. december 31-ig módosultak a mezőgazdasági ágazatban az egyszerűsített foglalkoztatás keretében megvalósuló munkavállalás időtartamára vonatkozó szabályai.

 Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat három törvényben találjuk meg, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Efo. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben.

Az Efo. tv. alapján egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:
–mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, illetve

–alkalmi munkára.

Az Efo. tv. értelmező rendelkezése szerint a mezőgazdasági idénymunka a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább-feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

A 122/2020. Korm. rendelet szerint 2020. április 17. napjától 2020. december 31-ig a növénytermesztési (kertészeti), erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló mezőgazdasági idénymunka esetén a munkaviszony időtartamának maximuma egy naptári éven belül 120 nap helyett 180 nap.

Az Efo. tv. értelmező rendelkezése szerint alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között határozott időre szóló munkaviszony, mely

–összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és

–egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és

–egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető.

A 122/2020. Korm. rendelet szerint 2020. április 17. napjától 2020. december 31-ig a növénytermesztési (kertészeti), erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi munka esetén egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb – a korábbi 15 naptári nap helyett – 20 naptári napig létesíthető munkaviszony.

Nem változott az alkalmi munkára vonatkozó másik két korlátozó szabály, mely szerint a munkaviszony összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető.

Az Efo. tv-nek van egy további korlátozó rendelkezése, mely szerint, ha a munkáltató és a munkavállaló
a) idénymunkára, vagy

b) idénymunkára és alkalmi munkára

létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

A 122/2020. Korm. rendelet szerint 2020. április 17. napjától 2020. december 31-ig a növénytermesztési (kertészeti), erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az együttes időtartam maximuma egy naptári éven belül 120 nap helyett 180 nap.

 

Kérdések és válaszok az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban:

1. Bérezés

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2020-ban:
- minimálbér (926 Ft/óra) 85%-a, azaz 787 Ft/óra, vagy

- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 211 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 054Ft/óra.
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2020-ban:14820 Ft/nap/fő.

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:

- a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;

- a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa:
HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva:
a munkában töltött napok száma X a minimálbér napi összege (2020-ban 7 410 forint) napi mentesített keretösszeg 9 633 Ft.

HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!
a munkában töltött napok száma X a garantált bérminimum napi összege (2020-ban 9 690 forint) napi mentesített keretösszeg 12 597 Ft.

2. Jár-e éjszakai pótlék az egyszerűsített foglalkoztatottak részére?

Igen. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22-06) óra között, ha egy órát meghaladó időtartamban végez munkát. Pl.: Ha a munkavállaló 5 óra 15 perckor kezdi a munkát nem köteles a munkáltató a 15%-os éjszakai pótlékot kifizetni, hiszen az 1 órát nem haladja meg az éjszakai munkavégzés. 

3. Kell-e adott esetben rendkívüli munkavégzésért járó pótlékot (túlórapótlék) fizetni az egyszerűsített foglalkoztatottnak?

Egy napra történő bejelentés esetén:

A napi bejelentés 8 órára szól, tehát ha adott napon az egyszerűsített foglalkoztatott ennél több órát teljesített a 8 óra feletti részt pótlékolni kell (50%)

Több napra történő bejelentés esetén:

Ha pl. hétfőn 5 napra történt a bejelentés akkor 5*8 = 40 óra az 5 nap alatt teljesítendő munkaidő, ekkor azt kell figyelni, hogy 40 óránál többet dolgozott-e, ha igen akkor a 40 óra feletti részt kell pótlékkal kifizetni. (50%)

4. Munkaszüneti napon végez munkát az egyszerűsített foglalkoztatott, jár-e neki a Munkaszüneti napi pótlék?

IGEN. A munkaszüneti napokon történő munkavégzésre 100%-os pótlék, tehát dupla bér jár az egyszerűsített foglalkoztatottnak.

5. Mikor kell munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívet) vezetni egyszerűsített foglalkoztatás esetén?
Ha nem kötöttek egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaszerződést kell munkaidő nyilvántartást vezetni! Ha megkötik a szerződést, akkor az pótolja a munkaidő nyilvántartást, tehát nem kell külön vezetni.

6. A munkavállaló idénymunkára van bejelentve, és a munkavégzés alatt baleset éri. Ki kell-e vizsgálni a balesetét?

Az egyszerűsített foglalkoztatás szervezett munkavégzésnek minősül, így a munkabalesetet ki kell vizsgálni.

7. Munkabaleset esetén jár-e az egyszerűsített foglalkoztatottnak táppénz?
Munkabaleset esetén a munkavállaló baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult lesz, de baleseti táppénzre nem.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja Szeged, 2020.05.15.

Forrás: internet

 

Forrás: internet