A MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK IRÁNYELVEI 2021 ÉVRE.

2020. I. félévében a munkaügyi Hatóság 6718 munkáltatót vont ellenőrzés alá, a foglalkoztatók 70%-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, melyek összességében 28 428 fő munkavállalót érintettek.

Főbb szabálytalanságok:

-          feketefoglalkoztatás

-          munkaidővel, pihenőidővel, rendkívüli munkaidővel kapcsolatos jogsértések

-          szabálytalan munkaidő nyilvántartás, illetve a munkaidő nyilvántartás teljes hiánya

-          szabadság kiadásával, munkabérrel, pótlékok kifizetésével kapcsolatos jogsértések.

A Hatóság összesen 1775 esetben 295 550 000 Ft. értékben szabtak ki munkaügyi bírságot.

2020. évben 10 partner cégnél került sor munkaügyi ellenőrzésre, minden esetben véleményeztük az eljárást és a hatóság felé elküldésre került anyagokat, FEKETELISTÁRA SENKI SEM KERÜLT.

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 2021. ÉVI MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEKRE. TISZTELETTEL KÉREM JELEZZÉK VISSZA SZERZŐDÉS-HOSSZABBÍTÁSI, SZERZŐDÉSKÖTÉSI IGÉNYÜKET.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a 2021. évi országos hatósági ellenőrzési tervet. E szerint azok a vállalkozások számíthatnak majd jobban a munkaügyi ellenőrzésekre a jövő évben, amelyek az építőiparban, a személy- és vagyonvédelem területén, továbbá a takarítási ágazatban foglalkoztatnak munkavállalókat.

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéseket a jövő évben is fővárosi és megyei kormányhivatalok folytatják le. AZ ELLENŐRZÉSEK FŐ CÉLJA ANNAK ELŐSEGÍTÉSE, HOGY A MUNKAHELYEKEN AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK VALÓSULJANAK MEG, TOVÁBBÁ, HOGY A MUNKAVÁLLALÓK ALAPVETŐ JOGAI ÉRVÉNYESÜLJENEK, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.

Munkavédelmi ellenőrzések

A 2021-es ellenőrzések egyik fő célkeresztjében az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata áll a jövő év második és harmadik negyedévében. Ezek célja az építőipari kivitelezési tevékenység biztonságának javítása és az építőipari ágazatban bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése.

A célzott ellenőrzést azzal indokolja az ITM, hogy az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban - tehát az idei év első félévében -, a szabálytalan munkavégzés miatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek aránya az építőipari ágazatban volt a legmagasabb (21 súlyos és 14 halálos kimenetelű eset történt).

Munkavédelmi szempontból az építőipari, munkaügyi szempontból pedig a személy- és vagyonvédelmi, illetve takarítási területen tevékenykedő cégek számíthatnak elsősorban hatósági ellenőrzésekre 2021-ben.

A célvizsgálat az építési munkák során előforduló baleseti kockázatok (pl. leesés, áramütés, betemetés, összeomlás) és a tevékenységből, valamint a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok (pl. nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai) csökkentését segíti elő. Vizsgálat alá vonják a magasépítési, mélyépítési, építőmesteri, szakipari munkavégzést, valamint az útépítést is.

Munkaügyi ellenőrzések

A 2021. április-július során végrehajtandó, építőipari ágazatban működő munkáltatók ellenőrzése mellett 2021. szeptember-októberében. A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET, VALAMINT A TAKARÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MUNKÁLTATÓK FOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATÁT IS VIZSGÁLNI FOGJÁK.

A hatósági ellenőrzés kiterjed többek között a munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatára, a munkavállalók jogait sértő munkaügyi szabálytalanságokra is.

A 2021. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó teljes országos hatósági ellenőrzési tervet mellékletben csatoljuk.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020. december 14.

Forrás: internet